O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-988 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MOKSLINĖS TECHNINĖS INFORMACIJOS IR PROPAGANDOS CENTRO FONDĄ NR. R-988

2008-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Centrinis mokslinės techninės informacijos biuras (1967-12-14–1988-09-27)

Mokslinės techninės informacijos ir propagandos centras (1988-09-28–1990-10-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaudamasi TSRS žemės ūkio ministerijos 1967-09-14 raštu Nr. 181-11/1436 ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1967-11-10 potvarkiu Nr. 1162-p Lietuvos TSR žemės ūkio ministerija 1967-12-14 įsakymu Nr. 1086 nuo 1967-12-14 įsteigė Centrinį mokslinės techninės informacijos biurą.1

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos 1971-05-27 įsakymu Nr. 568 buvo patvirtinti nauji Centrinio mokslinės techninės informacijos biuro nuostatai.

Centrinis mokslinės techninės informacijos biuras buvo pavaldus Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijai. Savo veikloje biuras vadovavosi TSRS ir Lietuvos TSR įstatymais, TSRS ir Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijų įsakymais, savo nuostatais ir kitais taisės aktais.

Centrinis mokslinės techninės informacijos biuras nuo 1985-12-16 tapo pavaldus Lietuvos TSR valstybiniam agropramoniniam komitetui.2

Lietuvos TSR valstybinio agropramoninio komiteto 1988-09-28 įsakymu Nr. 3503 Centrinis mokslinės techninės informacijos biuras reorganizuotas į Mokslinės techninės informacijos ir propagandos centrą.

Nuo 1989-11-09 Mokslinės techninės informacijos ir propagandos centras pavaldus Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijai,4 o nuo 1990-06-19 - Lietuvos žemės ūkio ministerijai.5

Lietuvos žemės ūkio ministerijos 1990-10-01 įsakymu Nr. 176 Mokslinės techninės informacijos ir propagandos centras pavadintas Informacijos ir leidybos centru.6

Mokslinės techninės informacijos ir propagandos centro funkcijas perėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Informacijos ir leidybos centras (vėliau Uždaroji akcinė bendrovė „Informacijos ir leidybos centras“).

 

Sudarytojo funkcijos

 

Centrinis mokslinės techninės informacijos biuras organizavo mokslinės ir techninės žemės ūkio informacijos sklaidą, vadovavo ir koordinavo įmonių, įstaigų, organizacijų ir kolūkių mokslinės ir techninės informacijos tarnyboms, žemės ūkio bibliotekoms, kaupė bei platino mokslinę ir techninę žemės ūkio informacinę literatūrą, rūpinosi mokslinių straipsnių vertimais, leido leidinius, rengė konferencijas, seminarus, pasitarimus.7

Nuo 1975 m.8 biuras sudarinėjo informacinių metodinių leidinių rengimo autorines sutartis.

Mokslinės techninės informacijos ir propagandos centro funkcijos nepasikeitė.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2007-12-22 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė Mokslinės techninės informacijos ir propagandos centro 1967–1989 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso Mokslinės techninės informacijos ir propagandos centro fonde Nr. R-988 yra 1 apyrašas, 146 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1967–1989 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Centrinio mokslinės techninės informacijos biuro nuostatai, biuro ir centro įsakymai veiklos klausimais, redkolegijos komisijų, gamybinių pasitarimų protokolai, metų leidybiniai darbo planai, buhalterinės apyskaitos, balansai ir pajamų išlaidų sąmatos, statistinės ataskaitos apie kadrus, etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą Nr. 1 įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. R-988 apyraše Nr.1 įrašyti 146 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1967–1989 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Gintarė Jauniškienė1 Lietuvos centrinis valtybės archyvas (toliau - LCVA). F. R-988, ap. 1, b. 1, l. 5 - 10.

2 LCVA. F. R-988, ap. 1, b. 130, l. 35, 36.

3 LCVA. F. R-746, ap.1, b. 97, l. 43 - 46.

4 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos archyvas. F. 60, ap. 1, b. 4, l. 120 – 128.

5 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos archyvas. F. 60, ap. 1, b. 213, l. 150 - 157.

6 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos archyvas. F. 60, ap. 1, b. 214, l. 65 - 68.

7 LCVA. F. R-988, ap. 1, b. 4, l. 13.

8 LCVA. F. R-988, ap. 1, b. 54, l. 57 – 61; F. R-746, ap.1, b. 7, l. 38 - 40.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:15