O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1034 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS


PAŽYMA APIE

TARYBŲ IR KOMISIJŲ PRIE LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJOS PREZIDIUMO FONDĄ NR. R-1034

2012-01-          Nr. SA-
Vilnius


I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

1. Skaičiavimo technikos diegimo komisija (1973-04-04–nenustatyta)

2. Terminologijos taryba prie Lietuvos TSR mokslų akademijos prezidiumo (1971-12-07– nenustatyta)

3. Parodų komisija (1959-05-20–nenustatyta)
4. Lietuvos TSR mokslų akademijos prezidiumo Mokslinės techninės informacijos taryba (1974-02-17–1980-11-16)
Mokslinės techninės informacijos taryba prie Mokslų akademijos prezidiumo (1980-11-17–nenustatyta)
5. Lietuvių kalbos komisija prie Lietuvos TSR mokslų akademijos prezidiumo (1961-10-11–1970 m. balandžio mėn.; 1976-12-28–1990-06-20)
6. Patentinės tarnybos grupė prie Lietuvos TSR mokslų akademijos prezidiumo (1966–05-04–1966-09-27)
Patentinis biuras prie Lietuvos TSR mokslų akademijos prezidiumo (1966-09-28–1977-04-13)
Patentų ir licenzijų taryba prie Lietuvos TSR mokslų akademijos prezidiumo (1977-04-14–nenustatyta)
7. Mokslinių prietaisų rengimo komisija (1971-04-21–1972-12-28)
Mokslinių prietaisų gamybos komisija (1972-12-29–nenustatyta)
8. Religijos ir ateizmo istorijos Lietuvoje komisija prie Lietuvos TSR mokslų akademijos prezidiumo (1954-12-29–nenustatyta)
9. Mokslinių tyrimų automatizavimo taryba prie Lietuvos TSR mokslų akademijos prezidiumo (1970-09-28–nenustatyta)
10. Socialistinio lenktyniavimo komisija prie Lietuvos TSR mokslų akademijos prezidiumo (1974-03-22–nenustatyta)
11. Atominės energetikos komisija prie Lietuvos TSR mokslų akademijos prezidiumo (1976-02-02–nenustatyta)
12. Tarybinio nacionalinio gamtos mokslų ir technikos istorijos ir filosofijos susivienijimo Lietuvos skyrius (1977-11-28–nenustatyta)
13. Žemės ūkio klausimams nagrinėti komisija prie Lietuvos TSR mokslų akademijos prezidiumo (1979-06-18–nenustatyta)
14. Propagandos ir kontrpropagandos komisija prie Lietuvos TSR mokslų akademijos prezidiumo (1984-04-09–nenustatyta)
15. Internacionalizmo ir nacionalinių santykių taryba prie Lietuvos TSR mokslų akademijos prezidiumo (1987-02-11–nenustatyta)

