O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1045 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MUITINIŲ IR PEREINAMŲJŲ PUNKTŲ FONDĄ NR. 1045

2008-09-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Naumiesčio muitinė (1919-05-08–1934 m.)

Kudirkos Naumiesčio muitinė (1934 m.–1940-09-01)

2. Turmonto muitinė (1920-09-11–1923-05-01)

Turmanto muitinė (1939-11-01–1940-12-31)

3Utenos muitinė (1923-05-01–1923 m.)

4. Varėnos muitinė (1938-08-01–1940-12-31)

5. Vilniaus muitinė (1939-11-01–1940-12-31)

6. Ežerėnų muitinė (1920-08-15–1921-08-31)

Ežerėnų pereinamasis punktas (1921-09-01–1923-05-31)

Ežerėnų muitinė (1923-06-01–1929-02-28)

Zarasų muitinė (1929-03-01–1940-01-31

Zarasų pereinamasis punktas (1940-02-01–1940-12-31)

7. Ukmergės pereinamasis punktas (1920 m. sausio mėn.–1920 m. rugpjūčio mėn.)

Kontrabandai persekioti Ukmergės rajonas (1923-12-01–[1924-01-16])

Ukmergės rajono muito kontrolė ([1924-01-17]–1932 m.)

Ukmergės muito kontrolė (1932 m.–1939-11-30)

8Kaišiadorių muitinė (1919-11-07–1923-01-01)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. 1919-05-08 paskelbus Laikinuosius Lietuvos muitinių įstatus, buvo įsteigta Naumiesčio muitinė (Šakių aps.). Tiksli data, kada Naumiesčio muitinė pradėjo veiklą, nenustatyta. Muitinė veikė prie Lietuvos sienos su Vokietija.

Naumiestį 1934 m. pavadinus Kudirkos Naumiesčiu, muitinė pavadinta Kudirkos Naumiesčio muitine. Tiksli muitinės pavadinimo pakeitimo data nenustatyta. Muito ir akcizo departamento vicedirektoriaus 1940-08-31 įsakymu Kudirkos Naumiesčio muitinė nuo 1940-09-01 uždaryta.[1]

2. Finansų, prekybos ir pramonės ministro 1920-09-11 įsakymu Nr. 947 įsteigta Turmonto muitinė.[2]

Finansų, prekybos ir pramonės ministro 1923-04-24 įsakymu Nr. 343 nuo 1923-05-01 Turmonto muitinė pavadinta Utenos muitine.[3]

Finansų ministro 1939-11-18 įsakymu Nr. 333 nuo 1939-11-01 įsteigta Turmantomuitinė.[4] Muitinė veikė prie Lietuvos sienos su Latvija.

Vadovaudamasis TSRS užsienio prekybos liaudies komisaro 1940-11-30 įsakymu Nr. 198-a TSRS užsienio prekybos liaudies komisariato Vyriausios muitų valdybos skyriaus-inspekcijos Lietuvos TSR viršininkas 1940-12-10 įsakymu Nr. 2 nurodė Turmanto muitinę likviduoti iki 1940-12-20. Finansų liaudies komisaro pavaduotojo 1941-01-07 įsakymu Nr. 13 Turmanto muitinė nuo 1940-12-31 panaikinta.[5]

3. Finansų, prekybos ir pramonės ministro 1923-04-24 įsakymu Nr. 343 nuo 1923-05-01 Turmonto muitinė pavadinta Utenos muitine.[6]

Prekybos departamento direktorius 1923-12-28 raštu Nr. 11895 Kontrabandai persekioti Ukmergės rajono viršininkui pranešė, jog Utenos muitinė jau neveikia.[7]Tiksli data, kada Utenos muitinė baigė veiklą, nenustatyta.

4. Finansų ministro 1938-08-04 įsakymu Nr. 275 nuo 1938-08-01 įsteigta Varėnos muitinė.[8] Muitinė veikė prie administracinės linijos, nuo 1939 m. spalio mėn. pabaigos – prie sienos su Sovietų Sąjunga.

