O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1256 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARALIŠKŲJŲ GENERALINIŲ KOMISIJŲ KARALIAUČIUJE IR BYDGOŠČIUJE IR KARALIŠKŲJŲ SPECIALIŲJŲ KOMISIJŲ

FONDĄ NR. 1256

2008-05-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Karališkoji generalinė komisija Karaliaučiuje (Königliche Generalkommission zu Königsberg) ([1822–1835 m.], 1896–1919 m.)

2. Karališkoji generalinė komisija Rytų ir Vakarų Prūsijos bei Poznanės provincijoms Bydgoščiuje (Königliche Generalkommission für die Provinzen Ost- und Westpreussen und Posen in Bromberg) ([Nenustatyta]–[Nenustatyta])

3. Karališkoji specialioji komisija Įsrutyje (Königliche Spezialkommission zu Insterburg) ([1824–1914 m.])

4. Karališkoji specialioji komisija Klaipėdoje (Königliche Spezialkommission zu Memel) ([1822–1895 m.])

5. Karališkoji specialioji komisija Šilutėje (Königliche Spezialkommission zu Heydekrug) ([1901–1913 m.])

6. Karališkoji specialioji komisija Tilžėje (Königliche Spezialkommission zu Tilsit) ([1824]–1919 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

XIX a. pradžioje Prūsijoje panaikinus baudžiavą, vadovaujantis 1811-10-17 Karališkąja instrukcija ir kitais teisės aktais žemės reformai vykdyti pradėtos steigti karališkosios generalinės komisijos ir specialiosios komisijos. Specialiosios komisijos taip pat buvo vadinamos ekonomijos komisijomis, joms vadovavo specialieji arba ekonomijos komisarai.[1]

1. Karališkosios generalinės komisijos Karaliaučiuje veiklos pradžios data nenustatyta. 1822 m. komisija jau veikė.[2] Veiklos teritorija – Prūsijos karalystės Rytų Prūsijos provincija.

Dokumentuose įstaigos pavadinimas įvairuoja. Ji buvo vadinama Karališkąja generaline komisija Rytų Prūsijai ir Lietuvai Karaliaučiuje (Königliche Generalkommission für Ostpreussen und Litthauen in Königsberg), Karališkąja generaline komisija Karaliaučiuje.

Duomenų apie Karališkosios generalinės komisijos Karaliaučiuje veiklą 1835–1881 m. dokumentuose nerasta. Komisijos kompetencijoje buvusius klausimus sprendė Karališkosios Karaliaučiaus apygardos valdybos II vidaus reikalų skyrius, vėliau – Žemės ūkio skyrius (Königliche Regierung zu Königsberg II Abteilung des Innern; Königliche Regierung, landwirtschaftliche Abteilung zu Königsberg) bei Karališkoji Gumbinės apygardos valdyba (Königliche Regierung zu Gumbinnen).

1881 m. Karališkosios generalinės komisijos Karaliaučiuje veiklos sritis perėmė Karališkoji generalinė komisija Rytų ir Vakarų Prūsijos bei Poznanės provincijoms Bydgoščiuje.

1896 m. Karališkoji generalinė komisija Karaliaučiuje atnaujino veiklą.[3] Dokumentuose ji taip pat vadinama Karališkąja generaline komisija Rytų Prūsijos provincijai (Königliche Generalkommission für die Provinz Ostpreussen).

Remiantis 1919 m. įstatymu apie žemės ūkio kultūros įstaigas (Landeskulturbehörden) Karališkoji generalinė komisija Karaliaučiuje buvo pertvarkyta į Žemės ūkio kultūros įstaigą Karaliaučiuje (Landeskulturamt zu Königsberg).[4] Tiksli pertvarkymo data nenustatyta.

2. Karališkosios generalinės komisijos Rytų ir Vakarų Prūsijos bei Poznanės provincijoms Bydgoščiuje veiklos pradžios ir pabaigos datos, pavadinimo pasikeitimai nenustatyti. Fondo dokumentuose yra duomenų apie komisijos veiklą 1881–1896 m.

3. Karališkosios specialiosios komisijos Įsrutyje veiklos pradžios data, veiklos teritorija nenustatytos. 1824 m. Įsrutyje jau veikė ekonomijos komisaras.[5]

Komisija savo veiklą iki 1881 m. derino su Karališkąja Gumbinės apygardos valdyba, 1881–1896 m. komisija buvo pavaldi Karališkajai generalinei komisijai Rytų ir Vakarų Prūsijos bei Poznanės provincijoms Bydgoščiuje, nuo 1896 m. - Karališkajai generalinei komisijai Karaliaučiuje.

