O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 158 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS IR LENKIJOS RESPUBLIKOS RYTŲ PASIENIO MUITINIŲ FONDĄ NR. 158

2006-05-               Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Dokšicos muitinės Dolginovo skyrius (Ekspozytura Celna w Dolhinowie Urzędu Celnego w Dokszycazh) (1922-10-30–1928-05-12)

2. Olechnovičių muitinė (Urząd Celny w Olechnowiczach) (1921-06-17–1935-10-05)

3. Račkų muitinė (Urząd Celny w Raczkach) (1919 m.–1939 m. rugsėjis)

4. Baranovičių muitinės Stolpcų skyrius (Ekspozytura Celna w Stołpcach Urzędu Celnego w Baranowiczach) (1921-08-17–1921-10-27)

    Stolpcų muitinė (Urząd Celny w Stołpcach) (1921-10-28–1939 m. rugsėjis)

5. Turmanto muitinė (Urząd Celny w Turmoncie) (1921-03-02–1939 m. rugsėjis)

6. Vilniaus muitinė (Urząd Celny w Wilnie) (1919-11-12–1920 m. liepa;1922-07-03–1939-09-16)

7. Zahatės muitinė (Urząd Celny w Zahaciu) (1921-07-12–1938-11-01)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Dokšicos muitinės Dolginovo skyrius Naugarduko (vėliau – Vilniaus) vaivadijoje pradėjo veiklą 1922-10-30. Muitinė ir skyrius likviduoti 1928-05-12.

2. Olechnovičių muitinė Naugarduko (vėliau – Vilniaus) vaivadijoje pradėjo veikti 1921-06-17. Turėjo skyrius Ilijoje, Radaškonyse. Likviduota 1935-10-05.

3. Račkų muitinė Balstogės vaivadijos Augustavo apskrityje pradėjo veikti 1919 m.,tiksli veiklos pradžios data nenustatyta. Nutraukė veiklą 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

4. Stolpcų muitinė. 1921-08-17 įsteigtas Baranovičių muitinės Stolpcų skyrius Stolpcų geležinkelio stotyje, Naugarduko vaivadijoje. 1921-10-28 muitinė iš Baranovičių perkelta į Stolpcus. Muitinės skyriai veikė Lozovičiuose, Rakove, Rubeževičiuose.

Muitinė nutraukė veiklą 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

5. Turmanto muitinė Naugarduko (vėliau – Vilniaus) vaivadijoje pradėjo veikti 1921-03-02. Nutraukė veiklą 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

6. Vilniaus muitinė įsteigta Rytų žemių generalinio komisaro 1919-11-12 potvarkiu apie muitinių bei kontrolės postų steigimą. Buvo pavaldi Rytų žemių generalinio komisariato Finansų sekcijai.

1920 m. liepos mėn. (tiksli data nenustatyta) muitinė nutraukė veiklą.

Nuo 1920 m. spalio mėn. muitinės veiklos sritys priklausė Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Finansų bei Pramonės ir prekybos departamentų kompetencijai.

Lenkijos Respublikos finansų ministerijos Muitų departamentas 1922-07-03 įsteigė Vilniaus vidaus muitinę. Veikė Vilniaus muitinės skyrius Jauniūnuose, pašto, geležinkelio ir aerouosto padaliniai (ekspozytura, ajencja) Vilniuje.

Muitinė veikė iki 1939 m. spalio mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

7. Zahatės muitinė Naugarduko (vėliau – Vilniaus) vaivadijoje pradėjo veikti 1921-07-12. Finansų ministro 1938-10-28 potvarkiu nuo 1938-11-01 muitinė likviduota, jos funkcijos geležinkelio linijoje Zahatė-Farinovo pavestos Vilniaus muitinei.

Muitinės 1921–1922 m. buvo pavaldžios Lenkijos Respublikos finansų ministerijos Muitų departamentui, nuo 1922-10-11 –Vilniaus muitinių direkcijai, nuo 1930-06-27 – Varšuvos muitinių direkcijai. [1]

Muitinių veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos finansų ministro 1920-12-13 potvarkis apie muitus, 1933-10-27 Muitų įstatymas, kiti teisės aktai.

