O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-874 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

EKSPERIMENTINĖS IR KLINIKINĖS MEDICINOS MOKSLINIO TYRIMO INSTITUTO FONDĄ NR. R-874

2007-06-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR Mokslų Akademijos eksperimentinės medicinos ir onkologijos institutas (1946-02-23–1957 m.)

Eksperimentinės medicinos institutas (1957 m.–1963-06-10)

Lietuvos eksperimentinės medicinos institutas (1963-06-11–1966-07-20)

Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslinio tyrimo institutas (1966-07-21–1989 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Mokslų Akademijos eksperimentinės medicinos ir onkologijos institutas įsteigtas Lietuvos TSR Mokslų Akademijos visuotinio susirinkimo 1946-02-23 nutarimu.[1]

1957 m. Eksperimentinės medicinos ir onkologijos institutas reorganizuotas ir pavadintas Eksperimentinės medicinos institutu.

TSRS Ministrų Tarybos 1963-06-11 nutarimu Nr. 436 Eksperimentinės medicinos institutas buvo pavaldus TSRS Medicinos Mokslų Akademijai ir pavadintas Lietuvos eksperimentinės medicinos institutu.

TSRS sveikatos apsaugos ministro 1966-07-21 įsakymu Nr. 569 Lietuvos eksperimentinės medicinos institutas tapo pavaldus Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijai ir pavadintas Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslinio tyrimo institutu.[2]

1990 m. Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslinio tyrimo institutas pavadintas Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutu ir veiklą tęsia.

Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslinio tyrimo instituto veiklos pabaigos data nurodyta pagal fondo dokumentų datas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Eksperimentinės medicinos ir onkologijos institutas tyrė žmogaus organizmo imuniteto, karščiavimo, moterų nevaisingumo, onkologijos ir kt. klausimus, rengė specialistus.

1949 m. institute buvo patvirtinta mokslinė taryba ir leista ginti fiziologijos, mikrobiologijos, epidemiologijos, vidaus ligų ir tuberkuliozės specialybių kandidato ir daktaro disertacijas. 1955 m. pradėtos tirti reumato ligos. 1957 m. onkologijos sektorius perduotas Onkologijos mokslinio tyrimo institutui.

Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslinio tyrimo institutas tyrė reumato ligų epidemiologiją, patogenezę, gydymą, reabilitaciją ir profilaktiką.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2001-05-15 iš Lietuvos Respublikos Eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto perėmė 947 Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslinio tyrimo instituto bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 4: apyraše Nr. 1 įrašyta 707, apyraše Nr. 4 - 240 apskaitos vienetų.

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2002-04-18 perdavė archyvui 3 Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslinio tyrimo instituto neaprašytas bylas. 2002-04-26 dokumentai sutvarkyti ir į apyrašą Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-874 yra 2 apyrašai, 951 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti 1986–1989 m. Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos tvarkomieji dokumentai, 1981–1989 m. instituto direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, Lietuvos TSR Mokslų Akademijos skyrių ir komisijų, instituto Mokslinės tarybos bei specializuotos Mokslinės tarybos disertacijoms ginti posėdžių protokolai, kandidatinio minimumo egzaminų ir skyrių vedėjų bei gamybinių pasitarimų protokolai, mokslinio tiriamojo darbo perspektyviniai, probleminiai ir teminiai planai ir ataskaitos, mokslininkų straipsniai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, mokslinių konferencijų, sesijų, pasitarimų dokumentai, atsiliepimai apie disertacijas ir mokslinių darbų recenzijos bei anotacijos, aspirantūros dokumentai, bendradarbiavimo su užsienio šalimis dokumentai, mokslo kandidatų diplomų išdavimo registracijos žurnalai, etatų sąrašai ir sąmatos, metų balansai, profsąjungos komiteto ir liaudies kontrolės grupės dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 711 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Institute gintų disertacijų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti instituto aspirantų ir kitų medicinos įstaigų darbuotojų disertacijų gynimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 240 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1950–1985 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-874, ap. 1, b. 44, l. 2.
[2] LCVA. F. R-874, ap. 1, b. 193, l. 1.

  

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:12