O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1606 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KLAIPĖDOS CENTRINĖS MUITINĖS FONDĄ NR. 1606

2008-09-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Karališkoji centrinė muitinė Klaipėdoje (Das Königliche Hauptzollamt zu Memel) (Nenustatyta–1919 m.)

Klaipėdos centrinė muitinė (Das Hauptzollamt Memel) (1919–1923 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Karališkosios centrinės muitinės Klaipėdoje veiklos pradžios data, veiklos teritorija nenustatytos. Muitinė buvo pavaldi Rytų Prūsijos provincijos mokesčių direktoriui Karaliaučiuje, nuo 1908 m. – Rytų Prūsijos provincijos vyriausiajai muitų direkcijai Karaliaučiuje.[1] Nuo 1919 m. pabaigos muitinė vadinosi Klaipėdos centrine muitine.

Nuo 1920 m., atskyrus Klaipėdos kraštą nuo Vokietijos, Klaipėdos centrinė muitinė buvo pavaldi Klaipėdos krašto direktorijai, veikė Klaipėdos krašte.

1921–1923 m. dokumentuose įstaiga vadinama: „Klaipėdos centrinė muitinė“, „Krašto muitų direkcija Klaipėdoje“ (Die Landeszolldirektion in Memel). Ar Klaipėdos centrinė muitinė buvo pertvarkyta į Krašto muitų direkciją Klaipėdoje, nenustatyta.

Ambasadorių konferencijai 1923 m. vasario mėn. perdavus Lietuvai suvereno teises į Klaipėdos kraštą, muitinių sistema buvo pertvarkyta. Įsteigta Klaipėdos muitinė, pavaldi Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Muitinių (nuo 1923-10-25 – Prekybos) departamentui.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Karališkoji centrinė muitinė Klaipėdoje, Klaipėdos centrinė muitinė užtikrino muitų teisės aktų įgyvendinimą savo veiklos teritorijoje: tikrino įvežamas ir išvežamas prekes, krovinius, juos apmokestino, rinko mokesčius, prižiūrėjo jos žinioje veikusių muitinių darbą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose nurodyta fondo gavimo data – 1958 m.

1967-03-15 į apskaitos dokumentus įrašytas apyrašas Nr. 1, 17 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1606 yra 1 apyrašas, 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1880–1923 m. Dokumentai vokiečių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti valdymo institucijų, vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo muitinių bei jų tarnautojų gyvenamųjų pastatų statybos, remonto ir įrengimo, žemės sklypų pastatams statyti įsigijimo, patalpų muitinėms ir jų tarnautojų butams nuomos klausimais dokumentai, pastatų aprašymai, apžiūros protokolai, žemės pirkimo ir nuomos, patalpų nuomos, statybos darbų sutartys, darbų sąmatos, žemės bei pastatų planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal muitinių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1880–1923 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1606, ap. 1, b. 6, l. 194, 195, 200, 202; b. 9, l.35, 42.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 10:12