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

1. Vadovaujantis Lietuvos TSR mokslų akademijos (toliau – LTSR MA) prezidiumo 1973-04-04 nutarimu Nr. 95 sudaryta Skaičiavimo technikos diegimo komisija. Komisija dar buvo vadinama Skaičiavimo technikos vystymo ir panaudojimo Mokslų akademijos institutuose klausimams nagrinėti komisija. 1 Komisija veikė prie LTSR MA prezidiumo.
Data, kada Skaičiavimo technikos diegimo komisija baigė veiklą, nenustatyta. 1988 m. komisija dar veikė.2
2. LTSR MA prezidiumo 1971-12-07 nutarimu Nr. 383 sudaryta Terminologijos taryba prie Lietuvos TSR mokslų akademijos prezidiumo.3
Data, kada Terminologijos taryba baigė veiklą, nenustatyta. 1987 m. taryba dar veikė.4
3. LTSR MA prezidiumo 1959-05-20 nutarimu Nr. 91 sudaryta Parodų komisija, kuri veikė prie LTSR MA prezidiumo.
Data, kada Parodų komisija baigė veiklą, nenustatyta. 1986 m. komisija dar veikė. 5
4. LTSR MA prezidiumo 1974-02-17 nutarimu Nr. 45 sudaryta Lietuvos TSR mokslų akademijos prezidiumo Mokslinės techninės informacijos taryba.6
LTSR MA prezidiumo 1980-11-17 nutarimu Nr. 372 taryba pavadinta Mokslinės techninės informacijos taryba prie Mokslų akademijos prezidiumo.7
Data, kada Mokslinės techninės informacijos taryba baigė veiklą, nenustatyta. 1987 m. taryba dar veikė.8
5. LTSR MA prezidiumo 1961-10-11 nutarimu Nr. 237 sudaryta Lietuvių kalbos komisija prie Lietuvos TSR mokslų akademijos prezidiumo. Komisija veikė iki 1970 m. balandžio mėn.9
Lietuvos KP Centro komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1976-12-28 nutarimu Nr. 433 įsteigta Lietuvių kalbos komisija prie Mokslų akademijos.10
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990-06-20 nutarimu Nr. I-296 sudarius Valstybinę lietuvių kalbos komisiją prie Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo, Lietuvių kalbos komisija prie Mokslų akademijos veiklą baigė.11
6. LTSR MA prezidiumo 1966-05-04 nutarimu Nr. 170 sudaryta Patentinės tarnybos grupė prie Lietuvos TSR mokslų akademijos prezidiumo.
LTSR MA prezidiumo 1966-09-28 nutarimu Nr. 364 Patentinės tarnybos grupė prie LTSR MA prezidiumo pavadinta Patentiniu biuru prie LTSR MA prezidiumo ir patvirtinti jo nuostatai.
LTSR MA prezidiumo 1977-04-14 nutarimu Nr. 106 patvirtinta Patentų ir licenzijų tarybos prie LTSR MA prezidiumo sudėtis.12
Data, kada Patentų ir licenzijų taryba prie LTSR MA prezidiumo baigė veiklą, nenustatyta. 1986 m. taryba dar veikė.13
7. LTSR MA prezidiumo 1971-04-21 nutarimu Nr. 124 sudaryta Mokslinių prietaisų rengimo komisija.
