O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-995 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS KAUNO BOTANIKOS SODO FONDĄ NR. R-995

2011-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR mokslų akademijos Kauno botanikos sodas (1941-06-01–1941-07-31; 1945-04-14–1946-06-24)

Lietuvos TSR mokslų akademijos Biologijos instituto Botanikos sodas (1946-06-25–1959-06-30)

Lietuvos TSR mokslų akademijos Botanikos instituto Botanikos sodas (1959-07-01–1988-05-31)

Lietuvos TSR mokslų akademijos Botanikos instituto filialas-Kauno botanikos sodas (1988-06-01–1989 m. gruodžio mėn.)

Lietuvos mokslų akademijos Botanikos instituto filialas-Kauno botanikos sodas (1989 m. gruodžio mėn.–1990-06-30)

Lietuvos mokslų akademijos Kauno botanikos sodas (1990-07-01–1992-01-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-05-24 potvarkiu Nr. 75 Lietuvos TSR mokslų akademija (toliau – LTSR MA) Kauno botanikos sodą 1941-06-01 perėmė iš Vilniaus universiteto.1Dokumentuose sodas dar vadinamas Botanikos sodu Kaune, Botanikos sodu.

Nuo 1941-08-01 Kauno botanikos sodas buvo perduotas Švietimo vadybos žiniai.2

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-04-14 nutarimu Nr. 208 buvo patvirtintas LTSR MA statutas, struktūra ir naujų etatų projektas, kur įrašytas Botanikos sodas.3

Vadovaujantis LTRS MA prezidiumo 1946-06-25 posėdžio nutarimu Botanikos sodas Kaune perduotas LTSR MA Biologijos institutui.4 Sodas buvo pavadintas Lietuvos TSR mokslų akademijos Biologijos instituto Botanikos sodu.

1959-07-01 reorganizavus LTSR MA Biologijos institutą ir įkūrus LTSR MA Botanikos institutą,5 Lietuvos TSR mokslų akademijos Biologijos instituto Botanikos sodas pavadintas Lietuvos TSR mokslų akademijos Botanikos instituto Botanikos sodu.

LTSR MA 1988-05-23 nutarimu Nr. 139 nuo 1988-06-01 įkurtas Lietuvos TSR mokslų akademijos Botanikos instituto filialas-Kauno botanikos sodas, tiesiogiai pavaldus LTSR MA Botanikos institutui. Į Kauno botanikos sodo sudėtį įėjo LTSR MA Botanikos instituto Eksperimentinis šiltnamių ūkis (vėliau – Kauno botanikos sodo valstybinis eksperimentinis ūkis).6

Vadovaujantis Lietuvos mokslų akademijos visuotinio susirinkimo 1989-12-08 nutarimu Nr. 2,7 kuriuo Lietuvos TSR mokslų akademija pavadinta Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos TSR mokslų akademijos Botanikos instituto filialas-Kauno botanikos sodas nuo 1989 m. gruodžio mėn. vadinamas Lietuvos mokslų akademijos Botanikos instituto filialu-Kauno botanikos sodu.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo 1990-07-09 nutarimu Nr. 215 Lietuvos mokslų akademijos Botanikos instituto filialui-Kauno botanikos sodui nuo 1990-07-01 suteiktas savarankiškos Lietuvos mokslų akademijos įstaigos statusas ir jis pavadintas Lietuvos mokslų akademijos Kauno botanikos sodu.8 Botanikos sodo veiklą kontroliavo Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-01-31 potvarkiu Nr. 107p Lietuvos mokslų akademijos Kauno botanikos sodas perduotas Vytauto Didžiojo universitetui.9

