O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1027 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SUVEINIŠKIO MUITINĖS FONDĄ NR. 1027

2008-06-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Suveiniškių pereinamasis punktas (1921-10-21–1923-05-31)

Suveiniškio muitinė (1923-06-01–1940-12-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Finansų, prekybos ir pramonės ministro 1921-10-14 įsakymu Nr. 1270 nuo 1921-10-21 Radviliškio pereinamasis punktas perkeltas į Suveiniškius ir pavadintas Suveiniškių pereinamuoju punktu.[1]

Finansų, prekybos ir pramonės ministro 1923-06-16 įsakymu Nr. 543 Suveiniškių pereinamasis punktas nuo 1923-06-01 pavadintas Suveiniškio muitine.[2]

Muitinės veiklą kontroliavo Muitinių (nuo 1923-10-25 – Prekybos, nuo 1939-06-01–Užsienio prekybos) departamentas. Savo veikloje muitinė vadovavosi 1919-05-08 Laikinaisiais Lietuvos muitinių įstatais, 1924-07-10 Muitinių įstatais, kitais prekių įvežimą bei išvežimą reglamentavusiais teisės aktais.

Vadovaudamasis TSRS užsienio prekybos liaudies komisaro 1940-11-30 įsakymu Nr. 198-a TSRS užsienio prekybos liaudies komisariato Vyriausios muitų valdybos skyriaus-inspekcijos LTSR viršininkas 1940-12-10 įsakymu Nr. 2 nurodė Suveiniškio muitinę likviduoti iki 1940-12-20.[3] Finansų liaudies komisaro pavaduotojo 1941-01-07 įsakymu Nr. 13 Suveiniškio muitinė nuo 1940-12-31 panaikinta.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Suveiniškių pereinamasis punktas buvo skirtas prie sienos su Latvija gyvenantiems asmenims bei jų gabenamoms prekėms tikrinti ir praleisti per sieną. Punktas taip pat rinko rinkliavas, muitus už įvežamas prekes, tikrino gabenamus krovinius, pašto siuntas.

Suveiniškio muitinė priežiūros priemonėmis užtikrino muitų teisės aktų įgyvendinimą savo veiklos teritorijoje: tikrino įvežamas ir išvežamas prekes, nustatyta tvarka jas apmokestino ir rinko mokesčius, praleido, registravo sieną kertančius asmenis, konfiskavo kontrabandines prekes, kontroliavo Ilzenbergo, Panerėčio pereinamųjų punktų veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1951-11-26 sudaryti apyrašai Nr. 1 – Nr. 3, į kuriuos įrašyti 568 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1027 yra 3 apyrašai, 568 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Prekybos departamento aplinkraščiai, muitinės viršininko nutarimai, susirašinėjimo su departamentu, įstaigomis, privačiais asmenimis veiklos, personalo klausimais dokumentai, kontrabanda kaltinamų asmenų, firmų atstovų bylos, sąrašai, išvykstančiųjų į Latviją registracijos knyga, leidimai važiuoti per sieną, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 363 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Prekybos departamento aplinkraščiai, muitinės viršininko įsakymai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, kontrabanda kaltinamų asmenų ir firmų atstovų, slapta sieną perėjusių asmenų bylos, žinios apie muitinės veiklą bei muitinės tarnautojus.

Bylos susisteminti ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 82 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Prekybos departamento aplinkraščiai, muitinės viršininko įsakymai, žinios apie tarnautojus, susirašinėjimo su Ilzenbergo ir Panerėčio pereinamaisiais punktais veiklos klausimais dokumentai, tarnautojų atlyginimų lapai, muitinės archyvo apyrašai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 123 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1027, ap. 2, b. 1, l. 36 a. p.

[2] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 2, l. 59.

[3] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 98, l. 3.

[4] Jakubčionis A., Lietuvos muitinės, Vilnius, 1999 m., p. 179; LCVA. F. 379, ap. 1, b. 1594, l. 30.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 11:02