O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1029 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

OBELIŲ MUITINĖS FONDĄ NR. 1029

2008-07-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Abelių muitinė (nenustatyta–1921-08-31)

Abelių pereinamasis punktas (1921-09-01–1923-05-01)

Abelių muitinė(1923-05-01–1928-10-22)

Obelių muitinė (1928-10-23–1940-12-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Data, kada buvo įsteigta Abelių muitinė, nenustatyta.

Finansų, prekybos ir pramonės ministro 1921-09-03 įsakymu Nr. 1111 nuo 1921-09-01 Abelių muitinė pavadinta Abelių pereinamuoju punktu.[1] Dokumentuose buvo tebevartojamas ir Abelių muitinės pavadinimas.

Finansų, prekybos ir pramonės ministro 1923-04-30 įsakymu Nr. 367 nuo 1923-05-01 Abelių pereinamasis punktas perkeltas į Panerėtį, o Finansų, prekybos ir pramonės ministro 1923-04-30 įsakymu Nr. 366 nuo 1923-05-01 neveikianti Račkių muitinė reorganizuota į Abelių muitinę.[2]

Finansų ministro 1928-10-23 įsakymu Nr. 485 Abelių muitinė pavadinta Obelių muitine.[3]

Muitinės veiklą kontroliavo Muitinių (nuo 1923-10-25 – Prekybos, nuo 1939-06-01 – Užsienio prekybos) departamentas. Savo veikloje muitinė vadovavosi 1919-05-08 Laikinaisiais Lietuvos muitinių įstatais, 1924-07-10 Muitinių įstatais, kitais prekių įvežimą bei išvežimą reglamentavusiais teisės aktais.

Vadovaudamasis TSRS užsienio prekybos liaudies komisaro 1940-11-30 įsakymu Nr. 198-a TSRS užsienio prekybos liaudies komisariato Vyriausios muitų valdybos skyriaus-inspekcijos LTSR viršininkas 1940-12-10 įsakymu Nr. 2 nurodė Obelių muitinę likviduoti iki 1940-12-20.[4] Finansų liaudies komisaro pavaduotojo 1941-01-07 įsakymu Nr. 13 Obelių muitinė nuo 1940-12-31 panaikinta.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Abelių pereinamasis punktas buvo skirtas prie sienos su Latvija gyvenantiems asmenims bei jų gabenamoms prekėms tikrinti ir praleisti per sieną. Punktas taip pat rinko rinkliavas, muitus už įvežamas prekes, tikrino gabenamus krovinius, pašto siuntas.

Obelių muitinė priežiūros priemonėmis užtikrino muitų teisės aktų įgyvendinimą savo veiklos teritorijoje: tikrino įvežamas ir išvežamas prekes, nustatyta tvarka jas apmokestino ir rinko mokesčius, praleido, registravo sieną kertančius asmenis, konfiskavo kontrabandines prekes, kontroliavo Pasubačio, Prūdupio ir Tumasonių pereinamųjų punktų veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1951-12-31 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 837 apskaitos vienetai, 1952-06-22 sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyta 230 apskaitos vienetų.

1965 m. sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, papildomai į apyrašą Nr. 2 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

1976 m. papildomai į apyrašą Nr. 2 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1029 yra 2 apyrašai, 1086 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Prekybos departamento aplinkraščiai, muitinės viršininko įsakymai, žinios apie tarnautojus, susirašinėjimo veiklos, personalo klausimais dokumentai, kontrabanda kaltinamų asmenų ir firmų atstovų bylos, išvežamų prekių registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 837 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Prekybos departamento aplinkraščiai, muitinės viršininko įsakymai, muitinės tarnautojų posėdžių nutarimai, žinios apie prekes, importuotojus ir eksportuotojus, tarnautojus, susirašinėjimo veiklos, personalo klausimais dokumentai, nutarimai ir aktai apie parduotas ir neparduotas prekes, konfiskuotų kontrabandinių prekių sąrašai, skelbimai apie konfiskuotų prekių pardavimą iš varžytinių, kontrabanda kaltinamų asmenų, firmų atstovų bylos, nelegaliai sieną perėjusių asmenų registracijos knyga, tarnautojų atlyginimų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis, asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 249 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 388, ap. 4, b. 2, l. 19.

[2] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 2, l. 24, 48.

[3] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 2, l. 44.

[4] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 98, l. 3.

[5] Jakubčionis A., Lietuvos muitinės, Vilnius, 1999 m., p. 179; LCVA. F. 379, ap. 1, b. 1594, l. 30.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 10:59