O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1032 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

FINANSŲ, PREKYBOS IR PRAMONĖS

MINISTERIJOS MUITINIŲ DEPARTAMENTO IR PEREINAMŲJŲ PUNKTŲ FONDĄ NR. 1032

2011-03-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Prekybos ir pramonės ministerijos Muitinių departamentas (1919 m. vasario mėn.–1919 m. lapkričio mėn.)

 Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Muitinių departamentas (1919 m. lapkričio mėn.–1923-10-25)

2. Pereinamieji punktai (1919 m.–1940-12-31)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Prekybos ir pramonės ministerijos Muitinių departamentas pradėjo veikti 1919 m. vasario mėn.[1] Tiksli departamento įsteigimo data nenustatyta.

Vadovaujantis 1919-11-17 priimtu įstatymu apie Prekybos ir pramonės ministerijos sujungimą su Finansų ministerija, Prekybos ir pramonės ministerijos Muitinių departamentas nuo 1919 m. lapkričio mėn. vadinamas Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Muitinių departamentu.[2]

Finansų, prekybos ir pramonės ministro 1923-10-25 įsakymu Nr. 931 Muitinių departamentas nuo 1923-10-25 sujungtas su Prekybos ir pramonės departamentu ir pavadintas Prekybos departamentu.[3]

2. Lietuvos muitinių sistema pradėta kurti 1919 m.

1919-05-08 įsigaliojo Laikinieji Lietuvos muitinių įstatai, kurie numatė įkurti 21 muitinę ir pereinamąjį punktą. Pereinamųjų punktų veiklą prižiūrėjo Muitinių departamento nustatyta muitinė.

1919 m. prie sienos su Vokietija buvo įsteigti Kybartų, Slavikų, Vištyčio, Ramoniškio, Aisėnų, Inkaklių, Plikiškių, Gargždų pereinamieji punktai, prie sienos su Latvija – Darbėnų, Laižuvos, Žagarės, Milvidžių, Žeimių pereinamieji punktai.[4]

Pereinamųjų punktų skaičius kito atsižvelgiant į ekonominę ir politinę Lietuvos padėtį. Be pereinamųjų punktų nuo 1930 m. buvo steigiami ir savarankiški pereinamieji punktai, kurie nebuvo tiesiogiai pavaldūs muitinėms.

1930 m. pradžioje Lietuvoje veikė 4 savarankiški pereinamieji punktai ir 41 pereinamasis punktas, 1939 m. lapkričio mėn. – 5 savarankiški pereinamieji punktai ir 39 muitinėms pavaldūs pereinamieji punktai.[5]

Pereinamųjų punktų veiklą kontroliavo Prekybos ir pramonės (nuo 1919 m. lapkričio mėn. – Finansų, prekybos ir pramonės) ministerijos Muitinių departamentas, nuo 1923-10-25 – Prekybos departamentas, nuo 1924-01-01 – Finansų ministerijos Prekybos departamentas, nuo 1939-06-01 – Užsienio prekybos departamentas, taip pat muitinės, prie kurių pereinamieji punktai buvo priskirti.

Savo veikloje pereinamieji punktai vadovavosi 1919-05-08 Laikinaisiais Lietuvos muitinių įstatais, 1924-07-10 Muitinių įstatais, kitais prekių įvežimą bei išvežimą, sienos perėjimą reglamentavusiais teisės aktais.[6]

Sovietų Sąjungai 1940 m. birželio mėn. okupavus Lietuvą, Lietuvos muitinės ir pereinamieji punktai pradėti likviduoti.

Lietuvos TSR muitų ir akcizų departamentas 1940-08-31 aplinkraščiu Nr. 4018/15 pranešė, kad nuo 1940-09-01 uždaromi Durbės, Palangos, Aisėnų, Gargždų, Kretingos pereinamieji punktai.[7]

Finansų liaudies komisaro pavaduotojo 1941-01-07 įsakymu Nr. 13 nuo 1940-12-31 Lietuvos 15 muitinių ir 31 pereinamasis punktas panaikinti.[8]

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Muitinių departamentas rengė Laikinuosius Lietuvos muitinių įstatus, Laikinąjį Lietuvos muitinių tarifą, kitus muitų teisės aktus ir užtikrino jų įgyvendinimą, vadovavo muitinių ir pereinamųjų punktų veiklai.

2. Pereinamieji punktai daugiausia buvo skirti pasienio gyventojų reikalams, per juos negalėjo būti gabenamos prekės didmenomis. Pereinamieji punktai užtikrino muitų teisės aktų įgyvendinimą savo veiklos teritorijoje: praleido, registravo ir tikrino Lietuvos sieną ar administracinę liniją kertančius asmenis, tikrino įvežamas ir išvežamas prekes, nustatyta tvarka jas apmokestino ir rinko mokesčius, konfiskavo kontrabandines prekes.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1951 m. buvo įrašyti Muitinių ir pereinamųjų punktų fondo apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2, 845 bylos: apyraše Nr. 1 – 662 bylos, apyraše Nr. 2 – 183 bylos.

1961 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

1965 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Ištaisius technines klaidas, 1993 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai, 2010 m. į apyrašą Nr. 1 – 2 apskaitos vienetai.

2011 m. pakeistas fondo pavadinimas – Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Muitinių departamentas ir pereinamieji punktai.

Iš viso fonde Nr. 1032 yra 2 apyrašai, 873 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Pereinamųjų punktų veiklos dokumentų taip pat yra jungtiniuose Muitinių ir pereinamųjų punktų fonduose Nr. 1045 ir Nr. 1155.

