O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-644 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VISASĄJUNGINIO S. ŽUKO VARDO PROJEKTAVIMO-TYRINĖJIMŲ IR MOKSLINIO-TYRIMO SUSIVIENIJIMO „HIDROPROJEKT“ VAKARŲ KOMPLEKSINĖS TYRINĖJIMO EKSPEDICIJOS FONDĄ NR. R-644

2009-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Visasąjunginio valstybinio tresto „HIDROENERGOPROJEKT“ Maskvos skyriaus Kompleksinė tyrinėjimo partija Nr. 1 (Комплексная изыскательская партия No. 1 Московского отделения Всесоюзного государственного треста „ГИДРОЭНЕРГОПРОЕКТ“) (1945-07-19–1946-02-24)

Visasąjunginio valstybinio tresto „HIDROENERGOPROJEKT“ Maskvos skyriaus Vakarų kompleksinė tyrinėjimo partija (Западная комплексная изыскательская партия Московского отделения Всесоюзного государственного треста „ГИДРОЭНЕРГОПРОЕКТ“) (1946-02-25–1946-11-21)

Visasąjunginio valstybinio tresto „HIDROENERGOPROJEKT“ Maskvos skyriaus Vakarų kompleksinė tyrinėjimo ekspedicija (Западная комплексная изыскательская экспедиция Московского отделения Всесоюзного государственного треста „ГИДРОЭНЕРГОПРОЕКТ“) (1946-11-22–1952 m.)

Visasąjunginio valstybinio projektavimo instituto „HIDROENERGOPROJEKT“ Maskvos skyriaus Vakarų ekspedicija (Западная экспедиция Московского отделения Всесоюзного государственного проектного института „ГИДРОЭНЕРГОПРОЕКТ“) (1952–1960 m.)

Visasąjunginio valstybinio projektavimo instituto „HIDROENERGOPROJEKT“ Vakarų ekspedicija (Западная экспедиция Всесоюзного государственного проектного института „ГИДРОЭНЕРГОПРОЕКТ“) (1960–1962 m.birželio mėn.)

Visasąjunginio S. Žuko vardo projektavimo-tyrinėjimųir mokslinio tyrimo instituto „HIDROPROJEKT“ Vakarų ekspedicija (Западная экспедиция Всесоюзного ордена Ленина проектно-изыскательского и научно-исследовательского института „ГИДРОПРОЕКТ“ им. С.Я. Жука) (1962 m. birželio mėn.–1985 m. sausio mėn.)

Visasąjunginio S. Žuko vardo projektavimo-tyrinėjimų ir mokslinio tyrimo instituto „HIDROPROJEKT“ Vakarų kompleksinė tyrinėjimo ekspedicija (Западная комплексная изыскательская экспедиция Всесоюзного ордена Ленина проектно-изыскательского и научно-исследовательского института „ГИДРОПРОЕКТ“ им. С.Я. Жука) (1985 m. sausio mėn.–1989 m. lapkričio mėn.)

Visasąjunginio S. Žuko vardo projektavimo-tyrinėjimų ir mokslinio tyrimo susivienijimo „HIDROPROJEKT“ Vakarų kompleksinė tyrinėjimo ekspedicija (Западная комплексная изыскательская экспедиция Всесоюзного ордена Ленина проектно-изыскательского и научно-исследовательского объединения „ГИДРОПРОЕКТ“ им. С.Я. Жука) (1989 m. lapkričio mėn.–1992-03-02)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

TSRS elektrinių liaudies komisariato Visasąjunginio valstybinio tresto „HIDROENERGOPROJEKT“ Maskvos skyriaus direktoriaus 1945-07-19 įsakymu Nr. 47 buvo organizuota Kompleksinė tyrinėjimo partija Nr. 1.

Visasąjunginio valstybinio tresto „HIDROENERGOPROJEKT“ Maskvos skyriaus direktoriaus 1946-02-25 įsakymu Nr. 23 Visasąjunginio valstybinio tresto „HIDROENERGOPROJEKT“ Maskvos skyriaus Kompleksinė tyrinėjimo partija Nr. 1 pavadinta Visasąjunginio valstybinio tresto „HIDROENERGOPROJEKT“ Maskvos skyriaus Vakarų kompleksine tyrinėjimo partija.1

Visasąjunginio valstybinio tresto „HIDROENERGOPROJEKTAS“ Maskvos skyriaus direktoriaus 1946-11-22 įsakymu Nr. 77 Visasąjunginio valstybinio tresto „HIDROENERGOPROJEKT“ Maskvos skyriaus Vakarų kompleksinė tyrinėjimo partija pavadinta Visasąjunginio valstybinio tresto „HIDROENERGOPROJEKT“ Maskvos skyriaus Vakarų kompleksine tyrinėjimo ekspedicija, kuri buvo pavaldi TSRS elektrinių ministerijai.2

1952 m. Visasąjunginio valstybinio tresto „HIDROENERGOPROJEKT“ Maskvos skyriaus Vakarų kompleksinė tyrinėjimo ekspedicija pavadinta Visasąjunginio valstybinio projektavimo instituto „HIDROENERGOPROJEKT“ Maskvos skyriaus Vakarų ekspedicija.

