O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-994 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS BIOCHEMIJOS INSTITUTO FONDĄ NR. R-994

2011-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos Biochemijos institutas (1967-01-01–1989 m. gruodžio mėn.);

Lietuvos mokslų akademijos Biochemijos institutas (1989 m. gruodžio mėn.–1992-01-28).

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos (toliau-LTSR MA) prezidiumo 1966-11-23 nutarimu Nr. 470 nuo 1967-01-01 įsteigtas Lietuvos TSR mokslų akademijos Biochemijos institutas.1

Institutas buvo pavaldus Lietuvos TSR mokslų akademijai.

Vadovaujantis Lietuvos mokslų akademijos visuotinio susirinkimo 1989-12-08 nutarimu Nr. 2,2 kuriuo Lietuvos TSR mokslų akademija pavadinta Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos TSR mokslų akademijos Biochemijos institutas nuo 1989 m. gruodžio mėn. vadinamas Lietuvos mokslų akademijos Biochemijos institutu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-01-28 nutarimu Nr. 58 patvirtintas Biochemijos instituto statutas.3 Institutas tapo valstybine mokslo įstaiga.

 

Sudarytojo funkcijos

 

LTSR MA Biochemijos instituto pagrindinės tyrimo kryptys buvo: fermentų struktūros ir modeliavimo tyrimai, dirbtinių biokatalizatorių ir mutageninių medžiagų sintezė, siekiantgauti mutantines mikroorganizmų formas, produkuojančias tam tikrus fermentus ir gyvulininkystei naudingą biomasę, citotoksinių medžiagų sintezė ir jų poveikio ląstelės gyvybingumui tyrimai, baltymų, deficitinių amino rūgščių ir vitaminų iš maistinių ir techninių žaliavų atliekų sintezės, cheminių ir mikrobiologinių procesų tyrimas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011-03-30 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė Lietuvos mokslų akademijos Biochemijos instituto fondo Nr. 14 741 bylą, įrašytą į apyrašus Nr. 1–Nr. 3. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-994.

Iš viso fonde Nr. R-994 yra 3 apyrašai, 741 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1997m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti instituto direktoriaus įsakymai,

instituto Mokslinės ir Specializuotos tarybų, Konkursinės komisijos, instituto sektorių, laboratorijų posėdžių, seminarų, susirinkimų, gamybinių pasitarimų protokolai,

mokslinio, kūrybinio, techninio bendradarbiavimo sutartys,

instituto ir jo padalinių veiklos, mokslinių kadrų rengimo, leidybiniai planai ir ataskaitos, instituto 1986–1990 m. socialinio vystymo planas, planinių temų, mokslinių komandiruočių, baigtų temų ataskaitos,

mokslinio tiriamojo darbo teminės, registracinės ir informacinės kortelės, pažymos apie naujai susintetintų arba atskirtų iš gamtinių šaltinių junginių užregistravimą Cheminių junginių biologinių tyrimų mokslo tyrimo institute,

simpoziumų, konferencijų, pasitarimų, seminarų, IV Lietuvos biochemikų draugijos suvažiavimo, probleminių koordinacinių tarybų, kompleksinių mokslinių techninių programų, Ekonominės savitarpio pagalbos tarybos (ESPT) Cheminės pramonės nuolatinės komisijos, bendradarbiavimo su ESPT ir kitomis šalimis, instituto struktūrinių padalinių organizavimo ir reorganizavimo, medicininių preparatų eksperimentinio tyrimo bei įdiegimo į gamybą, instituto mokslininkų komandiruočių į užsienį, užsienio mokslininkų priėmimo institute, mokslinių pasiekimų realizavimo ir įdiegimo į gamybą, parodų organizavimo ir dalyvavimo jose, profsąjungos, Liaudies kontrolės grupės veiklos dokumentai,

žinios ir informaciją apie instituto veiklą, socialistiniai įsipareigojimai ir jų įvykdymo rezultatai,

statistinės ataskaitos apie mokslo tyrimo darbų vykdymą, personalą ir pagrindinę veiklą,

išleistų leidinių sąrašai.

Yra 1985–1997 m. dokumentai apie priešleukozinio ir priešnavikinio preparato fenalolio sukūrimą ir įdiegimą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 498 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1997 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, periodikos iškarpos, diagrama.

 

Mokslo tiriamųjų darbų ataskaitų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos baigtų mokslo tiriamųjų darbų ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 184 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1970–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, diagrama, nuotrauka.

 

Finansinių dokumentų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos instituto sąmatos ir balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 59 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1967–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

1 Lietuvos mokslų akademijos archyvas (toliau – LMA archyvas). F. 1, ap. 2, b. 1010, l. 5, l. 99.

2 LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 2117, l. 53.

3 Valstybės žinios, 1992 m., Nr. 11-300.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:18