O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-66 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TUBERKULIOZĖS MOKSLINIO TYRIMO INSTITUTO FONDĄ NR. R-66

2007-06-      Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Mokslo tyrimo tuberkuliozinis institutas (1945-02-20–1946 m. kovo mėn.)

Respublikinis mokslo tyrimo tuberkuliozinis institutas (1946 m. kovo mėn.–1963-12-31)

Tuberkuliozės mokslinio tyrimo institutas (1964-01-02–1989 m. gruodžio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

TSRS Liaudies Komisarų Tarybos 1944-09-16 potvarkiu Nr. 18795-p ir Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisaro 1945-02-20 įsakymu Nr. 36 įsteigtas Mokslo tyrimo tuberkuliozinis institutas.

Nuo 1946 m. kovo mėn. institutas vadinamas Respublikiniu mokslo tyrimo tuberkulioziniu institutu.[1]

Nuo 1964-01-02 Respublikinis mokslo tyrimo tuberkuliozinis institutas vadinamas Tuberkuliozės mokslinio tyrimo institutu.[2]

Tuberkuliozės mokslinio tyrimo institutas 1989 m. gruodžio mėn. veikė. Instituto veiklos pabaigos data nurodyta pagal fondo dokumentų datas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Mokslo tyrimo tuberkuliozinis institutas, Respublikinis mokslo tyrimo tuberkuliozinis institutas, Tuberkuliozės mokslinio tyrimo institutas buvo mokslo ir tyrimo įstaiga.

Institute buvo tiriamos tuberkuliozės ir nespecifinių plaučių ligų sukėlėjų savybės, užkrato perdavimo bei platinimo būdai, tiriami ir diegiami praktikoje naujausi moksliniai pasiekimai tuberkuliozės srityje, analizuojami tuberkuliozės sergamumo bei gydymo rodikliai, rengiami kompleksiniai tuberkuliozės gydymo planai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose įrašyta, kad 1959-01-22 Respublikinio mokslo tyrimo tuberkuliozinio instituto fondo Nr. 66 apyraše Nr. 2 buvo 280 bylų.

2001-03-06 į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Archyvas iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Respublikinės tuberkuliozės ir plaučių ligų ligoninės 2001-03-16 perėmė 588 Tuberkuliozės mokslinio tyrimo instituto bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 6: apyraše Nr.1 įrašyti 571, apyraše Nr.6 – 17 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. R-66 yra 3 apyrašai, 869 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti: 1946 m. ir 1971 m. instituto nuostatai, TSRS ir Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijų tvarkomieji dokumentai, instituto 1963–1989 m.įsakymai veiklos ir personalo klausimais, Mokslinės tarybos, Publikacijų ekspertinės komisijos posėdžių protokolai, kovos su tuberkulioze respublikoje konjunktūrinės apžvalgos, prieštuberkuliozinio darbo respublikoje metų rodikliai, mokslinio tiriamojo, organizacinio, metodinio, konsultacinio darbo metų, kompleksiniai, perspektyviniai ir teminiai planai ir ataskaitos, metų ataskaitos apie sergamumą tuberkulioze respublikoje, moksliniai straipsniai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, mokslinių konferencijų, suvažiavimų ir sesijų dokumentai, etatų sąrašai, sąmatos, metų balansai ir kt. buhalterijos dokumentai, profsąjungos komiteto ir liaudies kontrolės grupės dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 571 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos instituto darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 281 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Ligonių registracijos knygų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos ligonių registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1965 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-66, ap. 1, b. 1, l. 1.
[2] LCVA. F. R-66, ap. 1, b. 235, l. 1.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 09:57