Finansų liaudies komisaro pavaduotojo 1941-01-07 įsakymu Nr. 13 Varėnos muitinė nuo 1940-12-31 panaikinta.[9]

5. Finansų ministro 1939-11-18 įsakymu Nr. 333 nuo 1939-11-01 įsteigta Vilniaus muitinė.[10] Vadovaudamasis TSRS užsienio prekybos liaudies komisaro 1940-11-30 įsakymu Nr. 198-a TSRS užsienio prekybos liaudies komisariato Vyriausios muitų valdybos skyriaus-inspekcijos Lietuvos TSR viršininkas 1940-12-10 įsakymu Nr. 2 nurodė Vilniaus muitinę likviduoti iki 1940-12-20. Finansų liaudies komisaro pavaduotojo 1941-01-07 įsakymu Nr. 13 Vilniaus muitinė nuo 1940-12-31 panaikinta.[11]

6. Finansų, prekybos ir pramonės ministro 1920-09-11 įsakymu Nr. 947 įsteigta Ežerėnų muitinė. Muitinė veiklą pradėjo 1920-08-15.[12]

Finansų, prekybos ir pramonės ministro 1921-09-03 įsakymu Nr. 1111 nuo 1921-09-01 Ežerėnų muitinė reorganizuota į Ežerėnų pereinamąjį punktą.[13]

Finansų, prekybos ir pramonės ministro 1923-06-16 įsakymu Nr. 541 Ežerėnų pereinamasis punktas nuo 1923-06-01 reorganizuotas ir pavadintas Ežerėnų muitine.[14]

Finansų ministro 1929-03-01 įsakymu Nr. 63 Ežerėnų muitinė pavadinta Zarasų muitine.[15] Muitinė veikė prie Lietuvos sienos su Latvija.

Finansų ministro 1940-01-20 įsakymu Nr. 18 Zarasų muitinė nuo 1940-02-01 panaikinta, jos vietoje įsteigtas Zarasų pereinamasis punktas.[16]

Vadovaudamasis TSRS užsienio prekybos liaudies komisaro 1940-11-30 įsakymu Nr. 198-a TSRS užsienio prekybos liaudies komisariato Vyriausios muitų valdybos skyriaus-inspekcijos Lietuvos TSR viršininkas 1940-12-10 įsakymu Nr. 2 nurodė Zarasų pereinamąjį punktą likviduoti iki 1940-12-20. Finansų liaudies komisaro pavaduotojo 1941-01-07 įsakymu Nr. 13 Zarasų pereinamasis punktas nuo 1940-12-31 panaikintas.[17]

7. Tiksli data, kada buvo įsteigtas Ukmergės pereinamasis punktas, nenustatyta. Ukmergės pereinamojo punkto viršininkas pareigas pradėjo eiti 1920-01-08.[18]

Muitinių departamento 1920-08-14 įsakymu Nr. 5023 Ukmergės pereinamojo punkto viršininkui nurodyta punktą perkelti į Ežerėnus.[19] Tiksli punkto perkėlimo data nenustatyta.

Prekybos departamento direktorius 1923-12-21 raštu Nr. 11465 Generalinio štabo viršininkui pranešė, kad 1923-12-01 įsteigtas Kontrabandai persekioti Ukmergės rajonas.[20]

Alytaus rajono muito kontrolės viršininko 1924-01-17 rašte Nr. 17 Marijampolės apskrities viršininkui nurodyta, kad yra įsteigta Ukmergės rajono muito kontrolė.[21]Tiksli data, kada įsteigta Ukmergės rajono muito kontrolė, nenustatyta.

Nuo 1932 m. dokumentuose vartojamas Ukmergės muito kontrolės pavadinimas.[22]

Ukmergės muito kontrolės viršininkas 1939-11-30 raštu Nr. 871 Ukmergės pašto viršininkui pranešė, kad vyksta Ukmergės muito kontrolės likvidacija ir nurodė visą korespondenciją nuo 1939-12-01 siųsti Kauno muitinei.[23]

8. Finansų, prekybos ir pramonės ministro 1919-11-07 įsakymu Nr. 854 Kaišiadoryse laikinai įsteigta muitinė.[24]

Finansų, prekybos ir pramonės ministro 1923-01-11 įsakymu Nr. 31 nuo 1923-01-01 Kaišiadorių muitinė perkelta į Laižuvą ir pavadinta Laižuvos pereinamuoju punktu.[25]