Sudarytojų funkcijos

1-7. Muitinės tikrino krovinių, bagažo, pašto siuntų įvežimą ir išvežimą per Lenkijos valstybės rytų sieną, taikė muitų tarifą ir rinko muitų taisyklėmis nustatytas rinkliavas; priimdavo krovinius laikinam saugojimui; tvarkė įvežtų ir išvežtų prekių statistiką ir teikė statistines žinias; užtikrino muitų teisės aktų įgyvendinimą, konfiskavo uždraustas įvežti ar išvežti arba vežamas virš nustatytų normų prekes, organizavo jų viešą išpardavimą; už muitų teisės pažeidimus kėlė finansines baudžiamąsias bylas, jas tyrė ir sprendė.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose nurodyta fondo dokumentų gavimo LTSR centriniame valstybiniame archyve data – 1948-07-30. Perėmimo akto nėra, dokumentus perdavusi įstaiga nenustatyta. 1949–1952 m. į apskaitos dokumentus įrašyti Vilniaus muitinių apygardos valdybos fondo 25053 neaprašyti saugojimo vienetai.

1950-11-09 į fondus Nr. 899, Nr. 900, Nr. 901 ir Nr. 902 iškeltos 137 bylos.

1952 m. sudaryti apyrašai Nr. 1–3, į kuriuos įrašyta 16916 apskaitos vienetų. Atrinkta naikinti 8100 saugojimo vienetų.

Nuo 1996 m. fondas vadintas Vilniaus vaivadijos muitinių fondu.

2006 m., nustačius, kad fondą sudaro ne tik Vilniaus, bet ir kitų vaivadijų teritorijoje buvusių muitinių dokumentai, pakeistas fondo pavadinimas: jis pavadintas Vilniaus ir Lenkijos Respublikos rytų pasienio muitinių fondu.

Iš viso fonde Nr. 158 yra 3 apyrašai, 16916 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, rusų, lietuvių, vokiečių kalbomis.

Fonde yra 1922 m. likviduotoje Herbų muitinėje Silezijoje 1919–1922 m. gautų vadovaujančių įstaigų tvarkomųjų dokumentų, kurie įrašyti apyraše Nr. 1.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai;

Dokšicos muitinės Dolginovo skyriaus susirašinėjimo skyriaus organizavimo ir veiklos klausimais dokumentai;

Olechnovičių muitinės įsakymų knyga; muitinės veiklos patikrinimo ir finansinių revizijų, kontrabandininkų sulaikymo, prekių konfiskavimo protokolai; statistinės žinios apie muitinės veiklą; žinios apie įvežamas prekes, iškeltas finansines baudžiamąsias bylas ir jų eigą; susirašinėjimo Ilijos, Radaškonių skyrių steigimo, patalpų nuomos, komunistinės literatūros įvežimo bei kontrabandos prevencijos ir sulaikymo, kontrabandinių prekių realizavimo klausimais; personalo sąrašai; skatinimo už kontrabandos išaiškinimą ir sulaikymą, finansų dokumentai; konfiskuotų prekių registracijos knygos ir kt.;

Račkų muitinės 1922 m. surinktų muito mokesčių registracijos knyga;

Stolpcų muitinės žinios apie iškeltas finansines baudžiamąsias bylas ir jų eigą; susirašinėjimo bylų tyrimo, skatinimo už kontrabandos išaiškinimą ir sulaikymą klausimais, personalo dokumentai;

Turmanto muitinės surinktų muito mokesčių, konfiskuotų prekių registracijos knygos;

