O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1029 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VISASĄJUNGINĖS MIKROBIOLOGŲ DRAUGIJOS LIETUVOS SKYRIAUS FONDĄ NR. R-1029

2011-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Visasąjunginės mikrobiologų draugijos Lietuvos skyrius (1959-03-19–1990 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos mikrobiologijos draugijos 1959-03-19 steigiamajame susirinkime įsteigtas Visasąjunginės mikrobiologų draugijos Lietuvos skyrius. Lietuvos TSR mokslų akademijos (toliau – LTSR MA) prezidiumas 1959-04-16 nutarimu Nr. 67a pritarė Visasąjunginės mikrobiologų draugijos Lietuvos skyriaus steigimui.[1] Draugija veikė prie LTSR MA Biologijos instituto, nuo 1959-07-07 – prie LTSR MA Botanikos instituto.

Dokumentuose draugija dar vadinama Lietuvos mikrobiologų draugija. Savo veikloje draugija vadovavosi Visasąjunginės mikrobiologų draugijos įstatais.

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, draugijos taryba ir revizijos komisija.

Visasąjunginės mikrobiologų draugijos Lietuvos skyrius veikė iki 1990 m.[2]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Visasąjunginės mikrobiologijos draugijos Lietuvos skyrius vienijo mokslo darbuotojus, dirbusius bendrosios, technikos, žemės ūkio ir geologinės mikrobiologijos srityse.

Pagrindiniai draugijos uždaviniai buvo vystyti mikrobiologijos mokslą, kelti draugijos narių kvalifikaciją, padėti nariams realizuoti savo mokslinius darbus, išradimus, racionalizacinius pasiūlymus, teikti mokslinę ir metodinę pagalbą dėstant mikrobiologiją technikumuose bei aukštosiose mokyklose, populiarinti ir propaguoti naujausius mikrobiologijos mokslo pasiekimus, leisti draugijos leidinius, vystyti ryšius su kitų šalių mokslininkais. Draugijos nariai dalyvavo sąjunginėse ir tarptautinėse konferencijose, suvažiavimuose, pasitarimuose, rengė paskaitas ir pranešimus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011-09-14 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 90 Visasąjunginės mikrobiologų draugijos Lietuvos skyriaus fondo Nr. 29 bylų, įrašytų į apyrašą Nr. 1. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-1029.

Iš viso fonde Nr. R-1029 yra 1 apyrašas, 90 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1959–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos narių visuotinių susirinkimų, konferencijų, tarybos, sekcijų, revizijos komisijos posėdžių protokolai, TSRS mikrobiologų draugijos įstatai, draugijos Lietuvos skyriaus steigimo, konferencijų dokumentai, veiklos planai ir ataskaitos, narių individualios ataskaitos, susirašinėjimo mokslo ir organizaciniais, draugijos narių dalyvavimo kongresuose, suvažiavimuose klausimais dokumentai, narių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 90 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1959–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-1029, ap. 1, l. 1, 3.

[2] http://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_mikrobiologų_draugija

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:36