O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1001 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS MUITO KONTROLĖS FONDĄ NR. 1001

2008-08-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės pereinamasis punktas (1920 m. sausio mėn.–1920 m. rugpjūčio mėn.)

Kontrabandai persekioti Ukmergės rajonas (1923-12-01–[1924-01-16])

Ukmergės rajono muito kontrolė ([1924-01-17]–1932 m.)

Ukmergės muito kontrolė (1932 m.–1939-11-30)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada buvo įsteigtas Ukmergės pereinamasis punktas, nenustatyta. Ukmergės pereinamojo punkto viršininkas pareigas pradėjo eiti 1920-01-08.[1]

Muitinių departamento 1920-08-14 įsakymu Nr. 5023 Ukmergės pereinamojo punkto viršininkui nurodyta punktą perkelti į Ežerėnus.[2] Tiksli punkto perkėlimo data nenustatyta.

Prekybos departamento direktorius 1923-12-21 raštu Nr. 11465 Generalinio štabo viršininkui pranešė, kad 1923-12-01 įsteigtas Kontrabandai persekioti Ukmergės rajonas.[3]

Ukmergės pereinamasis punktas ir Kontrabandai persekioti Ukmergės rajonas savo veikloje vadovavosi 1919-05-08 Laikinaisiais Lietuvos muitinių įstatais, kitais prekių įvežimą bei išvežimą reglamentavusiais teisės aktais.

Alytaus rajono muito kontrolės viršininko 1924-01-17 rašte Nr. 17 Marijampolės apskrities viršininkui nurodyta, kad yra įsteigta Ukmergės rajono muito kontrolė.[4]

Nuo 1932 m. dokumentuose vartojamas Ukmergės muito kontrolės pavadinimas.[5]

Muito kontrolės veiklą kontroliavo Prekybos departamentas.

Savo veikloje Ukmergės muito kontrolė vadovavosi 1919-05-08 Laikinaisiais Lietuvos muitinių įstatais, 1924-07-10 Muitinių įstatais, kitais prekių įvežimą bei išvežimą reglamentavusiais teisės aktais.

Ukmergės muito kontrolės viršininkas 1939-11-30 raštu Nr. 871 Ukmergės pašto viršininkui pranešė, kad vyksta Ukmergės muito kontrolės likvidacija ir nurodė visą korespondenciją nuo 1939-12-01 siųsti Kauno muitinei.[6]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Ukmergės pereinamasis punktas tikrino demarkacinę liniją kertančius asmenis ir jų įvežamas ir išvežamas prekes, jas apmokestino, siekė užkirsti kelią kontrabandai.

Kontrabandai persekioti Ukmergės rajonas, Ukmergės muito kontrolė prižiūrėjo ir kontroliavo demarkacinę (nuo 1929 m. administracinę) liniją nuo Vievio iki Ežerėnų (Zarasų). Pagrindinis tikslas buvo sekti ir užkirsti kelią kontrabandai. Tikrino parduotuves, turgus, išaiškino ir konfiskavo kontrabandines prekes, rinko duomenis apie kontrabandininkus ir juos sekė, perėmė iš kariuomenės, pasienio policijos sulaikytas kontrabandines prekes, pardavė jas iš varžytinių

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1951-12-17 sudaryti apyrašai Nr. 1 – Nr. 3, į kuriuos įrašyti 1287 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1001 yra 3 apyrašai, 1287 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Ukmergės muito kontrolės dokumentų yra Muitinių ir pereinamųjų punktų fonde Nr. 1045.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Muitinių (Prekybos) departamento aplinkraščiai, muito kontrolės viršininko nutarimai, žinios apie muito kontrolės veiklą, tarnautojus, susirašinėjimo su Muitinių departamentu veiklos, personalo, administraciniais klausimais dokumentai, kriminalinės policijos žinios, finansų dokumentai, kontrabanda kaltinamų asmenų, firmų atstovų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis, sulaikytų asmenų bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 979 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Prekybos departamento aplinkraščiai, muito kontrolės viršininko nutarimai, įsakymai, žinios apie muito kontrolės veiklą, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, kontrabanda kaltinamų asmenų, firmų atstovų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, sulaikytų asmenų bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 257 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti muito kontrolės viršininko nutarimai, žinios apie tarnautojus, susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai, tarnautojų atlyginimų lapai, kontrabanda kaltinamų asmenų bylos, raštvedybinių bylų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, sulaikytų asmenų bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašytas 51 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1937 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas(toliau – LCVA). F. 1001, ap. 1, b. 4, l. 3, 7.

[2] LCVA. F. 1001, ap. 1, b. 4, l. 75.

[3] LCVA. F. 1032, ap. 2, b. 141, l. 308.

[4] LCVA. F. 1155, ap. 1, b. 1018, l. 137 a. p.

[5] LCVA. F. 1001, ap. 1, b. 5.

[6] LCVA. F. 1001, ap. 2, b. 15, l. 233.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 11:03