O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-993 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJOS PUSLAIDININKIŲ FIZIKOS INSTITUTO FONDĄ NR. R-993

2011-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos Puslaidininkių fizikos institutas (1967-01-01–1989 m. gruodžio mėn.)

Lietuvos mokslų akademijos Puslaidininkių fizikos institutas (1989 m. gruodžio mėn.–1992-04-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos (toliau – LTSR MA) prezidiumo 1966-11-23 nutarimu Nr. 470 nuo 1967-01-01 įkurtas LTSR LM Puslaidininkių fizikos institutas.1

Institutas buvo pavaldus LTSR MA.

Vadovaujantis Lietuvos mokslų akademijos visuotinio susirinkimo 1989-12-08 nutarimu Nr. 2,2 kuriuo Lietuvos TSR mokslų akademija pavadinta Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos TSR mokslų akademijos Puslaidininkių fizikos institutas nuo 1989 m. gruodžio mėn. vadinamas Lietuvos mokslų akademijos Puslaidininkių fizikos institutu.

Remiantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 1992-01-28 nutarimu Nr. 58, kuriuo buvo patvirtintas Puslaidininkių fizikos instituto statutas, Lietuvos mokslų akademijos Puslaidininkių fizikos institutas nuo 1992-04-02 pavadintas Puslaidininkių fizikos institutu.3 Institutas tapo valstybine mokslo įstaiga.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pagrindinės Puslaidininkių fizikos instituto mokslo tiriamųjų darbų kryptys buvo plonų kristalinių puslaidininkinių sluoksnių ir sudėtingų sistemų struktūrų fizikinės savybės, gavimo metodai ir jų panaudojimo būdai, kinetiniai reiškiniai, jų tarpe karšti elektronai, deformacijų įtaka optinėms savybėms, plazmos tyrimai kietuose kūnuose, puslaidininkinių medžiagų su apibrėžtomis savybėmis gavimas ir tyrimas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2011-04-21 iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 152 Lietuvos TSR mokslų akademijos Puslaidininkių fizikos instituto fondo Nr. 13 bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 4. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-993.

Iš viso fonde Nr. R-993 yra 2 apyrašai, 152 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1956–1974 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų, vokiečių kalbomis.

Fonde yra LTSR MA Fizikos ir matematikos instituto 1956–1967 m. veiklos bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti instituto direktoriaus įsakymai ir potvarkiai,

instituto Mokslinės, Konkursinės komisijų posėdžių, gamybinių pasitarimų, specialybės kandidatinio minimo egzaminų, darbuotojų premijavimo protokolai,

tiriamojo ir mokslo darbo planai ir ataskaitos, leidybiniai planai,

atsiliepimai apie mokslinius darbus bei disertacijas, mokslinių darbų įdiegimo ataskaita,

mokslinio tiriamojo darbo registracijos ir informacinės kortelės,

instituto organizavimo, simpoziumų, konferencijų, pasitarimų, probleminių tarybų, mokslinio bendradarbiavimo su kitomis šalimis, instituto mokslininkų komandiruočių į užsienį, užsienio mokslininkų lankymosi institute, dalyvavimo tarptautinėse ir sąjunginėse konferencijose, TSRS mokslininkų kvietimo į institutą konsultacijoms, parodų organizavimo ir dalyvavimo jose, profsąjungos vietos komiteto, Liaudies kontrolės grupės veiklos, socialistinio lenktyniavimo dokumentai,

statistinės žinios apie darbuotojus.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 128 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1956–1974 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, grafikas.

Apyraše yra LTSR MA Fizikos ir matematikos instituto 1956–1967 m. veiklos bylų.

 

Finansinių dokumentų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos instituto sąmatos ir balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 24 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1967–1974 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-993, ap. 1, b. 5, l. 33.

2 Lietuvos mokslų akademijos archyvas. F. 1, ap. 2, b. 2117, l. 53.

3 Valstybės žinios, 1992 m., Nr. 11-300.

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:17