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kauno botanikos sodo pagrindinis uždavinys buvo mokslinių problemų, susijusių su augalų introdukcijos, aklimatizavimo ir selekcijos klausimais, moksliniai tyrimai, respublikos gyvenamųjų vietų apželdinimo mokslinių projektų parengimas, specialių botanikos ekspozicijų rengimas, mokslinių žinių apie botaniką, ekologiją, dekoratyvinę sodininkystę, augalų apsaugą, kraštovaizdžio formavimą skleidimas, naujų augalų rūšių sukultūrinimas ir platinimas, gyvų augalų, turinčių mokslinę, mokomąją, ekonominę bei kultūrinę reikšmę, kolekcijų bei ekspozicijų kūrimas ir išsaugojimas, dekoratyvinių, vaistinių ir kitų ūkiui vertingų introdukuotų ir vietinių augalų intensyvaus dauginimo ir auginimo technologijų mokslinių rekomendacijų bei ekologinių prognozių paruošimas ir patikrinimas gamybinėmis sąlygomis, dekoratyvinių ir kitų ūkiui svarbių augalų sodinukų bei gėlių auginimas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2011-03-03 iš Lietuvos mokslų akademijos perėmė 311 Lietuvos mokslų akademijos Kauno botanikos sodo fondo Nr. 15 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1. Archyve fondas peršifruotas į Nr. R-995.

Iš viso fonde Nr. R-995 yra 1 apyrašas, 311 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1943 m., 1945–1992 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis.

Fonde yra Švietimo vadybos Kauno botanikos sodo 1943 m., Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo 1992 m. veiklos bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Botanikos sodo, Valstybinio eksperimentinio ūkio direktorių įsakymai,

Mokslinės tarybos, Botanikos sektoriaus-botanikos sodo grupės, laboratorijų, profsąjungos vietos komiteto posėdžių, darbuotojų gamybinių pasitarimų, susirinkimų, Valstybinio eksperimentinio ūkio valdybos narių, Techninės tarybos posėdžių protokolai,

Botanikos sodo nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės, bendradarbiavimo sutartys,

Botanikos sodo ir sodo darbuotojų individualūs mokslo tiriamųjų darbų planai, ataskaitos, leidybiniai planai, Pabaltijo botanikos sodų mokslinio-tiriamojo ir mokslinio-organizacinio darbo ataskaitos, Botanikos sodo veiklos apžvalgos,

žinios ir informacija apie sodą, mokslinių straipsnių tekstai, recenzijos, ūkiskaitinių darbų ataskaitos,

Probleminės mokslinės tarybos gėlininkystės mokslinio tyrimo darbams koordinuoti, konferencijų, pasitarimų, Botanikos sodo 60-mečio minėjimo, parodų organizavimo ir dalyvavimo renginiuose, mokslinių ekspedicijų, mokslinių pasiekimų įdiegimo į gamybą, tanininių augalų auginimo, profsąjungos vietos komiteto ataskaitinių rinkiminių ir visuotinių susirinkimų, liaudies kontrolės grupės, socialistinio lenktyniavimo dokumentai,

Botanikos sodo dirvožemio aprašymai ir planai, sode atliekamų darbų normos,

susirašinėjimo mokslinės veiklos, mokslinio bendradarbiavimo, sodo rekonstrukcijos ir kitais veiklos klausimais dokumentai,

statistinės žinios apie asmens sudėtį, etatų sąrašai, konkursuose ir atestacijose dalyvavusių asmenų dokumentai,

Botanikos sodo ir Valstybinio eksperimentinio ūkio sąmatos ir balansai, metinės apyskaitos,

sodo augalų inventoriaus knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 311 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1943 m., 1945–1992 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, periodikos iškarpos, brėžinys, nuotrauka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

1 Lietuvos mokslų akademijos archyvas (toliau – LMA archyvas). F. 1, ap. 1, b. 37.

2 LMA. F. 1, ap. 1, b. 101, l. 59.

3 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 29, l. 25, 34, ap. 2, b. 3, l. 4, 5, l. 15; ap. 15, b. 1, l. 33.

4 LCVA. F. R-995, ap. 1, b. 265, l. 27.

5 LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 565, l. 176.

6 LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 2078, l. 77; LCVA. F. R-1004, ap. 1, b. 1157, l. 165; F. R-995, ap. 1, b. 304, l. 33, 36.

7 LMA archyvas. F. 1, ap. 2, b. 2117, l. 53.

8 LCVA. F. R-995, ap. 1, b. 304, l. 31.

9 LCVA. F. R-995, ap. 1, b. 304, l. 1.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 10:19