O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 398 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO MUITINĖS FONDĄ NR. 398

2008-07-     Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kauno centralinė muitinė (1921-07-01–[1932 m.])

Kauno muitinė ([1933 m.]–1940-12-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Kauno centralinės muitinės viršininko 1922-03-03 rašte Nr. 456 nurodyta, kad 1921-07-01 muitinė pradėjo veiklą.[1]

Dokumentuose iki 1933 m. vartojami Kauno centralinės muitinės ir Kauno muitinės pavadinimai. Tiksli data, kada Kauno centralinė muitinė pavadinta Kauno muitine, nenustatyta.

Muitinės veiklą kontroliavo Muitinių (nuo 1923-10-25 – Prekybos, nuo 1939-06-01 – Užsienio prekybos) departamentas. Savo veikloje muitinė vadovavosi 1919-05-08 Laikinaisiais Lietuvos muitinių įstatais, 1924-07-10 Muitinių įstatais, kitais prekių įvežimą bei išvežimą reglamentavusiais teisės aktais.

Vadovaudamasis TSRS užsienio prekybos liaudies komisaro 1940-11-30 įsakymu Nr. 198-a TSRS užsienio prekybos liaudies komisariato Vyriausios muitų valdybos skyriaus-inspekcijos LTSR viršininkas 1940-12-10 įsakymu Nr. 2 nurodė Kauno muitinę likviduoti iki 1940-12-25 Likviduojamos Kauno muitinės inventorių, nebaigtas konfiskavimo bylas, archyvus buvo pavesta perimti Virbalio muitinei.[2] Finansų liaudies komisaro pavaduotojo 1941-01-07 įsakymu Nr. 13 Kauno muitinė nuo 1940-12-31 panaikinta.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kauno muitinė buvo vidaus muitinė, kuri priežiūros priemonėmis užtikrino muitų teisės aktų įgyvendinimą savo veiklos teritorijoje: tikrino įvežamas ir išvežamas prekes, krovinius, gaunamas pašto siuntas, nustatyta tvarka jas apmokestino ir rinko mokesčius

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1953-11-14 buvo sudaryti apyrašai Nr. 1 – Nr. 4, į kuriuos įrašyti 3362 apskaitos vienetai.

1965 m. sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, papildomai į apyrašą Nr. 4 įrašytas 61 apskaitos vienetas.

1976 m. papildomai į apyrašą Nr. 3 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

2001-10-31 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA) Lietuvos nacionaliniam muziejui nuolatiniam saugojimui perdavė apyraše Nr. 3 įrašytą 1 bylą (Nr. 159).

2002-05-08 LCVA iš Lietuvos nacionalinio muziejaus perėmė plombų nuėmimo pavyzdžių 28 fotografijas ir 26 kserokopijas, iš kurių sudaryta 1 byla (Nr. 159a) buvo įrašyta į apyrašą Nr. 3.

Iš viso fonde Nr. 398 yra 4 apyrašai, 3425 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Prekybos departamento aplinkraščiai, muitinės viršininko, tarnautojų posėdžių nutarimai, žinios apie muitinės veiklą, importuojamas ir eksportuojamas prekes, susirašinėjimo muitų tarifų taikymo, prekių įvežimo ir kitais veiklos, ūkio, finansų klausimais dokumentai, siuntinių priėmimo, prekių patikrinimo, sugadintų prekių sunaikinimo bei muitinės kasos patikrinimo aktai, leidimai įvežti prekes, kontrabanda kaltinamų asmenų ir firmų atstovų bylos, sąrašai, balansai, Virbalio muitinės ir geležinkelių darbininkų sąjungos įstatai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2204 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Finansų, prekybos ir pramonės ministro, muitinės viršininko įsakymai, nutarimai, Prekybos departamento aplinkraščiai, Italijos, Latvijos, Vokietijos importo ir eksporto deklaracijos, žinios apie importuotojus ir prekes, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, siuntinių priėmimo, prekių patikrinimo, sugadintų prekių sunaikinimo bei muitinės kasos patikrinimo aktai, asmenų prašymai išvežti prekes, užsienio firmų atstovų įgaliojimai, leidimai asmenims vykti per sieną, įvežti ir išvežti prekes, kontrabanda kaltinamų asmenų, firmų atstovų ir muitinės tarnautojų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 716 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Finansų ministro ir muitinės viršininko įsakymai, nutarimai, Muitinių departamento aplinkraščiai, muitų tarifo taisyklės, Vokietijos, Vengrijos, Latvijos importo ir eksporto deklaracijos, žinios apie prekes, muitinės turtą, tarnautojus, muitinės tarnautojų bylos, susirašinėjimo veiklos, turto klausimais dokumentai, siuntinių priėmimo, prekių patikrinimo, sugadintų prekių sunaikinimo bei muitinės kasos patikrinimo aktai, leidimai įvežti ir išvežti prekes, firmų atstovų įgaliojimai, skelbimai apie parduodamas iš varžytinių prekes, tarnautojų atlyginimų lapai, kontrabanda kaltinamų asmenų bylos.

Tremtinių specialistų sąrašai, grįžtančiųjų Lietuvos tremtinių liudijimai.

Bylos susistemintos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 308 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Užsienio prekybos departamento aplinkraščiai, žinios apie prekių įvežimą ir išvežimą, susirašinėjimo veiklos, finansų klausimais dokumentai, asmenų prašymai dėl maisto siuntimo į užsienį, kontrabanda kaltinamų asmenų bylos, išlaidų apyskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 197 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 398, ap. 3, b. 10, l. 52.

[2] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 98, l. 3.

[3] Jakubčionis A., Lietuvos muitinės, Vilnius, 1999 m., p. 179; LCVA. F. 379, ap. 1, b. 1594, l. 30.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 11:15