O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1038 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VISASĄJUNGINĖS ORNITOLOGŲ DRAUGIJOS LIETUVOS SKYRIAUS FONDĄ NR. R-1038

2011-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Visasąjunginės ornitologų draugijos Lietuvos skyrius (1984-11-28–nenustatyta)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis LTSR mokslų akademijos (toliau – LTSR MA) Zoologijos ir parazitologijos instituto direktoriaus pavaduotojo 1984-10-19 įsakymu Nr. 718 1984-11-28 įvyko Visasąjunginės ornitologų draugijos Lietuvos skyriaus steigiamasis susirinkimas. LTSR MA prezidiumas 1985-07-08 nutarimu Nr. 242 pritarė Visasąjunginės ornitologų draugijos Lietuvos skyriaus steigimui.[1] Savo veikloje draugija vadovavosi Visasąjunginės ornitologų draugijos nuostatais. Dokumentuose dar vartojamas Lietuvos ornitologų draugijos pavadinimas.

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, draugijos taryba ir revizijos komisija.

Data, kada Visasąjunginės ornitologų draugijos Lietuvos skyrius baigė veiklą, nenustatyta. 1987 m. draugija dar veikė.[2]

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Visasąjunginės ornitologų draugijos Lietuvos skyrius užsiėmė laukinių paukščių tyrinėjimu, bei apsauga.

Pagrindiniai draugijos uždaviniai buvo dalyvauti ornitologiniame darbe ir įtraukti į jį mokslininkus, praktikus ir ornitologus mėgėjus, paukščių ir jų gyvenimo vietų apsaugoje, organizuoti draugijos narių kvalifikacijos kėlimą, jų tyrimų organizavimą ir mokslinių darbų realizavimą, populiarinti ir propaguoti žinias, naujausius mokslinius bei praktinius ornitologijos mokslo pasiekimus, tobulinti ornitologijos dalyko dėstymą aukštosiose mokyklose, teikti paramą, leidžiant vadovėlius ir įvairias mokslo metodines priemones, vystyti ryšius su kitų šalių mokslininkais, leisti draugijos leidinius, remti narių mokslinių tiriamųjų darbų organizavimą ir vykdymą. Draugijos nariai dalyvavo sąjunginėse ir tarptautinėse konferencijose, suvažiavimuose, pasitarimuose, rengė paskaitas ir pranešimus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011-09-14 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 5 Visasąjunginės ornitologų draugijos Lietuvos skyriaus fondo Nr. 38 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-1038.

Iš viso fonde Nr. R-1038 yra 1 apyrašas, 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1984–1987 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti draugijos Lietuvos skyriaus steigimo, 1-ojo draugijos suvažiavimo dokumentai, draugijos skyriaus veiklos planai ir ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1984–1987 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, diagrama.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-1038, ap. 1, b. 1, l. 1, 2, 9, 10.

[2] LCVA. F. R-1038, ap. 1, b. 5. 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:45