O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-356 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS BANDYMŲ STOTIES KOLORADO VABALUI, NEMATODAMS IR BULVIŲ VĖŽIUI TIRTI FONDĄ NR. R-356

2010-09 - Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos bulvių vėžio mokslinio tyrimo stotis (Литовская научно-исследовательская станция по раку картофеля) (1947-10-25–1956-12-10)

Lietuvos bandymų stotis kolorado vabalui, nematodams ir bulvių vėžiui tirti (Литовская опытная станция по колорадскому жуку, нематодам и раку картофеля) (1956-12-11–1969 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis TSRS Ministrų Tarybos 1947-10-20 nutarimu Nr. 3580, TSRS žemės ūkio ministerijos 1947-10-25 įsakymu Nr. 1366 buvo įsteigta Lietuvos bulvių vėžio mokslinio tyrimostotis. Stotis buvo TSRS žemės ūkio ministerijos Visasąjunginės bulvių vėžio mokslinio tyrimo stoties (Černovcy, Ukraina) padalinys.1

TSRS žemės ūkio ministerijos 1956-12-11 įsakymu Nr. 477 Lietuvos bulvių vėžio mokslinio tyrimostotis buvo reorganizuota į Lietuvos bandymų stotį kolorado vabalui, nematodams ir bulvių vėžiui tirti.2 Lietuvos bandymų stotis tapo pavaldi Visasąjunginiam augalų apsaugos mokslo tyrimo institutui (Всесоюзный научно-исследовательский институт защиты растений).

Tiksli data, kada 1969 m. Lietuvos bandymų stotis kolorado vabalui, nematodams ir bulvių vėžiui tirti buvo likviduota, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos bulvių vėžio mokslinio tyrimo stotis, Lietuvos bandymų stotis kolorado vabalui, nematodams ir bulvių vėžiui tirti stebėjo bulvių vėžio, kitų ligų bei kolorado vabalo paplitimą, ieškojo efektyvių cheminių, agrotechninių bei biologinių kovos su bulvių ligomis, kolorado vabalu būdų, atliko šių priemonių pritaikymo laukuose bandymus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1969-04-13 iš Lietuvos bandymų stoties kolorado vabalui, nematodams ir bulvių vėžiui tirti perėmė 419 netvarkytų bylų.

1969-05-07 dokumentai sutvarkyti: buvo sudaryta 221 byla ir įrašyta į apyrašus Nr. 1–Nr. 3.

Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

Iš viso fonde Nr. R-356 yra 3 apyrašai, 221 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1968 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS žemės ūkio ministerijos, Visasąjunginės bulvių vėžio mokslinio tyrimo stoties, Visasąjunginio augalų apsaugos mokslo tyrimo instituto, Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos tvarkomiejidokumentai, gamybinių susirinkimų protokolai, stoties Mokslinės tarybos posėdžių protokolai, metų darbo, darbo jėgos planai, darbo, kadrų ir mokslinio tiriamojo darbo ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, etatų sąrašai, sąmatos, balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 75 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1968 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti direktoriaus įsakymai personalo klausimais, darbuotojų asmens sąskaitų kortelės ir atlyginimų išmokėjimo lapai, stoties darbuotojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 31 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1968 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos stoties darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 115 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1968 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-356, ap. 1, b. 25, l. 322.

2 LCVA. F. R-356, ap. 1, b. 35, l. 4.

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:00