O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1037 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJOS MOKSLININKŲ RŪMŲ FONDĄ NR. R-1037

2011-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos Mokslininkų rūmai (1976-07-01–1989 m. gruodžio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos (toliau – LTSR MA) prezidiumo 1976-07-02 nutarimu Nr. 196 Lietuvos TSR mokslų akademijos Mokslininkų rūmai įsteigti nuo 1976-07-01.[1]

Mokslininkų rūmai buvo LTSR MA prezidiumo žinioje. Rūmų direktorių skyrė Mokslų akademijos prezidiumas. Visuotiniame Rūmų narių susirinkime (konferencijoje) buvo renkamos Rūmų taryba ir Revizijos komisija.

Vadovaujantis Lietuvos mokslų akademijos 1989-12-08 visuotinio susirinkimo nutarimu Nr. 2,[2] kuriuo Lietuvos TSR mokslų akademija pavadinta Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos TSR mokslų akademijos Mokslininkų rūmai nuo 1989 m. gruodžio mėn. vadinami Lietuvos mokslų akademijos Mokslininkų rūmais.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos Mokslininkų rūmai būrė respublikos mokslininkus, skatino jų kūrybiškumą, populiarino mokslo ir technikos naujienas, palaikė ryšius su respublikos kūrybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, draugijomis, mokslo kultūros įstaigomis, rengė susitikimus su užsienio šalių mokslininkais, organizavo visų mokslo šakų darbuotojų bendradarbiavimą, rūpinosi mokslo darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, organizavo paskaitas, pranešimus, diskusijas aktualiais mokslo klausimais, rengė mokslo darbuotojų jubiliejų minėjimus, iškilmingus apdovanojimų, mokslo daktarų diplomų įteikimus, organizavo literatūros ir muzikos vakarus, spektaklius, koncertus, susitikimus su valstybės ir visuomenės veikėjais, menininkais, rūpinosi aktyviu mokslininkų ir jų šeimų poilsiu.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011-11-07 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 66 Lietuvos TSR mokslų akademijos Mokslininkų rūmų fondo Nr. 37 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-1037.

Iš viso fonde Nr. R-1037 yra 1 apyrašas, 66 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1977–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Mokslininkų rūmų tarybos posėdžių, visuotinių susirinkimų protokolai ir nutarimai, veiklos, renginių ir priemonių planai, informacija apie renginių ir priemonių įvertinimą, ataskaita apie bendradarbiavimą su Šiaulių miesto Inžinierių namais, LTSR MA mišraus choro metraščiai, profsąjungos vietos komiteto veiklos dokumentai, sąmatos ir balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 66 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1977–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, spaudos iškarpa, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1001, ap. 2, b. 1543, l. 145.

[2] LCVA archyvas. F. R-1001, ap. 2, b. 2117, l. 53.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:44