O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1033 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS FILOSOFIJOS, SOCIOLOGIJOS IR TEISĖS INSTITUTO FONDĄ NR. R-1033

2011-07- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos Istorijos instituto Filosofijos, teisės ir sociologijos skyrius (1969-07-01–1977-09-30)

Lietuvos TSR mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas (1977-10-01–1989 m. gruodžio mėn.)

Lietuvos mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas (1989 m. gruodžio mėn.–1992-01-28)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos (toliau – LTSR MA) prezidiumo 1969-07-07 nutarimu Nr. 229 nuo 1969-07-01 prie LTSR MA Istorijos instituto organizuotas Filosofijos, teisės ir sociologijos skyrius.1

LTSR MA prezidiumo 1977-09-05 nutarimu Nr. 240 LTSR MA Istorijos instituto Filosofijos, teisės ir sociologijos skyriaus pagrindu nuo 1977-10-01 įsteigtas LTSR MA Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas.2

Institutas buvo pavaldus LTSR mokslų akademijai.

Vadovaujantis Lietuvos mokslų akademijos visuotinio susirinkimo 1989-12-08 nutarimu Nr. 2,3 kuriuo Lietuvos TSR mokslų akademija pavadinta Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos TSR mokslų akademijosFilosofijos, sociologijos ir teisės institutas nuo 1989 m. gruodžio mėn. vadinamas Lietuvos mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės institutu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-01-28 nutarimu Nr. 58 patvirtintas Lietuvos Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto statutas.4 Institutas tapo valstybine mokslo įstaiga.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pagrindinės Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto mokslo tiriamųjų darbų kryptys buvo: filosofijos srityje – filosofinės auklėjimo ir metodologinės visuomenės mokslų problemos, visuomeninės filosofinės minties istorija Lietuvoje, sociologijos srityje – visuomenės socialiniai, ekonominiai ir politiniai pokyčiai, gamybinio kolektyvo formavimosi dėsningumai, teisės srityje – respublikos įstatymų leidimo tobulinimo, teisės normų taikymo efektyvumo didinimo problemos.

Pagrindinis Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto uždavinys buvo vykdyti savo veiklos profilio tyrimus visuomeninių mokslų srityje. Institutas naudodamasis mokslo pasiekimais atliko teorinius ir eksperimentinius darbus, palaikė ryšius su kitomis mokslinių tyrimų įstaigomis ir koordinavo vykdomus tyrimus, ruošė mokslinius kadrus ir kėlė instituto mokslinių bendradarbių kvalifikaciją, organizavo diskusijas, konferencijas bei pasitarimus, rengė spaudai tyrimo rezultatų medžiagą, skleidė mokslines žinias, informavo apie instituto vykdomus tyrimus ir gautus rezultatus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011-06-06 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 548 Lietuvos mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto fondo Nr. 33 bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 5. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-1033.

Iš viso fonde Nr. R-1033 yra 3 apyrašai, 548 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1969–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti instituto direktoriaus įsakymai,

skyriaus, instituto Mokslinės tarybos, poskyrių, Aspirantų priėmimo, Konkurso, Atestavimo komisijų posėdžių, gamybinių pasitarimų protokolai,

skyriaus, instituto ir jo padalinių mokslinio tiriamojo darbo, mokslinių kadrų rengimo, leidybiniai planai ir ataskaitos, mokslinių bendradarbių individualios ataskaitos, instituto struktūra,

žinios, pažymos apie skyriaus, instituto veiklą, recenzijos ir atsiliepimai apie mokslinius darbus, disertacijas, užsienio mokslininkų priėmimo institute programos ir ataskaitos, bendradarbiavimo sutartys,

mokslinio tiriamojo darbo teminės, registracinės ir informacinės kortelės,

Užsienio ideologinių srovių tyrinėjimo ir kitų probleminių tarybų, konferencijų, pasitarimų, bendradarbiavimo su TSRS ir kitų šalių mokslininkais, instituto mokslininkų komandiruočių į užsienį, instituto 1973–1978 m., 1983–1989 m. mokslinės ir mokslinės organizacinės veiklos kompleksinių patikrinimų, profsąjungos vietos komiteto, Liaudies kontrolės grupės veiklos dokumentai,

susirašinėjimo mokslo tiriamųjų darbų koordinavimo, Specializuotos regioninės tarybos įkūrimo klausimais dokumentai,

statistinės ataskaitos pagrindinės veiklos ir kadrų klausimais,

etatų, išleistų darbų, leidinių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 500 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1969–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Finansinių dokumentų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos instituto sąmatos ir balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1977–1980 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai –mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Mokslų laipsniams įgyti dokumentų bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti mokslų kandidato ir mokslų daktaro laipsniams įgyti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyta 40 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1983–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, asmenų nuotraukos.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

1 Lietuvos mokslų akademijos archyvas (toliau – LMA archyvas). F. 1, ap. 2, b. 1190, l. 1.

2 LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 1583, l. 238.

3 LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 2117, l. 53.

4 Valstybės žinios, 1992 m., Nr. 11-300.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:42