Vilniaus muitinės vadovo įsakymų knyga; muitinės veiklos patikrinimo bei finansinių revizijų, nelegaliai pereinančių sieną asmenų ir kontrabandos sulaikymo, kontrabandos įvertinimo, išpardavimo arba sunaikinimo protokolai; muitinių veiklos, finansų ir kitos ataskaitos, žinios apie iškeltas finansines baudžiamąsias bylas ir jų eigą; susirašinėjimo mugių eksponatų pervežimo per sieną, komunistinės literatūros įvežimo bei kontrabandos prevencijos ir sulaikymo, muitų tarifo taikymo, personalo, ūkio ir kt. klausimais dokumentai; įvežamų ir išvežamų prekių deklaracijos; be muito mokesčio gaunančių iš užsienio siuntinius asmenų bylos; surinktų muito mokesčių, konfiskuotų prekių, auksinių monetų ir kitos registracijos knygos; Lenkijos Respublikos muitinių, sulaikytų kontrabandinių prekių, asmenų, nubaustų už kontrabandą, sąrašai; skatinimo už kontrabandos išaiškinimą ir sulaikymą, personalo, finansų dokumentai;

Zahatės muitinės veiklos patikrinimo ir finansinių revizijų protokolai; veiklos ir finansinės ataskaitos; žinios apie iškeltas finansines baudžiamąsias bylas ir jų eigą, valiutų kursus, surinktus muito mokesčius, konfiskuotas prekes ir kt.; susirašinėjimo muitinės ir Dysnos skyriaus steigimo, sienos pažeidimų išaiškinimo, kontrabandos sulaikymo ir finansinių baudžiamųjų bylų iškėlimo, muitų tarifo taikymo, personalo klausimais, skatinimo už kontrabandos išaiškinimą ir sulaikymą, finansų dokumentai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus ir pagal chronologiją. Asmenų, gaunančių siuntinius iš užsienio be muito mokesčio, ir Vilniaus muitinės tarnautojų asmens bylos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 158 apyraše Nr. 1 įrašyta 1790 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, rusų, lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Finansinių baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Vilniaus, Turmanto, Olechnovičių muitinių tirtos finansinės baudžiamosios bylos, iškeltos asmenims už kontrabandinių prekių gabenimą, laikymą, platinimą ir kt., bylų registracijos žurnalai.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus; finansinės baudžiamosios bylos susistemintos pagal kaltinamų asmenų pavardes abėcėlės tvarka, bylų registracijos žurnalai – pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 158 apyraše Nr. 2 įrašyti 7583 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Finansinių baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos Turmanto, Baranovičių, Olechnovičių, Stolpcų, Zahatės muitinių tirtos finansinės baudžiamosios bylos, iškeltos asmenims už kontrabandinių prekių gabenimą, laikymą, platinimą ir kt., bylų registracijos žurnalai.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus; finansinės baudžiamosios bylos susistemintos pagal kaltinamų asmenų pavardes abėcėlės tvarka, bylų registracijos žurnalai – pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 158 apyraše Nr. 3 įrašyti 7543 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Dziennik Urzędowy Ministerstwa Skarbu, 1921, 1922, 1928, 1938 m. ; LCVA, F.158, ap. 1, b.8, 428, 1400.

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS IR LENKIJOS RESPUBLIKOS RYTŲ PASIENIO MUITINIŲ

FONDO NR. 158 PAPILDYMĄ

2015- 01-28 Nr. SA-5

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Informacija apie Vilniaus ir Lenkijos Respublikos rytų pasienio muitinių fondą Nr. 158 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-05-31 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-237/1.

Pasikeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tobulinant Vilniaus mokyklų apygardos ir mokyklų rajonų inspektorių įstaigų Vilniuje fondo Nr. 173 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštes nustatyta, kad apyrašo Nr. 1 bylos Nr. 1743 ir 1971 priklauso Vilniaus ir Lenkijos Respublikos rytų pasienio muitinių fondui Nr. 158 (žr. Fondo Nr. 173 pertvarkymo (apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 antraščių tobulinimo) aktą).

2015 m. sausio mėn. sudarytas fondo Nr. 158 apyrašo Nr. 1 tęsinys, į kurį minėtos 2 bylos įrašytos numeriais 1781 ir 1782.

Iš viso fonde Nr. 158 yra 3 apyrašai, 15781 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, rusų, lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti 2 apskaitos vienetai nuo Nr. 1781 iki Nr. 1782.

Į apyrašo tęsinį įrašyti Vilniaus muitinės deklaracijų rejestrai.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 1791 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, rusų, lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 11:17