Karališkosios specialiosios komisijos Įsrutyje veiklos pabaigos data nenustatyta. 1914 m. komisija dar veikė.[6]

4. Karališkosios specialiosios komisijos Klaipėdoje veiklos pradžios data, veiklos teritorija nenustatytos. 1822 m. komisija jau veikė.

Komisija buvo pavaldi Karališkajai generalinei komisijai Karaliaučiuje, nuo 1835 m. veiklą derino su Karališkosios Karaliaučiaus apygardos valdybos II vidaus reikalų skyriumi bei Žemės ūkio skyriumi.

Karališkosios specialiosios komisijos Klaipėdoje veiklos pabaigos data nenustatyta. 1895 m. komisija dar veikė. [7]

5. Karališkosios specialiosios komisijos Šilutėje veiklos pradžios data, veiklos teritorija nenustatytos. 1901 m. komisija jau veikė.

Komisija buvo pavaldi Karališkajai generalinei komisijai Karaliaučiuje.

Karališkosios specialiosios komisijos Šilutėje veiklos pabaigos data nenustatyta. 1913 m. komisija dar veikė.[8]

6. Karališkosios specialiosios komisijos Tilžėje veiklos pradžios data, veiklos teritorija nenustatytos. 1824 m. komisija jau veikė.

Komisija iki 1835 m. ir nuo 1896 m. buvo pavaldi Karališkajai generalinei komisijai Karaliaučiuje, 1835–1881 m. veiklą derino su Karališkąja Gumbinės apygardos valdyba, 1881–1896 m. buvo pavaldi Karališkajai generalinei komisijai Rytų ir Vakarų Prūsijos bei Poznanės provincijoms Bydgoščiuje.

Remiantis 1919 m. įstatymu apie žemės ūkio kultūros įstaigas (Landeskulturbehörden) Karališkoji specialioji komisija Tilžėje 1919 m. pabaigoje buvo pertvarkyta į Kultūros įstaigą Tilžėje (Kulturamt zu Tilsit).[9]

 

Sudarytojų funkcijos

 

1, 2. Karališkoji generalinė komisija Karaliaučiuje ir Karališkoji generalinė komisija Rytų ir Vakarų Prūsijos bei Poznanės provincijoms Bydgoščiuje buvo vadovaujančios valstybinės institucijos žemės reformų ir žemės tvarkymo srityje.

Komisijos reguliavo santykius tarp dvarininkų ir valstiečių, sprendė žemės išpirkimo valstiečių nuosavybėn bei visuomenės reikmėms, servitutų ir kitų prievolių panaikinimo, valstybinių dvarų (Rentengüter) kūrimo ir kontrolės, kolonistų aprūpinimo žeme, melioracijos ir kitus klausimus. Kontroliavo joms pavaldžių specialiųjų komisijų veiklą, buvo pirmosios instancijos šių komisijų veikloje kilusiems ginčams nagrinėti.

3-6. Karališkųjų specialiųjų komisijų Įsrutyje, Klaipėdoje, Šilutėje ir Tilžėje kompetencijai priklausė žemės reformų ir žemėtvarkos darbų vykdymas: sklypų sujungimas, bendros nuosavybės padalinimas, dvarų parceliavimas ir kt.; komisijos priimdavo sprendimus dėl lėšų skyrimo žemei visuomenės reikmėms (keliams, geležinkeliams, savivaldybėms) išpirkti.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose nurodyta fondo gavimo data – 1958 m.

1967-01-03 į apskaitos dokumentus įrašyti fondo Nr. 1256 apyrašai Nr. 1 – 6, 2894 apskaitos vienetai.

1967 m., 1996 m. į apyrašus Nr. 1, Nr. 2, Nr. 5, Nr. 6 papildomai įrašyti 35 apskaitos vienetai.

1996 m. patikslintas apyraše Nr. 1 įrašytų bylų skaičius.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Karališkosios generalinės komisijos Karaliaučiuje ir karališkųjų specialiųjų komisijų fondas Nr. 1256 pavadintas Karališkųjų generalinių komisijų Karaliaučiuje ir Bydgoščiuje ir karališkųjų specialiųjų komisijų fondu.

Iš viso fonde Nr. 1256 yra 6 apyrašai, 2928 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1820–1921 m. Dokumentai vokiečių kalba.

