O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-734 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TEISMO EKSPERTIZĖS MOKSLINIO TYRIMO INSTITUTO FONDĄ NR. R-734

2007-06-   Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Juridinės komisijos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo institutas (1961-01-01–1970-09-30)

Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo institutas (1970-10-01–1990 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1960-12-30 nutarimu Nr.711 Juridinės komisijos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos kriminalistikos mokslinio tyrimo laboratorija ir Valstybinės buhalterinės ekspertizės biuras prie Lietuvos TSR finansų ministerijos pertvarkyti ir nuo 1961-01-01 įsteigtas Juridinės komisijos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo institutas.[1]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1970-09-30 įsaku Nr.VII-940 Juridinė komisija prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos panaikinta ir įsteigta sąjunginė respublikinė Lietuvos TSR teisingumo ministerija..[2] Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo institutas tapo pavaldus Lietuvos TSR teisingumo ministerijai.

Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo institutas 1991 m. veiklą tęsė. Instituto veiklos pabaigos data nurodyta pagal fondo dokumentų datas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Juridinės komisijos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo institutas atliko ekspertizes teismo ir tardymo institucijoms, apibendrino ekspertų darbo praktiką, tobulino daiktinių įrodymų tyrimo metodiką bei techniką ir kūrė naują ekspertinių tyrimų mokslinę aparatūrą.

Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo instituto atliko ekspertizes teismo ir tardymo institucijoms, vykdė mokslinius tiriamuosius darbus kriminalistikos srityje, apibendrino mokslinį ekspertinį darbą teisminio tyrimo institucijose, teikė praktinę ir metodinę pagalbą teismo institucijoms.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Archyvas iš Lietuvos teismo ekspertizės centro 2001-05-28, 2002-03-20 ir 2002-04-11 perėmė 2473 Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo instituto bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1, Nr. 4 ir Nr. 5: apyraše Nr.1 įrašyta 268, apyraše Nr. 4 - 2148, apyraše Nr. 5 - 57 apskaitos vienetai.

2002-12-21 archyvas iš Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos perėmė 43 Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo instituto bylas, įrašytas apyraše Nr.4.

Iš viso fonde Nr. R-734 yra 3 apyrašai, 2516 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1962–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti 1976–1990 m. instituto įsakymai veiklos klausimais, instituto direktorato bei mokslinės tarybos posėdžių protokolai ir nutarimai, ekspertų komisijos veiklos dokumentai, perspektyviniai ir metų mokslinio tiriamojo darbo planai, instituto metų mokslinio tiriamojo, mokymo metodinio, ekspertinio ir profilaktinio bei skyrių ir laboratorijų darbo ataskaitos,  pranešimai Lietuvos TSR teisingumo ministerijos kolegijoje, ekspertinio ir teisminio darbo apibendrinimo pažymos, etatų sąrašai ir sąmatos, metų balansai, ekspertizių registracijos žurnalai, profsąjungos komiteto ir liaudies kontrolės grupės dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 268 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1962–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Teisiamųjų statistinių kortelių ir apklausos anketų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos teisiamųjų statistinės kortelės, nusikaltusiųjų bei įvairių socialinių grupių gyventojų apklausos anketos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.4 įrašytas 2191 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1963–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, spaudinys.

 

Mokslinio tiriamojo darbo ataskaitų bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti mokslinio tiriamojo darbo ataskaitos ir metodinės rekomendacijos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.5 įrašyti 57 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1969–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė    Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 545, l. 217.
[2] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 259, l. 18.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:09