1960 m. Visasąjunginio valstybinio projektavimo instituto „HIDROENERGOPROJEKT“ Maskvos skyriaus Vakarų ekspedicija pavadinta Visasąjunginio valstybinio projektavimo instituto „HIDROENERGOPROJEKT“ Vakarų ekspedicija, kuri buvo pavaldi TSRS elektrinių statybos ministerijai.

1962 m. birželio mėn. Visasąjunginio valstybinio projektavimo instituto „HIDROENERGOPROJEKT“ Vakarų ekspedicija pavadinta Visasąjunginio S. Žuko vardo projektavimo-tyrinėjimų ir mokslinio tyrimo instituto „HIDROPROJEKT“ Vakarų ekspedicija.

1985 m. sausio mėn. Visasąjunginio S. Žuko vardo projektavimo-tyrinėjimų ir mokslinio tyrimo instituto „HIDROPROJEKT“ Vakarų ekspedicija pavadinta Visasąjunginio S. Žuko vardo projektavimo-tyrinėjimų ir mokslinio tyrimo instituto „HIDROPROJEKT“ Vakarų kompleksine tyrinėjimo ekspedicija, kuri buvo pavaldi TSRS energetikos ir elektrifikacijos ministerijai.

1989 m. lapkričio mėn. Visasąjunginio S. Žuko vardo projektavimo-tyrinėjimų ir mokslinio tyrimo instituto „HIDROPROJEKT“ Vakarų kompleksinė tyrinėjimo ekspedicija pavadinta Visasąjunginio S. Žuko vardo projektavimo-tyrinėjimų ir mokslinio tyrimo susivienijimo „HIDROPROJEKT“ Vakarų kompleksine tyrinėjimo ekspedicija.

Visasąjunginio S. Žuko vardo projektavimo-tyrinėjimų ir mokslinio tyrimo susivienijimo „HIDROPROJEKT“ Vakarų kompleksinės tyrinėjimo ekspedicijos viršininko 1992-03-03 įsakymu Nr. 10 Visasąjunginio S. Žuko vardo projektavimo-tyrinėjimų ir mokslinio tyrimo susivienijimo „HIDROPROJEKT“ Vakarų kompleksinė tyrinėjimo ekspedicija buvo pertvarkyta į Valstybinę tyrinėjimų ekspediciją „ENERGOPROJEKTAS“, kuri tapo pavaldi Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai3 ir veiklą tęsė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Visasąjunginio valstybinio tresto „HIDROENERGOPROJEKT“ Maskvos skyriaus Kompleksinė tyrinėjimo partija Nr. 1 – Visasąjunginio S. Žuko vardo projektavimo-tyrinėjimų ir mokslinio tyrimo susivienijimo „HIDROPROJEKT“ Vakarų kompleksinė tyrinėjimo ekspedicija organizavo inžinerinius-geologinius, topografinius ir hidrologinius tyrinėjimus pramonės ir civilinei statybai Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos teritorijose.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1999-03-01 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš UAB „Vilniaus energoprojektas“ perėmė 334 Visasąjunginio S. Žuko vardo projektavimo-tyrinėjimų ir mokslinio tyrimo susivienijimo „HIDROPROJEKT“ Vakarų kompleksinės tyrinėjimo ekspedicijos bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. R-644 yra 2 apyrašai, 334 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1992 m. Dokumentai rusų kalba.

Yra Valstybinės tyrinėjimų ekspedicijos „ENERGOPROJEKTAS“ 1992 m. veiklos bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti ekspedicijos viršininko įsakymai veiklos klausimais, susirinkimų, pasitarimų protokolai, racionalizacinių pasiūlymų ir išradimų dokumentai, metų darbo planai ir ataskaitos, etatų sąrašai ir sąmatos, metų balansai, ataskaitos apie personalą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 249 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1992 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti slaptų bylų priėmimo-perdavimo ir naikinimo aktai, kompleksinių tyrinėjimo partijųspecialiosios dalies žemėlapių, aeronuotraukų ir kitų dokumentų bei inventoriaus priėmimo-perdavimo aktai, urano telkinių paieškų dokumentai, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, valstybinių paslapčių saugojimo užtikrinimo įstaigoje dokumentai, topografinių žemėlapių ir slaptų bylų apskaitos žurnalai, bylų nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 85 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1948–1992 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-644, ap. 1, b. 1, l. 3.

2 Ten pat.

3 LCVA. F. R-644, ap. 1, b. 246, l. 10.

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:07