O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-920 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

EPIDEMIOLOGIJOS, MIKROBIOLOGIJOS IR HIGIENOS MOKSLINIO TYRIMO INSTITUTO FONDĄ NR. R-920

2007-04-          Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Respublikinis sanitarijos ir higienos institutas (1944-08-01–1952-11-18)

Sanitarijos ir higienos institutas (1952-11-19–1955-05-17)

Vilniaus mokslo tyrimo epidemiologijos ir higienos institutas (1955-05-18–1963-12-31)

Epidemiologijos, mikrobiologijos ir higienos mokslinio tyrimo institutas (1964-01-01–1989-12-19)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos liaudies komisaro 1944-07-25 įsakymu Nr. 2 Vilniaus valstybinis higienos institutas nuo 1944-08-01 reorganizuotas į Respublikinį sanitarijos ir higienos institutą.[1]

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministro 1952-11-19 įsakymu Nr. 551 Respublikinis sanitarijos ir higienos institutas pavadintas Sanitarijos ir higienos institutu.[2]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1955-05-18 nutarimu Nr. 266 ir Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministro 1955-12-23 įsakymu Nr. 653 Kauno epidemiologijos, mikrobiologijos ir higienos institutas sujungtas su Vilniaus sanitarijos ir higienos institutu ir pavadintas Vilniaus mokslo tyrimo epidemiologijos ir higienos institutu.[3]

Nuo 1964-01-01 Vilniaus mokslo tyrimo epidemiologijos ir higienos institutas pavadintas Epidemiologijos, mikrobiologijos ir higienos mokslinio tyrimo institutu.

Lietuvos TSR sveikatos apsaugos ministerijos 1989-12-19 įsakymu Nr. 351 Epidemiologijos, mikrobiologijos ir higienos mokslinio tyrimo institutas reorganizuotas į Higienos mokslinio tyrimo institutą.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Respublikinis sanitarijos ir higienos institutas rūpinosi sanitarinės higieninės ir epidemiologinės būklės gerinimu nukentėjusiose nuo karo gyvenamosiose vietovėse, senų vandens tiekimo šaltinių priežiūra ir naujų šaltinių paieška, užkrečiamųjų ligų profilaktika, atliko miestų bei kaimo gyvenviečių generalinių planų ir pramonės įmonių projektų sanitarinę ekspertizę.

Epidemiologijos, mikrobiologijos ir higienos mokslinio tyrimo institutas rūpinosi užkrečiamųjų ligų diagnostika ir profilaktika, gyvenamosios bei darbo aplinkos higiena, tyrė naujas chemines medžiagas, vandens telkinių užterštumą ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Higienos institutas 2002-03-18 perdavė archyvui 506 Epidemiologijos, mikrobiologijos ir higienos mokslinio tyrimo instituto bylas, įrašytas apyraše Nr.1.

Iš viso fonde Nr. R-920 yra 1 apyrašas, 506 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 m., 1944–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Fonde yra Vilniaus valstybinio higienos instituto 1940-02-17 instituto turto perėmimo aktai.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių institucijų tvarkomieji dokumentai, instituto direktoriaus 1963–1989 m. įsakymai veiklos klausimais, konferencijų dokumentai, Mokslinės tarybos, Sanitarinės ekspertinės tarybos posėdžių ir instituto darbuotojų susirinkimų protokolai, moksliniai teminiai ir mokslo tiriamojo darbo planai ir ataskaitos, skyrių ir laboratorijų metų darbo ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, mokslinių darbų anotacijos, įdiegtų mokslinių darbų ir racionalizacinių pasiūlymų dokumentai, etatų sąrašai, profsąjungos komiteto veiklos, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 506 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 m., 1944–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-769, ap. 1, b. 1, l. 1.
[2] LCVA. F. 769, ap. 1, b. 597, l. 75.
[3] LCVA. F. R-769, ap. 1, b. 988, l. 88.
[4] LCVA. F. R-769, ap. 1, b. 10219, l. 127.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:15