 

Pereinamųjų punktų veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Muitinių, vėliau Prekybos departamento aplinkraščiai, instrukcijos, Durbės savarankiškame pereinamajame punkte sulaikytų kontrabanda kaltinamų asmenų ir firmų atstovų bylos,

Bartuvos pereinamojo punkto susirašinėjimo su Skuodo muitine punkto veiklos klausimais dokumentai, sąrašas asmenų, kuriems draudžiama išvykti į užsienį,

Jonelių pereinamojo punkto susirašinėjimo su Germaniškio muitine personalo klausimais dokumentai, statistikos žinios apie prekių įvežimą ir išvežimą, per sieną vykstančių asmenų registracijos knyga, buhalterijos dokumentai,

Juodkaičių pereinamojo punkto leidimų pervažiuoti per sieną su arkliais ir kitais transporto priemonėmis knyga, punkto pajamų dienynas,

Ilzenbergo pereinamojo punkto susirašinėjimo punkto veiklos ir prekių statistikos klausimais dokumentai,

Kalvių pereinamojo punkto susirašinėjimo su Prekybos departamentu pirkto žemės sklypo, pastatų statybos klausimais dokumentai,

asmenų prašymai išduoti leidimus įvežti prekes per Milvidžių pereinamąjį punktą,

Narvidžių pereinamojo punkto susirašinėjimo su Skuodo muitine punkto veiklos klausimais dokumentai, statistikos žinios,

Naugardėlio pereinamojo punkto gautų raštų registracijos knyga, raštvedybinių bylų sąrašai,

Panerėčio pereinamojo punkto susirašinėjimo tarnautojų, inventoriaus ir kitais klausimais dokumentai,

Puodžiūnų pereinamojo punkto susirašinėjimo punkto veiklos, personalo, namų statybos, Ūsiškių pereinamojo punkto veiklos ir kitais klausimais dokumentai, slaptai perėjusių sieną asmenų apklausos protokolai, žinios apie prekių importą ir eksportą, išvežamų prekių registracijos knyga, prekių kilmės liudijimai, kontrabanda kaltinamų asmenų ir firmų atstovų bylos, tarnautojų algų lapai, raštvedybinių bylų sąrašai,

Ruonių pereinamojo punkto susirašinėjimo punkto veiklos klausimais dokumentai, punkto veiklos ataskaitos, patikrinimų protokolai, prekių kilmės liudijimai, asmenų, kuriuos uždrausta įleisti į Lietuvą, sąrašas, leidimai pervažiuoti sieną, vykstančių per sieną keleivių su užsienio pasais, išsinešamų į Latviją daiktų registracijos žurnalai, kvitų knygos, pajamų dienynas, raštvedybinių bylų sąrašai,

Naujojo Radviliškio pereinamojo punkto viršininko įsakymai personalo klausimais, susirašinėjimo su Joniškio muitine punkto veiklos klausimais dokumentai, statistikos žinios apie prekių išvežimą,

Šleideriškio pereinamojo punkto susirašinėjimo su Germaniškio muitine punkto veiklos klausimais dokumentai,

Tumasonių pereinamojo punkto susirašinėjimo punkto steigimo, namų statybos, veiklos klausimais dokumentai,

Vegerių pereinamojo punkto turto knyga,

Vimbų pereinamojo punkto susirašinėjimo su Germaniškio muitine personalo ir ūkio klausimais dokumentai, Prekybos departamento ir Germaniškio muitinės viršininko įsakymai,

Žeimių pereinamojo punkto susirašinėjimo tarnautojų klausimais dokumentai, finansų dokumentai, baudų už slaptą sienos perėjimą, siunčiamų ir gaunamų raštų registracijos knygos,

Žeimelio pereinamojo punkto viršininko įsakymai, nutarimai, susirašinėjimo punkto veiklos, muito rinkliavos, personalo, turto, kovos su kontrabanda klausimais dokumentai, pranešimai apie asmenis, kuriems išduoti užsienio pasai, vykstančiųjų per sieną, siunčiančių prekes į užsienį asmenų, pervežamų prekių, siunčiamų ir gaunamų raštų registracijos knygos, sulaikytų už slaptą sienos perėjimą asmenų, kontrabandininkų, ieškomų asmenų sąrašai, raštvedybinių bylų sąrašai, finansų dokumentai, kontrabanda kaltinamų asmenų ir firmų atstovų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pereinamųjų punktų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 686 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Muitinių departamento veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Muitinių departamento aplinkraščiai, susirašinėjimo muitinių ir pereinamųjų punktų steigimo, veiklos, personalo, finansų, prekių pervežimo, muito mokesčių nustatymo, prekybos su užsienių ir kitais klausimais dokumentai, Prekybos departamento etatų projektas, muitinių ir pereinamųjų punktų revizijų protokolai, statistikos žinios apie pervežtas prekes, per sieną praleistas asmenis, finansų dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 187 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 923, ap. 1, b. 8, l. 18, 166, 258. F. 388, ap. 1, b. 286a, l. 154.

[2] Laikinosios vyriausybės žinios, (toliau – L.V.Ž.) 1919 m., Nr. 16, psl. 7.

[3] LCVA. F. 387, ap. 2, b. 284, l. 36.

[4] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 8, l. 105, 259, 260.

[5] LCVA. F. 1032, ap. 1, b. 663. Jakubčionis A., Lietuvos muitinės, Vilnius, 1999, p. 164.

[6] V. V. Ž., 1919 m., Nr. 6, Vyriausybės žinios, 1924 m., Nr. 164-1153.

[7] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 98, l. 72.

[8] LCVA. F. 388, ap. 3, b. 1555, l. 129; F. 379, ap. 1, b. 1594, l. 30.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 10:54