O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-603 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS MOKSLINĖS TECHNINĖS INFORMACIJOS IR TECHNINĖS EKONOMINĖS ANALIZĖS MOKSLINIO TYRIMO INSTITUTO PRIE LIETUVOS TSR VALSTYBINIO PLANO KOMITETO FONDĄ NR. R-603

2007-04- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR Liaudies Ūkio Tarybos centrinis techninės informacijos biuras (1957-11-29–1959-11-30)

Respublikinis mokslinės techninės informacijos ir propagandos institutas (1959-11-13 – 1970-09-24)

Lietuvos mokslinės techninės informacijos ir techninės ekonominės analizės mokslinio tyrimo institutas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinės plano komisijos (1970-09-25–1978-09-04)

Lietuvos mokslinės techninės informacijos ir techninės ekonominės analizės mokslinio tyrimo institutas prie Lietuvos TSR valstybinio plano komiteto (1978-09-05–1990-06-04)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Ūkio Tarybos 1957-11-29 nutarimu Nr. 40 įsteigtas Centrinis techninės informacijos biuras.1

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1959-11-13 nutarimu Nr. 566 ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinio mokslinio technikos komiteto pirmininko 1959-12-01 įsakymu Nr. 103 Lietuvos TSR Liaudies Ūkio Tarybos Centrinio techninės informacijos biuro pagrindu buvo įsteigtas Respublikinis mokslinės techninės informacijos ir propagandos institutas.2

Respublikinis mokslinės techninės informacijos ir propagandos institutas buvo pavaldus Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybiniam moksliniam technikos komitetui.

Nuo 1961-09-15 Respublikinis mokslinės techninės informacijos ir propagandos institutas buvo pavaldus Valstybiniam mokslinio tyrimo darbų koordinavimo komitetui.

1965 m. Respublikinis mokslinės techninės informacijos ir propagandos institutas tapo pavaldus Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinei plano komisijai.

Lietuvos KP Centro Komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1970-09-25 nutarimu Nr. 357 Respublikinis mokslinės techninės informacijos ir propagandos institutas pertvarkytas į Lietuvos mokslinės techninės informacijos ir techninės ekonominės analizės mokslinio tyrimo institutą prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinės plano komisijos.3

Lietuvos mokslinės techninės informacijos ir techninės ekonominės analizės mokslinio tyrimo institutas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinės plano komisijos, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1978-09-05 įsaku Nr. IX-2908 Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinę plano komisiją pertvarkius į Lietuvos TSR valstybinį plano komitetą,4 buvo pavadintas Lietuvos mokslinės techninės informacijos ir techninės ekonominės analizės mokslinio tyrimo institutu prie Lietuvos TSR valstybinio plano komiteto.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-06-04 nutarimu Nr. 192 Lietuvos mokslinės techninės informacijos ir techninės ekonominės analizės mokslinio tyrimo institutas prie Lietuvos TSR valstybinio plano komiteto pertvarkytas į Lietuvos informacijos institutą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR Liaudies Ūkio Tarybos centrinis techninės informacijos biuras, Lietuvos mokslinės techninės informacijos ir techninės ekonominės analizės mokslinio tyrimo institutas kaupė ir sistemino informaciją apie respublikos, TSRS ir užsienio mokslinio tyrimo, projektavimo, gamybos pasiekimus, kūrė respublikinį mokslinės techninės informacijos fondą, ruošė pranešimus, apžvalgas, teikė informaciją vadovaujančioms institucijoms, įmonėms, organizacijoms, mokslininkams, specialistams, organizavo konferencijas, pasitarimus ir seminarus, leido teminę informacinę techninę literatūrą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos informacijos institutas 1997-12-02 perdavė archyvui 878 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 4: apyraše Nr. 1 buvo įrašytas 791, apyraše Nr. 4 – 87 apskaitos vienetai. Apyrašas Nr. 4 buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. R-603 yra 2 apyrašai, 878 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai, instituto nuostatai, direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, Mokslinės techninės tarybos, Redakcinės tarybos posėdžių ir darbuotojų gamybinių susirinkimų protokolai, darbo ir finansiniai, informacinės techninės literatūros išleidimo teminiai planai ir ataskaitos, konferencijų pasitarimų ir seminarų dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, racionalizacinių pasiūlymų anotacijos, mokslinės techninės informacijos darbo respublikos žinybose apžiūrų bei patentinio licencinio darbo organizavimo ir ryšių su užsienio šalimis dokumentai, etatų sąrašai, pajamų-išlaidų sąmatos, balansai, turto perdavimo-priėmimo aktai, išleistų leidinių sąrašai, registracijos žurnalai, profsąjungos komiteto dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal institucijos struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 791 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Mokslinio tyrimo darbų ataskaitų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos mokslinio tyrimo darbų ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 87 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1972–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. R-603, ap. 1, b. 1, l. 2.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 498, l. 383; F. R-603, ap. 1, b. 15, l. 1.

3 LCVA. F. R-603, ap. 1, b. 390, l. 17.

4 LCVA. F. R-758, ap.2, b. 438, l. 12.

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:04