O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-898 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PEDAGOGIKOS MOKSLINIO TYRIMO INSTITUTO FONDĄ NR. R-898

2007-05- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR švietimo ministerijos Mokyklų mokslinio tyrimo institutas (1958-04-23–1972-12-31)

Lietuvos TSR švietimo ministerijos Pedagogikos mokslinio tyrimo institutas (1973-01-01–1989 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1958-04-23 nutarimu Nr. 156 „Dėl Švietimo ministerijos Mokyklų mokslinio tyrimo instituto įsteigimo“ ir Lietuvos TSR švietimo ministro 1958-06-30 įsakymu Nr. 693 įsteigtas Lietuvos TSR švietimo ministerijos Mokyklų mokslinio tyrimo institutas.1

Lietuvos TSR švietimo ministro 1972-11-04 įsakymu Nr. 225 „Dėl Lietuvos TSR švietimo ministerijos Mokyklų mokslinio tyrimo instituto pavadinimo pakeitimo“ nuo 1973-01-01 Lietuvos TSR švietimo ministerijos Mokyklų mokslinio tyrimo institutas pavadintas Lietuvos TSR švietimo ministerijos Pedagogikos mokslinio tyrimo institutu.2

Pedagogikos mokslinio tyrimo instituto veiklos pabaigos data nurodyta pagal fondo dokumentų datas.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Mokyklų mokslinio tyrimo institutas buvo valstybinė mokslo įstaiga. Institutas tyrė pedagogikos ir švietimo sistemą Lietuvos TSR, prisidėjo prie pedagogikos mokslininkų ugdymo bei teikė metodinę pagalbą rengiant švietimo srities specialistus, recenzavo ir leido metodinius leidinius. Organizavo respublikos pedagogų konferencijas, suvažiavimus, „Pedagoginius skaitymus“.

Pedagogikos mokslinio tyrimo instituto funkcijos nepasikeitė.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2000-05-24 ir 2000-06-22 perėmė iš Pedagogikos instituto 1242 Pedagogikos mokslinio tyrimo instituto bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 4. Apyraše Nr. 1 įrašyta 1225, apyraše Nr. 4 - 17 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. R-898 yra 2 apyrašai, 1242 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1958–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti instituto direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, Mokslinės tarybos, Redakcinės ir leidybinės tarybos bei sektorių posėdžių protokolai, konferencijų ir suvažiavimų dokumentai, metų mokslinio tiriamojo darbo teminiai planai ir ataskaitos, ataskaitos apie darbuotojų skaičių ir darbo atlyginimo fondą, respublikinių „Pedagoginių skaitymų“ pranešimai, mokslinių darbų recenzijos ir atsiliepimai, išleistų leidinių rankraščiai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, profsąjungos komiteto ir liaudies kontrolės grupės dokumentai, etatų sąrašai, metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal institucijos struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1225 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1958–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Centralizuotos buhalterijos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti pajamų ir išlaidų sąmatos, etatų sąrašai, metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1973–1976 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 460, l. 29; F. R-762, ap. 6, b. 1546, l. 419.

2 LCVA. F. R-762, ap. 6, b. 2578, l. 153.

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:13