O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1028 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JONIŠKIO MUITINĖS FONDĄ NR. 1028

2008-06-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Joniškio muitinė (1919-06-07–1940-12-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Prekybos ir pramonės ministro 1919-06-07 įsakymu Nr. 177 įsteigta Joniškio muitinė.[1]

Muitinės veiklą kontroliavo Muitinių (nuo 1923-10-25 – Prekybos, nuo 1939-06-01 – Užsienio prekybos) departamentas. Savo veikloje muitinė vadovavosi 1919-05-08 Laikinaisiais Lietuvos muitinių įstatais, 1924-07-10 Muitinių įstatais, kitais prekių įvežimą bei išvežimą reglamentavusiais teisės aktais.

Vadovaudamasis TSRS užsienio prekybos liaudies komisaro 1940-11-30 įsakymu Nr. 198-a TSRS užsienio prekybos liaudies komisariato Vyriausios muitų valdybos skyriaus-inspekcijos LTSR viršininkas 1940-12-10 įsakymu Nr. 2 nurodė Joniškio muitinę likviduoti iki 1940-12-20.[2] Finansų liaudies komisaro pavaduotojo 1941-01-07 įsakymu Nr. 13 Joniškio muitinė nuo 1940-12-31 panaikinta.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Joniškio muitinė veikė prie sienos su Latvija. Muitinė priežiūros priemonėmis užtikrino muitų teisės aktų įgyvendinimą savo veiklos teritorijoje: tikrino įvežamas ir išvežamas prekes, nustatyta tvarka jas apmokestino ir rinko mokesčius, praleido, registravo sieną kertančius asmenis, konfiskavo kontrabandines prekes, kontroliavo Bikaičių, Kalvių, Puodžiūnų ir Ūsiškių pereinamųjų punktų veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1951-11-30 sudaryti apyrašai Nr. 1– Nr. 4, į kuriuos įrašyti 2495 apskaitos vienetai.

1965 m., 1969 m. sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, papildomai į apyrašus Nr. 3 ir Nr. 2 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1028 yra 4 apyrašai, 2506 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Muitinių, Piliečių apsaugos departamentų, kriminalinės policijos aplinkraščiai, nurodymai, muitinės viršininko įsakymai, nutarimai, žinios apie muitinės turtą, susirašinėjimo su Prekybos departamentu ir įstaigomis veiklos, personalo klausimais dokumentai, muitinės tarnautojų sąrašai, kontrabanda kaltinamų asmenų bei firmų atstovų bylos, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 806 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Prekybos departamento aplinkraščiai, instrukcijos, muitinės viršininko įsakymai, muitinės posėdžių protokolai, žinios apie muitinių, pereinamųjų punktų įsteigimą ir jų veiklą, tarnautojų asmens bylos, susirašinėjimo veiklos, personalo klausimais dokumentai, revizijos, prekių konfiskacijos aktai, kontrabanda kaltinamų, valstybės sieną slaptai perėjusių asmenų bylos, sąrašai.

Bylos susisteminti ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 1194 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Prekybos departamento aplinkraščiai, muitinės viršininko įsakymai, nutarimai, žinios apie muitinių ir pereinamųjų punktų reviziją, tarnautojus, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, kontrabanda kaltinamų, valstybės sieną slaptai perėjusių asmenų bylos, sąrašai.

Bylos susistemintos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 490 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo su muitinėmis veiklos klausimais dokumentai, statistinės muitinės žinios, depozitų byla.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 388, ap. 4, b. 2, l. 23.

[2] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 98, l. 3.

[3] Jakubčionis A., Lietuvos muitinės, Vilnius, 1999 m., p. 179; LCVA. F. 379, ap. 1, b. 1594, l. 30.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 11:00