Muitinių, pereinamųjų punktų ir muito kontrolės veiklą kontroliavo Muitinių (nuo 1923-10-25 – Prekybos, nuo 1939-06-01 – Užsienio prekybos) departamentas. Savo veikloje muitinės, pereinamieji punktai vadovavosi 1919-05-08 Laikinaisiais Lietuvos muitinių įstatais, 1924-07-10 Muitinių įstatais, kitais prekių įvežimą bei išvežimą reglamentavusiais teisės aktais.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Muitinės, pereinamieji punktai ir muito kontrolė priežiūros priemonėmis užtikrino muitų teisės aktų įgyvendinimą savo veiklos teritorijoje: praleido, registravo ir tikrino Lietuvos sieną ar administracinę liniją kertančius asmenis, tikrino įvežamas ir išvežamas prekes, nustatyta tvarka jas apmokestino ir rinko mokesčius, konfiskavo kontrabandines prekes, muitinės kontroliavo jų veiklos teritorijoje veikusių pereinamųjų punktų veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1951-12-15 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 143 apskaitos vienetai.

1965 m., 1967 m., 1995 m. sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, į apyrašą papildomai įrašyti 77 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1045 yra 1 apyrašas, 220 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Kaišiadorių muitinės susirašinėjimo veiklos, personalo, finansų klausimais dokumentai, kontrabanda kaltinamų asmenų bylos.

Kudirkos Naumiesčio muitinės statistinės žinios apie sulaikytus asmenis, muitinės turto knygos.

Turmanto muitinėje sulaikytų kontrabanda kaltinamų asmenų ir firmų atstovų bylos, muitinės turto knyga, finansų ministro įsakymai dėl muitinės personalo skyrimo,Prekybos departamento aplinkraščiai, susirašinėjimo atlyginimų klausimais dokumentai.

Ukmergės muito kontrolėje sulaikytų kontrabanda kaltinamų asmenų bylos.

Utenos muitinėje sulaikytų kontrabanda kaltinamų asmenų bylos.

Varėnos muitinės turto knyga.

Vilniaus muitinės turto knyga.

Zarasų muitinės turto knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus, asmenų bylos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 220 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Jakubčionis A., Lietuvos muitinės, Vilnius, 1999, p. 171 – 172, Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 388, ap. 4, b. 98, l.72.

[2] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 2, l. 20.

[3] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 2, l. 67.

[4] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 2, l. 7.

[5] Jakubčionis A., Lietuvos muitinės, Vilnius, 1999 m., p. 179; LCVA. F. 379, ap. 1, b. 1594, l. 30.

[6] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 2, l. 67.

[7] LCVA. 1001, ap. 1, b. 8, l. 2.

[8] LCVA. F. 388, ap.4, b. 2, l. 15.

[9] Jakubčionis A., Lietuvos muitinės, Vilnius, 1999 m., p. 179.

[10] LCVA. F. 901, ap.1, b. 1, l. 218.

[11] Jakubčionis A., Lietuvos muitinės, Vilnius, 1999 m., p. 179; LCVA. F. 379, ap. 1, b. 1594, l. 30.

[12] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 2, l. 20.

[13] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 2, l. 19.

[14] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 2, l. 28.

[15] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 2, l. 73.

[16] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 2, l. 5.

[17] Jakubčionis A., Lietuvos muitinės, Vilnius, 1999 m., p. 179; LCVA. F. 379, ap. 1, b. 1594, l. 30.

[18] LCVA. F. 1001, ap. 1, b. 4, l. 3, 7.

[19] LCVA. F. 1001, ap. 1, b. 4, l. 75.

[20] LCVA. F. 1032, ap. 2, b. 141, l. 308.

[21] LCVA. F. 1155, ap. 1, b. 1018, l. 137 a. p.

[22] LCVA. F. 1001, ap. 1, b. 5.

[23] LCVA. F. 1001, ap. 2, b. 15, l. 233.

[24] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 2, l. 38.

[25] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 2, l. 40.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 10:53