O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 953 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

OBELIŲ MUITINĖS IR PAVALDŽIŲ PEREINAMŲJŲ PUNKTŲ FONDĄ NR. 953

2008-07-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Abelių muitinė (nenustatyta–1921-08-31)

Abelių pereinamasis punktas (1921-09-01–1923-05-01)

Abelių muitinė(1923-05-01–1928-10-22)

Obelių muitinė (1928-10-23–1940-12-31)

2. Pasubačio pereinamasis punktas (1923-01-11–1940-12-31)

3. Prūdupio pereinamasis punktas (1923-05-01–1940-12-31)

4. Tumasonių pereinamasis punktas (1929-04-10–1940-12-31)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Data, kada buvo įsteigta Abelių muitinė, nenustatyta.

Finansų, prekybos ir pramonės ministro 1921-09-03 įsakymu Nr. 1111 nuo 1921-09-01 Abelių muitinė pavadinta Abelių pereinamuoju punktu.[1]

Finansų, prekybos ir pramonės ministro 1923-04-30 įsakymu Nr. 367 nuo 1923-05-01 Abelių pereinamasis punktas perkeltas į Panerėtį, o Finansų, prekybos ir pramonės ministro 1923-04-30 įsakymu Nr. 366 nuo 1923-05-01 neveikianti Račkių muitinė reorganizuota į Abelių muitinę.[2]

Finansų ministro 1928-10-23 įsakymu Nr. 485 Abelių muitinė pavadinta Obelių muitine.[3]

Muitinės veiklą kontroliavo Muitinių (nuo 1923-10-25 – Prekybos, nuo 1939-06-01 – Užsienio prekybos) departamentas.

2. Finansų, prekybos ir pramonės ministro 1923-01-11 įsakymu Nr. 33 Prieraškio pereinamasis punktas perkeltas į Pasubatį ir pavadintas Pasubačio pereinamuoju punktu.[4].

3. Finansų, prekybos ir pramonės ministro 1923-04-24 įsakymu Nr. 339 nuo 1923-05-01 Paleikių pereinamasis punktas perkeltas į Prūdupį ir pavadintas Prūdupio pereinamuoju punktu.[5]

4. Finansų ministro 1929-04-09 įsakymu Nr. 113 nuo 1929-04-10 įsteigtas Tumasonių pereinamasis punktas.[6]

Pereinamųjų punktų veiklą kontroliavo Muitinių (nuo 1923-10-25 – Prekybos, nuo 1939-06-01 – Užsienio prekybos) departamentas, Obelių muitinės viršininkas.

Savo veikloje Obelių muitinė ir Pasubačio, Prūdupio bei Tumasonių pereinamieji punktai vadovavosi 1919-05-08 Laikinaisiais Lietuvos muitinių įstatais, 1924-07-10 Muitinių įstatais, kitais prekių įvežimą bei išvežimą reglamentavusiais teisės aktais.

Vadovaudamasis TSRS užsienio prekybos liaudies komisaro 1940-11-30 įsakymu Nr. 198-a TSRS užsienio prekybos liaudies komisariato Vyriausios muitų valdybos skyriaus-inspekcijos LTSR viršininkas 1940-12-10 įsakymu Nr. 2 nurodė Obelių muitinę, Pasubačio, Prūdupio ir Tumasonių pereinamuosius punktus likviduoti iki 1940-12-20.[7] Finansų liaudies komisaro pavaduotojo 1941-01-07 įsakymu Nr. 13 Obelių muitinė, Pasubačio, Prūdupio ir Tumasonių pereinamieji punktai nuo 1940-12-31 panaikinti.[8]

 

Sudarytojų funkcijos

 

Obelių muitinė priežiūros priemonėmis užtikrino muitų teisės aktų įgyvendinimą savo veiklos teritorijoje: tikrino įvežamas ir išvežamas prekes, nustatyta tvarka jas apmokestino ir rinko mokesčius, praleido, registravo sieną kertančius asmenis, konfiskavo kontrabandines prekes, kontroliavo Pasubačio, Prūdupio ir Tumasonių pereinamųjų punktų veiklą.

Abelių, Pasubačio, Prūdupio, Tumasonių pereinamieji punktai buvo skirti prie sienos su Latvija gyvenantiems asmenims bei jų gabenamoms prekėms tikrinti ir praleisti per sieną. Punktai taip pat rinko rinkliavas, muitus už įvežamas prekes, tikrino gabenamus krovinius, pašto siuntas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1953-10-01 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 169 apskaitos vienetai.

Sutvarkius 1965 m. rastus neaprašytus dokumentus, papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas – Obelių muitinė ir pavaldūs pereinamieji punktai.

Iš viso fonde Nr. 953 yra 1 apyrašas, 171 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Obelių muitinės veiklos dokumentų yra Obelių muitinės fonde Nr. 1029, Obelių muitinės ir Tumasonių pereinamojo punkto dokumentų – Muitinių ir pereinamųjų punktų fonde Nr. 1032.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Prekybos departamento aplinkraščiai, kontrabanda kaltinamų asmenų bylos.

Obelių muitinės viršininko įsakymai, posėdžių nutarimai, protokolai, žinios apie tarnautojus, slaptai sieną perėjusius asmenis, gabenamas prekes, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Pasubačio pereinamojo punkto susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai.

Prūdupio pereinamojo punkto žinios apie slaptai sieną perėjusius asmenis, raštvedybinių bylų sąrašai.

Tumasonių pereinamojo punkto žinios apie veiklą, tarnautojus, slaptai sieną perėjusius asmenis, prekes, vykstančiųjų per sieną registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus, chronologiją, sulaikytų asmenų bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 171 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 388, ap. 4, b. 2, l. 19.

[2] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 2, l. 24, 48.

[3] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 2, l. 44.

[4] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 2, l. 49.

[5] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 98, l. 18.

[6] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 98, l. 65.

[7] LCVA. F. 388, ap. 4, b. 98, l. 3.

[8] Jakubčionis A., Lietuvos muitinės, Vilnius, 1999 m., p. 179; LCVA. F. 379, ap. 1, b. 1594, l. 30.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-17 11:05