O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1031 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

GERMANIŠKIO MUITINĖS FONDĄ NR. 1031

2008-06-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kiemėnų pereinamasis punktas (1921 m. liepos mėn.–1921-08-03)

Germaniškio pereinamasis punktas (1921-08-04–1923-05-31)

Germaniškio muitinė (1923-06-01–1940-12-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada įsteigtas Kiemėnų pereinamasis punktas, nenustatyta. 1921 m. liepos mėn. punktas jau veikė.

Vadovaudamasis Muitinių departamento 1921-07-25 raštu Nr. 7701 Germaniškio pereinamojo punkto viršininkas 1921-08-04 raštu Nr. 327 nurodė, kad Kiemėnų pereinamasis punktas pavadintas Germaniškio pereinamuoju punktu.[1]

Finansų, prekybos ir pramonės ministro 1923-06-13 įsakymu Nr. 530 Germaniškio pereinamasis punktas nuo 1923-06-01 pavadintas Germaniškio muitine.[2]

Muitinės veiklą kontroliavo Muitinių (nuo 1923-10-25 – Prekybos, nuo 1939-06-01 – Užsienio prekybos) departamentas. Savo veikloje muitinė vadovavosi 1919-05-08 Laikinaisiais Lietuvos muitinių įstatais, 1924-07-10 Muitinių įstatais, kitais prekių įvežimą bei išvežimą reglamentavusiais teisės aktais.

Vadovaudamasis TSRS užsienio prekybos liaudies komisaro 1940-11-30 įsakymu Nr. 198-a TSRS užsienio prekybos liaudies komisariato Vyriausios muitų valdybos skyriaus-inspekcijos LTSR viršininkas 1940-12-10 įsakymu Nr. 2 nurodė Germaniškio muitinę likviduoti iki 1940-12-20.[3] Finansų liaudies komisaro pavaduotojo 1941-01-07 įsakymu Nr. 13 Germaniškio muitinė nuo 1940-12-31 panaikinta.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kiemėnų, Germaniškio pereinamasis punktas buvo skirtas prie Latvijos sienos gyvenantiems asmenims bei jų gabenamoms prekėms tikrinti ir praleisti. Punktas taip pat rinko rinkliavas, muitus už įvežamas prekes, tikrino gabenamus krovinius, pašto siuntas.

Germaniškio muitinė priežiūros priemonėmis užtikrino muitų teisės aktų įgyvendinimą savo veiklos teritorijoje: tikrino įvežamas ir išvežamas prekes, nustatyta tvarka jas apmokestino ir rinko mokesčius, praleido, registravo sieną kertančius asmenis, konfiskavo kontrabandines prekes, kontroliavo Jonelių, Nemunėlio-Radviliškio, Šleideriškio, Vimbų pereinamųjų punktų veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1953-11-25 sudaryti apyrašai Nr. 1 – Nr. 3, į kuriuos įrašyti 922 apskaitos vienetai.

1965 m., 1980 m. sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, papildomai į apyrašą Nr. 3 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1031 yra 3 apyrašai, 930 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Prekybos departamento aplinkraščiai, muitinės viršininko įsakymai, susirašinėjimo su Prekybos departamentu veiklos, personalo, finansų klausimais dokumentai, muitinės knygų, bylų, slaptai sieną perėjusių asmenų sąrašai, leidimai pereiti sieną, kontrabanda kaltinamų asmenų, firmų atstovų bylos, vykstančiųjų per sieną, gabenamų prekių, siunčiamų ir gaunamų raštų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 314 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Prekybos departamento aplinkraščiai, nurodymai, muitinės posėdžių nutarimai, susirašinėjimo veiklos, personalo, finansų klausimais dokumentai, leidimai pereiti sieną, kontrabanda kaltinamų asmenų bei firmų atstovų bylos, sąrašai.

Bylos susisteminti ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 216 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Prekybos departamento įsakymai, aplinkraščiai, muitinės viršininko nutarimai, susirašinėjimo su pereinamaisiais punktais, Lietuvos banku finansų, veiklos klausimais dokumentai, tarnautojų bylos, sąrašai, kontrabanda kaltinamų asmenų bylos, vykstančiųjų per sieną registracijos knygos.

Bylos susistemintos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 400 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1027, ap. 2, b. 1, l. 17.

[2] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 2, l. 29.

[3] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 98, l. 3.

[4] Jakubčionis A., Lietuvos muitinės, Vilnius, 1999 m., p. 179; LCVA. F. 379, ap. 1, b. 1594, l. 30.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 10:55