O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1030 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SKUODO MUITINĖS FONDĄ NR. 1030

2008-06-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Skuodo muitinė (1919-06-07–1940-12-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Prekybos ir pramonės ministro 1919-06-07 įsakymu Nr. 177 įsteigta Skuodo muitinė.[1]

Muitinės veiklą kontroliavo Muitinių (nuo 1923-10-25 – Prekybos, nuo 1939-06-01 – Užsienio prekybos) departamentas. Savo veikloje muitinė vadovavosi 1919-05-08 Laikinaisiais Lietuvos muitinių įstatais, 1924-07-10 Muitinių įstatais, kitais prekių įvežimą bei išvežimą reglamentavusiais teisės aktais.

Vadovaudamasis TSRS užsienio prekybos liaudies komisaro 1940-11-30 įsakymu Nr. 198-a TSRS užsienio prekybos liaudies komisariato Vyriausios muitų valdybos skyriaus-inspekcijos LTSR viršininkas 1940-12-10 įsakymu Nr. 2 nurodė Skuodo muitinę likviduoti iki 1940-12-20.[2] Finansų liaudies komisaro pavaduotojo 1941-01-07 įsakymu Nr. 13 Skuodo muitinė nuo 1940-12-31 panaikinta.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Skuodo muitinė veikė prie sienos su Latvija. Muitinė priežiūros priemonėmis užtikrino muitų teisės aktų įgyvendinimą savo veiklos teritorijoje: tikrino įvežamas ir išvežamas prekes, nustatyta tvarka jas apmokestino ir rinko mokesčius, praleido, registravo sieną kertančius asmenis, konfiskavo kontrabandines prekes, kontroliavo Bartuvos, Juodkaičių, Narvydžių, Sriauptų, Viršilų pereinamųjų punktų veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1951-12-31 sudaryti apyrašai Nr. 1 – Nr. 4, į kuriuos įrašyti 826 apskaitos vienetai.

1965 m. sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, papildomai į apyrašus Nr. 2, Nr. 3 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

2008 m. patikslintas bylų skaičius fonde. Fonde yra 827 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1030 yra 4 apyrašai, 827 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Prekybos departamento aplinkraščiai, muitinės viršininko įsakymai, nutarimai, statistinės žinios, tarnautojų asmens bylos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, muitinės turto patikrinimo, perdavimo-priėmimo aktai, kontrabanda kaltinamų asmenų ir firmų atstovų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 450 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Muitinės departamento aplinkraščiai, muitinės viršininko įsakymai, muitinės posėdžių nutarimai, statistinės žinios, susirašinėjimo veiklos, personalo klausimais dokumentai, perdavimo-priėmimo aktai, kontrabanda kaltinamų asmenų ir firmų atstovų bylos, sąrašai.

Bylos susisteminti ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 276 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Prekybos departamento aplinkraščiai, muitinės viršininko įsakymai, nutarimai, žinios apie muitinių veiklą, tarnautojus, susirašinėjimo su Prekybos departamentu veiklos klausimais dokumentai, muitinės priėmimo-perdavimo aktai, kontrabanda kaltinamų asmenų ir firmų atstovų bylos, sąrašai.

Bylos susistemintos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 87 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos žinios apie muitinę, susirašinėjimo su muitinėmis veiklos, personalo klausimais dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 14 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 388, ap. 4, b. 2, l. 23.

[2] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 98, l. 3.

[3] Jakubčionis A., Lietuvos muitinės, Vilnius, 1999 m., p. 179; LCVA. F. 379, ap. 1, b. 1594, l. 30.

 
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 10:57