O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1036 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJOS FIZIKOS INSTITUTO FONDĄ NR. R-1036

2011-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos Fizikos institutas (1977-01-01–1989 m. gruodžio mėn.)

Lietuvos mokslų akademijos Fizikos institutas (1989 m. gruodžio mėn.–1992-01-28)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos mokslų akademijos (toliau – LTSR MA) prezidiumo 1976-12-29 nutarimu Nr. 360 reorganizavus Fizikos ir matematikos institutą, nuo 1977-01-01 buvo įkurtas LTSR MA Fizikos institutas.1 Institutas buvo pavaldus LTSR MA.

Vadovaujantis Lietuvos mokslų akademijos visuotinio susirinkimo 1989-12-08 nutarimu Nr. 2,2 kuriuo Lietuvos TSR mokslų akademija pavadinta Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos TSR mokslų akademijos Fizikos institutas nuo 1989 m. gruodžio mėn. vadinamas Lietuvos mokslų akademijos Fizikos institutu.

Lietuvos Respublikos vyriausybės 1992-01-28 nutarimu Nr. 58 patvirtintas Fizikos instituto statutas.3 Institutas tapo valstybine mokslo įstaiga.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pagrindinės Fizikos instituto mokslo tiriamųjų darbų kryptys buvo teorinės, matematinės ir atmosferos fizikos bei mokslinių tyrimų automatizacijos klausimai – grupių atvaizdavimų ir daugiadalelinių sistemų patikslintų metodų teorija, taikant ją plazminių sistemų ir kitiems struktūros ir spektro tyrimams, eksperimentinė ir teorinė spektroskopija bei relaksaciniai procesai nepusiausvyrinėse sistemose, spinduliavimo sąveika su medžiaga, naujų medžiagų paieškos lazerių kūrimui ir jų spinduliavimo valdymui, žvaigždžių ir tarpžvaigždinės medžiagos tyrimai, atmosferos apsivalymo klausimai bei sklidimas joje radioaktyvių ir cheminių priemaišų, greitų fizinių metodų atmosferos užteršimo kontrolei sukūrimas, priemaišų matavimo spektroskopinių metodų išvystymas, programinės įrangos sukūrimas teorinei ir eksperimentinei spektroskopijai, atmosferos užteršimo duomenų automatinis matavimas bei apdorojimas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2011-04-28 iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 574 Lietuvos TSR mokslų akademijos Fizikos instituto fondo Nr. 36 bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1–Nr. 4. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-1036.

Iš viso fonde Nr. R-1036 yra 4 apyrašai, 574 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1974–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti, instituto direktoriaus įsakymai,

instituto Mokslinės tarybos, Konkursinės komisijos posėdžių protokolai, administracijos, partinės ir visuomeninių organizacijų atstovų pasitarimų bei gamybinių susirinkimų nutarimai,

instituto ir jo padalinių mokslo ir tiriamojo darbo, leidybiniai, mokslinių kadrų rengimo, kvalifikacijos kėlimo, ekspedicijų planai ir ataskaitos, išradimų ir patentinės veiklos ataskaitos,

mokslinio, kūrybinio bendradarbiavimo sutartys, žinios ir informacija apie instituto veiklą, mokslinio tiriamojo darbo registracijos ir informacinės kortelės, specialybės kandidatinių egzaminų papildomos programos, instituto struktūra,

konferencijų, pasitarimų, seminarų, probleminių tarybų, mokslinio bendradarbiavimo su TSRS MA, Ekonominės savitarpio pagalbos tarybos ir kitų šalių mokslininkais, dalyvavimo tarptautinėse ir sąjunginėse konferencijose, mokslo tiriamųjų darbų įdiegimo į gamybą, parodų organizavimo ir dalyvavimo jose, geriausių mokslinių darbų konkursų, instituto 1977–1980 m., 1981–1984 m. mokslinės ir mokslinės organizacinės veiklos kompleksinio patikrinimo, profsąjungos komiteto, Liaudies kontrolės grupės veiklos, socialinio lenktyniavimo dokumentai,

instituto administracijos ir profsąjungos komiteto, Fizikos instituto ir Bandomosios lazerinės ir elektroninės technikos gamyklos prie Fizikos instituto kolektyvinės sutartys,

statistinės ataskaitos apie instituto mokslinę ir išradybinę veiklą, aspirantus, mokslinius bendradarbius, personalo peratestavimo dokumentai, aspirantų, institute pagamintų prietaisų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 264 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1977–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinis.

 

Finansinių dokumentų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos instituto sąmatos ir balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1977–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Mokslo tiriamųjų darbų ataskaitų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos baigtų mokslo tiriamųjų darbų ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 199 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1974–1986 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, grafikas, brėžinys, nuotrauka.

 

Mokslo išradimų dokumentų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti išradimų ir racionalizacinių pasiūlymų dokumentai, racionalizacinių pasiūlymų registracijos žurnalai ir kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašytas 91 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1978–1986 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai –mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

1 Lietuvos mokslų akademijos archyvas (toliau – LMA archyvas). F. 1, ap. 2, b. 1546, l. 212.

2 LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 2117, l. 53.

3 Valstybės žinios, 1992 m., Nr. 11-300.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:44