LTSR MA prezidiumo 1972-12-29 nutarimu Nr. 287 pakeista komisijos sudėtis ir komisija vadinama Mokslinių prietaisų gamybos komisija.14
Data, kada Mokslinių prietaisų gamybos komisija baigė veiklą, nenustatyta. 1988 m. komisija dar veikė.15
8. LTSR MA prezidiumo 1954-12-29 posėdyje sudaryta Religijos ir ateizmo istorijos Lietuvoje komisija prie LTSR MA prezidiumo.16
Data, kada Religijos ir ateizmo istorijos Lietuvoje komisija baigė veiklą, nenustatyta.
9. LTSR MA prezidiumo 1970-09-28 nutarimu Nr. 286 sudaryta Mokslinių tyrimų automatizavimo taryba prie LTSR MA prezidiumo.
Data, kada Mokslinių tyrimų automatizavimo taryba baigė veiklą, nenustatyta. 1988 m. taryba dar veikė.17
10. LTSR MA prezidiumo, LTSR MA partinio komiteto, LTSR MA profsąjungos jungtinio komiteto prezidiumo, LTSR MA komjaunimo komiteto 1974-03-22 nutarimu Nr. 69/9/18/8 sudaryta Socialistinio lenktyniavimo komisija prie LTSR MA prezidiumo.18
Data, kada Socialistinio lenktyniavimo komisija baigė veiklą, nenustatyta. 1988 m. komisija dar veikė.19
11. LTSR MA 1976-02-02 nutarimu Nr. 26 sudaryta Atominės energetikos komisija prie LTSR mokslų akademijos prezidiumo.20
Data, kada Atominės energetikos komisija prie LTSR MA prezidiumo baigė veiklą, nenustatyta. 1988 m. komisija dar veikė.21
12. LTSR MA prezidiumo 1977-11-28 nutarimu Nr. 323 įsteigtas Tarybinio nacionalinio gamtos mokslų ir technikos istorijos ir filosofijos susivienijimo Lietuvos skyrius. Skyrius veikė prie LTSR MA Visuomenės mokslų skyriaus.
Data, kada Tarybinio nacionalinio gamtos mokslų ir technikos istorijos ir filosofijos susivienijimo Lietuvos skyrius baigė veiklą, nenustatyta. 1985 m. skyrius dar veikė. 22
13. LTSR MA prezidiumas 1979-06-18 nutarimu Nr. 195 patvirtino Žemės ūkio klausimams nagrinėti komisijos prie LTSR MA prezidiumo sudėtį.
Data, kada Žemės ūkio klausimams nagrinėti komisija baigė veiklą, nenustatyta. 1988 m. komisija dar veikė.23
14. LTSR MA prezidiumas ir MA partinis komitetas 1984-04-09 sprendimu Nr. 21 patvirtino Propagandos ir kontrpropagandos komisijos prie LTSR MA prezidiumo sudėtį.
Data, kada Propagandos ir kontrpropagandos komisija baigė veiklą, nenustatyta. 1986 m. komisija dar veikė.24
15. LTSR MA prezidiumas 1987-02-11 nutarimu Nr. 43 patvirtino Internacionalizmo ir nacionalinių santykių tarybos prie LTSR MA prezidiumo sudėtį.
Data, kada Internacionalizmo ir nacionalinių santykių taryba baigė veiklą, nenustatyta. 1988 m. taryba dar veikė.25

