O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-372 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINIO HIGIENOS INSTITUTO FONDĄ NR. R-372

2007-04-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinis higienos institutas (1940–1945 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Sovietų Sąjungai 1940 m. okupavus Lietuvą Valstybinis higienos institutas tęsė veiklą. Institutas veikė Kaune.

1940 m. birželio mėn. Valstybinis higienos institutas buvo pavaldus Vidaus reikalų ministerijai, o nuo 1940 m. liepos mėn.- Sveikatos ir socialinės apsaugos ministerijai.

Nuo 1940-08-27 institutas buvo pavaldus Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariatui.[1]

1941-1944 m. Valstybinis higienos institutas buvo pavaldus Vyriausiajai sveikatos valdybai.

Nuo 1944 m. liepos mėn. Valstybinis higienos institutas buvo pavaldus Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisariatui, vėliau ministerijai.

Tiksli data, kada Valstybinis higienos institutas, veikęs Kaune, pavadintas Kauno epidemiologijos, mikrobiologijos ir higienos institutu, nenustatyta[2].

Valstybinio higienos instituto veiklos datos nurodytos pagal fonde esančių dokumentų datas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybiniame higienos institute buvo gaminama raupų limfa, skiepijami nuo pasiutligės asmenys, atliekami bakteriologiniai ir serologiniai tyrimai bei įvairios klinikinės analizės.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas Valstybinio higienos instituto dokumentus 1969-11-25 perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo.

Iš viso fonde Nr.R-372 yra 1 apyrašas, 45 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1945 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Kreditinių ir biudžetinių išlaidų bei nebiudžetinių lėšų registracijos knygose yra 1942 m. įrašų.

Valstybinio higienos instituto 1918–1940 m. ir 1941–1944 m. veiklos dokumentai yra fonde F. 1294.

Epidemiologijos, mikrobiologijos ir higienos instituto, veikusio Kaune 1944-1955 m veiklos dokumentai saugomi Kauno apskrities archyve.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai ir įsakymai veiklos ir personalo klausimais, tarnautojų susirinkimų protokolai, šulinių vandens patikrinimo dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, pajamų ir išlaidų apyskaitos, tarnautojų asmens bylos, atlyginimų išmokėjimo lapai, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą. Tarnautojų bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 45 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1945 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-372, ap. 1, b. 8, l. 150.
[2] LCVA. F. R-769, ap. 1, b. 988, l. 88.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:01