O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1132 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIRBALIO MUITINĖS FONDĄ NR. 1132

2008-07-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Virbalio muitinė (1919-05-08–1940 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1919-05-08 paskelbus Laikinuosius Lietuvos muitinių įstatus, buvo įsteigta Virbalio muitinė.[1]

Muitinės veiklą kontroliavo Muitinių (nuo 1923-10-25 – Prekybos, 1939-06-01–Užsienio prekybos) departamentas. Savo veikloje muitinė vadovavosi 1919-05-08 Laikinaisiais Lietuvos muitinių įstatais, 1924-07-10 Muitinių įstatais, kitais prekių įvežimą bei išvežimą reglamentavusiais teisės aktais.

Sovietų Sąjungai 1940 m. okupavus Lietuvą, Virbalio muitinė veiklą tęsė.

Vadovaujantis TSRS užsienio prekybos liaudies komisaro 1940-11-30 įsakymu Nr. 198-a ir TSRS užsienio prekybos liaudies komisariato Vyriausios muitų valdybos skyriaus-inspekcijos LTSR viršininko 1940-12-10 įsakymu Nr. 2 Virbalio muitinei pavesta perimti likviduojamų Kauno, Šiaulių, Vilniaus ir prie sienos su Sovietų Sąjunga veikusių muitinių inventorių, nebaigtas konfiskavimo bylas, archyvus ir kt.[2]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Virbalio muitinė veikė prie sienos su Vokietija. Muitinė priežiūros priemonėmis užtikrino muitų teisės aktų įgyvendinimą savo veiklos teritorijoje: tikrino įvežamas ir išvežamas prekes, nustatyta tvarka jas apmokestino ir rinko mokesčius, praleido, registravo sieną kertančius asmenis, konfiskavo kontrabandines prekes, kontroliavo Kybartų, Vištyčio pereinamųjų punktų veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1952-10-30 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytas 61 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1132 yra 1 apyrašas, 61 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Muitinių departamento įsakymai, aplinkraščiai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, žinios apie praleistas ir konfiskuotas prekes, tarnautojų paskyrimą ir atleidimą, tarnautojų sąrašai, asmenų prašymai gauti tarnybą, leidimai imti muito mokestį, įvežti ir išvežti prekes, balansai, apyskaitos, atlyginimų lapai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 61 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Laikinosios Vyriausybės žinios. 1919 m., Nr. 6.

[2] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 98, l. 3.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 10:51