Sudarytojų funkcijos

Skaičiavimo technikos diegimo komisija analizavo ir apibendrino skaičiavimo technikos, jos sistemų techninės ir programinės įrangos naudojimo patirtį ir perspektyvas Mokslų akademijoje ir jos sistemos įstaigose. Teikė šiais klausimais informaciją Mokslų akademijos institutams, numatė skaičiavimo technikos vystymo, naudojimo bei skaičiavimo technikos kadrų ruošimo perspektyvas ir teikė pasiūlymus šiais klausimais Mokslų akademijos prezidiumui. Vadovavo matematinių metodų pritaikymui moksliniuose tyrimuose, skirstė skaičiavimo technikos resursus.
Terminologijos taryba prie LTSR MA prezidiumo organizavo ir koordinavo lietuviškos terminijos kūrimo darbą įvairiose mokslo bei mokymo įstaigose, leidyklose, gamyklose ir kt., aprobavo parengtus terminų žodynus, rekomendavo mokslo ir technikos terminus kalbos praktikai.
Parodų komisija buvo sudaryta atrinkti eksponatus TSRS liaudies ūkio pasiekimų, respublikinėms ir tarptautinėms parodoms.
Mokslinės techninės informacijos taryba prie MA prezidiumo organizavo pažangių  informacinių paieškų sistemų kūrimą, apibendrino atskirų informacinių tarnybų darbą ir analizavo jų kooperavimo galimybes, ruošė skaičiavimo, kopijavimo ir dauginimo technikos panaudojimo ir tobulinimo rekomendacijas, teikė pasiūlymus dėl dauginimo technikos įsigijimo ir paskirstymo, mokslinės literatūros užsakymui skirtos užsienio valiutos paskirstymo institutams. 
Lietuvių kalbos komisija prie LTSR MA sprendė lietuvių literatūrinės kalbos norminimo klausimus, svarstė bei sprendė mokslo, mokymo, leidybos įstaigų ir redakcijų, respublikinių žinybų bei organizacijų jai pateikiamus kalbos klausimus.
Patentinės tarnybos grupė prie LTSR MA prezidiumo, Patentinis biuras prie LTSR MA prezidiumo, Patentų ir licenzijų taryba prie LTSR MA prezidiumo vadovavo LTSR MA institutų ir mokslo įstaigų patentinei-licenzinei veiklai, koordinavo MA įstaigų patentinių grupių veiklą, nustatė paraiškų išradimams įvertinti bei apiforminti sistemą ir tvarką, registravo užbaigtus darbus, pramoninius pavyzdžius ir prekinius ženklus, teikė pagalba įdiegiant išradimus TSRS liaudies ūkyje, patentuojant darbus ir parduodant jų licenzijas užsienyje, komplektuojant ir panaudojant patentinius fondus.
Mokslinių prietaisų rengimo komisijos, Mokslinių prietaisų gamybos komisijos tikslas buvo organizuoti efektyvesnį mokslinio tyrimo darbams skirtų prietaisų kūrimą ir panaudojimą.
Religijos ir ateizmo istorijos komisija prie LTSR MA prezidiumo vadovavo ateistinės propagandos, religijos bei ateizmo istorijos klausimų tyrimams ir juos koordinavo, leido ateistinės literatūros seriją.
Mokslinių tyrimų automatizavimo taryba prie LTSR MA prezidiumo analizavo ir apibendrino automatizavimo patirtį MA institutuose, rinko informaciją apie mokslinių tyrimų automatizavimo darbus, rengė pranešimus, numatė pagrindinius mokslinio tyrimo darbų uždavinius ir mokslinių tyrimų automatizavimo veiklos kryptis, teikė pasiūlymus ir rekomendacijas, palaikė ryšius su TSRS MA ir sąjunginių respublikų MA Mokslinių tyrimų automatizavimo tarybomis.
Socialistinio lenktyniavimo komisija prie LTSR MA prezidiumo organizavo socialistinį lenktyniavimą Mokslų akademijos sistemoje ir jam vadovavo.
Atominės energetikos komisija prie LTSR MA prezidiumo bendradarbiavo su TSRS valstybiniu atominės energijos naudojimo komitetu, Ignalinos atominės elektrinės direkcija, projektuotojais ir statybininkais, mokslinėmis įstaigomis, atliekančiomis mokslinio tyrimo ir projektavimo darbus Ignalinos AE, sudarė jungtinius mokslinio tyrimo darbų, susijusių su atominės elektrinės statyba, planus bei koordinavo jų vykdymą, svarstė institutų vykdomus darbus, organizavo mokslinio tyrimo darbų rezultatų įdiegimą atominėje elektrinėje.
Tarybinio nacionalinio gamtos mokslų ir technikos istorijos ir filosofijos susivienijimo Lietuvos skyrius organizavo konferencijas ir pasitarimus gamtos mokslų, technikos istorijos ir filosofijos klausimais. Populiarino mokslo pasiekimus radijo ir televizijos laidose, „Žinijos“ draugijoje, seminaruose, konferencijose.
Žemės ūkio klausimams nagrinėti komisija prie LTSR MA prezidiumo numatė MA fundamentinių mokslų tyrimo kryptis svarbiausiose žemės ūkio gamybos srityse, analizavo MA padalinių mokslinio tyrimo užduotis bei programas žemės ūkio klausimais, organizavo teorinius ir gamybinius pasitarimus, teikė pasiūlymus MA prezidiumui dėl mokslinio tyrimo darbų rezultatų įdiegimo gamyboje, mokslinių programų sudarymo.
Propagandos ir kontrpropagandos komisija prie LTSR MA prezidiumo užsienyje propagavo tarybinio mokslo, kultūros bei ekonomikos pasiekimus, kritikavo antitarybinę ideologiją.
Internacionalizmo ir nacionalinių santykių taryba prie LTSR MA prezidiumo analizavo socialistinių tautų suartėjimo ir vystymosi mokslines metodines problemas.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS


Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2011-09-14 iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 243 Tarybų ir komisijų prie Lietuvos TSR mokslų akademijos prezidiumo fondo Nr. 34 bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1–15. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-1034.
Iš viso fonde Nr. R-1034 yra 15 apyrašų, 243 apskaitos vienetai.
Dokumentų chronologinės ribos 1954–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Skaičiavimo technikos komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti komisijos ir jos sekcijų posėdžių protokolai, nuostatai, darbo planai ir ataskaitos, skaičiavimo technikos diegimo bei apkrovimo planai ir ataskaitos, žinios apie valdymo darbų tobulinimą naudojant skaičiavimo techniką ir automatizuotas valdymo sistemas, susirašinėjimo organizaciniais, komisijos sudėties klausimais dokumentai.
Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.
Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 17 apskaitos vienetų.
Dokumentų chronologinės ribos 1973–1981 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Terminologijos tarybos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašyti tarybos posėdžių protokolai, nuostatai, darbo planai ir ataskaitos, susirašinėjimo mokslo, organizaciniais, terminologijos ir terminų žodynų leidimo klausimais dokumentai, tarybos narių sąrašai.
Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.
Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 10 apskaitos vienetų.
Dokumentų chronologinės ribos 1970–1980 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Parodų komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 3

Apyraše įrašyti dalyvavimo TSRS liaudies ūkio pasiekimų parodoje Maskvoje, Lietuvos TSR liaudies ūkio pasiekimų, respublikinėse ir tarptautinėse parodose dokumentai: ekspozicijų planai, aprašymai, eksponatų sąrašai, nuotraukos.
Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.
Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 47 apskaitos vienetai.
Dokumentų chronologinės ribos 1970–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, diagrama, spaudinys, schema, nuotrauka.

Mokslinės techninės informacijos tarybos veiklos bylų apyrašas Nr. 4

Apyraše įrašyti tarybos steigimo dokumentai, posėdžių protokolai, nuostatai, darbo planai ir ataskaitos, MA institutų pažymos ir informacija apie mokslinių techninių informacinių tarnybų veiklą.
Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.
Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 7 apskaitos vienetai.
Dokumentų chronologinės ribos 1974–1980 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Lietuvių kalbos komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 5

Apyraše įrašyti komisijos posėdžių protokolai ir nutarimai, nuostatai, darbo planai ir ataskaitos, susirašinėjimo kalbos klausimais dokumentai.
Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.
Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 22 apskaitos vienetai.
Dokumentų chronologinės ribos 1961–1965 m., 1976–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Patentų ir licenzijų tarybos veiklos bylų apyrašas Nr. 6

Apyraše įrašyti Patentinio biuro prie LTSR MA prezidiumo, Patentų ir licenzijų tarybos  posėdžių protokolai, steigimo dokumentai, darbo planai, Patentinio biuro nuostatai.
Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.
Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 5 apskaitos vienetai.
Dokumentų chronologinės ribos 1966–1980 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Mokslinių prietaisų gamybos komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 7

Apyraše įrašyti komisijos posėdžių protokolai, darbo planai ir ataskaitos, MA institutų žinios apie naujai sukurtus mokslinius prietaisus.
Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.
Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 4 apskaitos vienetai.
Dokumentų chronologinės ribos 1974–1980 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Religijos ir ateizmo istorijos komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 8

Apyraše įrašyti komisijos posėdžių protokolai, steigimo dokumentai, darbo planai ir ataskaitos, žinios apie religijos ir ateizmo istorijos srities mokslinius darbus.
Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.
Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 4 apskaitos vienetai.
Dokumentų chronologinės ribos 1954–1966 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Mokslinių tyrimų automatizavimo tarybos veiklos bylų apyrašas Nr. 9

Apyraše įrašyti tarybos posėdžių protokolai, darbo planai ir ataskaitos, pažymos apie tarybos veiklą, mokslinių tyrimų automatizavimą institutuose, susirašinėjimo eksperimentinės bazės-dirbtuvės steigimo, mokslinių tyrimų automatizavimo programos sudarymo ir kitais klausimais dokumentai.
Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.
Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 11 apskaitos vienetų.
Dokumentų chronologinės ribos 1974–1980 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, schema.

