O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-460 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS RESPUBLIKINĖS HIDROMETEOROLOGIJOS VALDYBOS FONDĄ NR. R-460

2007-05- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos valdyba (1941-02-04–1941 m. birželio mėn.)

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos valdyba (1944-07-11–1946-02-10)

Lietuvos TSR hidrometeorologijos tarnybos valdyba (1946-02-11–1979-03-13)

Lietuvos respublikinė hidrometeorologijos ir gamtinės aplinkos kontrolės valdyba (1979-03-14–1988-01-25)

Lietuvos respublikinė hidrometeorologijos valdyba (1988-01-26–1990-12-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-02-04 nutarimu Nr. 76 įsteigta Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos valdyba.1

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-07-11 nutarimu Nr. 72 Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos valdyba atkūrė veiklą.2 Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos valdyba iki 1946-02-10 buvo pavaldi TSRS gynybos liaudies komisariato Vyriausiajai Raudonosios armijos hidrometeorologijos tarnybos valdybai.

Nuo 1946-02-11 Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos valdyba buvo pavaldi Vyriausiajai hidrometeorologijos tarnybos valdybai prie TSRS Ministrų Tarybos3 ir vadinosi Lietuvos TSR hidrometeorologijos tarnybos valdyba.

TSRS Ministrų Tarybos 1979-03-14 nutarimu Nr. 243 ir TSRS valstybinio hidrometeorologijos ir gamtinės aplinkos kontrolės komiteto 1979-04-24 įsakymu Nr. 100 Lietuvos TSR hidrometeorologijos tarnybos valdyba buvo pertvarkyta į Lietuvos respublikinę hidrometeorologijos ir gamtinės aplinkos kontrolės valdybą.4

TSRS valstybinio hidrometeorologijos komiteto 1988-01-26 įsakymu Nr. 23 ir Lietuvos respublikinės hidrometeorologijos ir gamtinės aplinkos kontrolės valdybos 1988-02-12 įsakymu Nr. 23 Lietuvos respublikinė hidrometeorologijos ir gamtinės aplinkos kontrolės valdyba pavadinta Lietuvos respublikine hidrometeorologijos valdyba.5

Lietuvos respublikinės hidrometeorologijos valdybos 1989-08-30 įsakymu Nr. 86 buvo sudaryta komisija dėl Lietuvos respublikinės hidrometeorologijos valdybos pervedimo į Lietuvos TSR valstybinio reguliavimo sferą.6

Lietuvos respublikinė hidrometeorologijos valdyba iki 1990-12-31 savo veikloje vadovavosi TSRS ir Lietuvos TSR įstatymais, TSRS valstybinio hidrometeorologijos komiteto įsakymais.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR hidrometeorologijos tarnybos valdybaorganizavo ir vykdė reguliarius meteorologinius, hidrologinius ir gamtinės aplinkos užterštumo stebėjimus, prognozavo hidrometeorologines sąlygas, informavo apie pavojingus reiškinius, teikė hidrometeorologinę informaciją ūkinėms ir visuomeninėms organizacijoms, ruošė žinynus ir kitus informacinius leidinius.

Lietuvos respublikinės hidrometeorologijos ir gamtinės aplinkos kontrolės valdybos pagrindinės funkcijos nepasikeitė, tik valdyba papildomai atliko gamtinės aplinkos užterštumo kontrolę.

Lietuvos respublikinės hidrometeorologijos valdybos pagrindinės funkcijos nepasikeitė. Gamtinės aplinkos užterštumo kontrolė perduota Lietuvos TSR gamtos apsaugos komitetui.

Valdybai priklausė RTFSR Kaliningrado srities hidrometeorologinis tinklas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1975-10-22 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR hidrometeorologijos tarnybos valdybos perėmė 255 Lietuvos respublikinės hidrometeorologijos valdybos 1941-1960 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1998-11-24 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos papildomai perėmė 396 Lietuvos respublikinės hidrometeorologijos valdybos 1961-1990 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-460 yra 1 apyrašas, 651 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1990m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Fonde yra TSRS vadovaujančių institucijų 1941–1943 m. tvarkomieji dokumentai.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai,valdybos viršininko įsakymai veiklos ir personalo klausimais bei potvarkiai, valdybos ir jai pavaldžių įstaigų veiklos nuostatai ir pareiginės instrukcijos, Techninės tarybos, Kvalifikacinės komisijos posėdžių ir vadovaujančiųjų darbuotojų pasitarimų protokolai, valdybos viršininkų pranešimai apie gamybinį darbą, metų darbo, kapitalinių įdėjimų, kapitalinių statybos ir remonto darbų planai ir ataskaitos, tituliniai sąrašai, penkmečių gamybinės veiklos vystymo planai, mokslinės ir gamybinės veiklos, kadrų, metodinių komandiruočių ir kt. ataskaitos, gamybinės veiklos patikrinimo aktai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, neįprastų atmosferos reiškinių aprašymai, sinoptiniai žemėlapiai, meteorologinių prognozių ir apžvalgų žurnalai, išradimų ir racionalizacinių pasiūlymų dokumentai, etatų sąrašai ir dokumentai dėl valdybos darbuotojų apdovanojimų, sąmatos, balansai, profsąjungos komiteto, liaudies kontrolės grupės ir socialistinio lenktyniavimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal institucijos struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašytas 651 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1990 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 5, l. 109.

2 LCVA. F. R-460, ap. 1, b. 1, l. 1, 3.

3 LCVA. F. R-460, ap. 1, b. 6, l. 10, 37.

4 LCVA. F. R-460, ap. 1, b. 572, l. 121.

5 LCVA. F. R-460, ap. 1, b. 672, l. 30; b. 673, l. 42.

6 LCVA. F.R-460, ap. 1, b. 680, l. 202.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:01