Socialistinio lenktyniavimo komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 10

Apyraše įrašyti komisijos posėdžių protokolai, darbo planai, socialistiniai įsipareigojimai ir jų vykdymo rezultatai, Lietuvos TSR ir Baltarusijos TSR mokslų akademijų socialistinio lenktyniavimo ir bendradarbiavimo, LTSR MA institutų pripažinimo sąjunginio socialistinio lenktyniavimo nugalėtojais, LTSR MA ir Šiaulių miesto bendradarbiavimo dokumentai, žinios, pažymos ir informacija apie socialistinį lenktyniavimą.
Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.
Iš viso apyraše Nr. 10 įrašytas 61 apskaitos vienetas.
Dokumentų chronologinės ribos 1973–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Atominės energetikos komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 11

Apyraše įrašyti komisijos posėdžių protokolai, darbo planai ir ataskaitos, komisijos steigimo, Ignalinos AE techninio projekto, statybos, eksploatacijos, radioaktyvių atliekų požeminio laidojimo, energetikos specialistų ruošimo, kompleksinės programos „Mokslinių-techninių priemonių, susietų su Ignalinos AE statyba įgyvendinimas ir radiacinio kontūro prie jos sukūrimo tikslingumo pagrindimas“ vykdymo,  Ignalinos AE regiono bazinės ekologinės ir radiacinės būklės tyrimui iki AE paleidimo rezultatų aptarimui skirtos konferencijos dokumentai, susirašinėjimo mokslinio tyrimo darbų, Ignalinos AE panaudojimo žuvininkystei vystyti,  Ignalinos AE regiono tyrimams vykdyti skirtos aparatūros įgijimo klausimais dokumentai.
Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.
Iš viso apyraše Nr. 11 įrašyta 16 apskaitos vienetų.
Dokumentų chronologinės ribos 1975–1984 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, periodikos iškarpos.

Tarybinio nacionalinio gamtos mokslų ir technikos istorijos ir filosofijos susivienijimo Lietuvos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 12

Apyraše įrašyti susivienijimo Lietuvos skyriaus posėdžių protokolai, konferencijų dokumentai.
Yra Probleminės mokslinės tarybos „Mokslo ir technikos istorija Lietuvoje“ veiklos dokumentų.
Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.
Iš viso apyraše Nr. 12 įrašyta 19 apskaitos vienetų.
Dokumentų chronologinės ribos 1974–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Žemės ūkio klausimams nagrinėti komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 13

Apyraše įrašyti komisijos 1981-06-22 posėdžių protokolas, komisijos ir jos sekcijų darbo planai ir ataskaitos, pažymos, pasiūlymai, MA žemės ūkio srities mokslo tyrimo darbų planai, pasiūlymai dėl užbaigtų mokslo tyrimo darbų įdiegimo, MA mokslinio bendradarbiavimo su LTSR žemės ūkio ministerija ataskaitos, MA institutų žemės ūkio fundamentinių tyrimų programos, žemės ūkio mokslinių tyrimų pristatymai.
Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.
Iš viso apyraše Nr. 13 įrašyta 16 apskaitos vienetų.
Dokumentų chronologinės ribos 1977–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas –mašinraštis.

Propagandos ir kontrpropagandos komisijos veiklos bylų apyrašas Nr. 14

Apyraše įrašytos komisijos veiklos ataskaitos, MA Visuomenės mokslų skyriaus institutų 1985–1990 m. veiklos planas, pažymos apie perspektyvas ir atliktą darbą propagandos ir kontrpropagandos srityje.
Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.
Iš viso apyraše Nr. 14 įrašyti 3 apskaitos vienetai.
Dokumentų chronologinės ribos 1984–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis.

Internacionalizmo ir nacionalinių santykių tarybos veiklos bylų apyrašas Nr. 15

Apyraše įrašyti tarybos veiklos uždaviniai, pažyma apie tarybos veiklą, kompleksinė programa „Aktualių nacionalinių santykių ir internacionalizmo problemų tyrimas“.
Iš viso apyraše Nr. 15 įrašytas 1 apskaitos vienetas.
Dokumentų chronologinės ribos 1987–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis.


Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 

 

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-10-21 08:52