Fondo apyraše Nr. 1 yra įrašytų Karališkosios Karaliaučiaus apygardos valdybos II vidaus reikalų skyriaus bei Žemės ūkio skyriaus, Karališkosios Gumbinės apygardos valdybos veiklos bylų, pavienių Žemės ūkio kultūros įstaigos Karaliaučiuje 1920–1921 m. veiklos dokumentų. Apyraše Nr. 6 įrašytose bylose yra pavienių Kultūros įstaigos Tilžėje 1919–1920 m. veiklos dokumentų.

 

Karališkosios generalinės komisijos Karaliaučiuje ir Karališkosios generalinės komisijos Rytų ir Vakarų Prūsijos bei Poznanės provincijoms Bydgoščiuje veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Klaipėdos ir Šilutės apskričių vietovių žemės tvarkymo, išpirkimo, prievolių panaikinimo, melioracijos, valstybinių dvarų bylos.

Yra Karališkosios Karaliaučiaus apygardos valdybos II vidaus reikalų skyriaus bei Žemės ūkio skyriaus, Karališkosios Gumbinės apygardos valdybos veiklos bylų.

Iš viso fondo Nr. 1256 apyraše Nr.1 įrašyti 1162 apskaitos vienetai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Dokumentų chronologinės ribos 1820–1921 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra žemės planų.

 

Karališkosios specialiosios komisijos Šilutėje veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Klaipėdos ir Šilutės apskričių vietovių žemės tvarkymo, išpirkimo, prievolių panaikinimo, valstybinių dvarų bylos.

Bylose yra kitų Rytų Prūsijos karališkųjų specialiųjų komisijų, Kultūros įstaigos Tilžėje veiklos dokumentų.

Iš viso fondo Nr. 1256 apyraše Nr. 2 įrašyti 123 apskaitos vienetai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Dokumentų chronologinės ribos 1860–1920 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra žemės planų.

 

Karališkosios specialiosios komisijos Įsrutyje veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos Klaipėdos, Šilutės ir Lankos apskričių vietovių žemės tvarkymo, išpirkimo bylos.

Bylose yra kitų Rytų Prūsijos karališkųjų specialiųjų komisijų veiklos dokumentų.

Iš viso fondo Nr. 1256 apyraše Nr. 3 įrašyti 59 apskaitos vienetai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Dokumentų chronologinės ribos 1856–1914 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra žemės planų.

 

Karališkosios generalinės komisijos Karaliaučiuje veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Karališkosios generalinės komisijos specialiųjų komisarų Karaliaučiuje veiklos dokumentai: Klaipėdos ir Šilutės apskričių vietovių žemės tvarkymo, išpirkimo, prievolių panaikinimo, valstybinių dvarų, melioracijos bylos.

Iš viso fondo Nr. 1256 apyraše Nr. 4 įrašytas 61 apskaitos vienetas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Dokumentų chronologinės ribos 1866–1918 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra žemės planų.

 

Karališkosios specialiosios komisijos Klaipėdoje veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos Klaipėdos ir Šilutės apskričių vietovių žemės tvarkymo, išpirkimo, prievolių panaikinimo, valstybinių dvarų, melioracijos bylos.

Bylose yra kitų Rytų Prūsijos karališkųjų specialiųjų komisijų veiklos dokumentų.

Iš viso fondo Nr. 1256 apyraše Nr. 5 įrašyti 408 apskaitos vienetai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Dokumentų chronologinės ribos 1821–1906 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra žemės planų.

 

Karališkosios specialiosios komisijos Tilžėje veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos Klaipėdos ir Šilutės apskričių vietovių žemės tvarkymo, išpirkimo, prievolių panaikinimo, valstybinių dvarų bylos.

Bylose yra kitų Rytų Prūsijos karališkųjų specialiųjų komisijų, Tilžės kultūros įstaigos veiklos dokumentų.

Iš viso fondo Nr. 1256 apyraše Nr. 6 įrašyta 1115 apskaitos vienetų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Dokumentų chronologinės ribos 1824–1920 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra žemės planų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 


[1] Meyers Konversationslexikon, www.retrobibliothek.de.[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 1256, ap. 1, b. 25, 247, 248.[3] LCVA. F. 1256, ap. 1, b. 44.[4] Unbekannte Quellen: „Massenakten“ des 20. Jahrhunderts. Untersuchungen. Anke Hönnig. Siedlungsakten. www.archive.nrw.de; LCVA. F. 1256, ap. 1, b. 189.[5] LCVA. F.1256, ap. 6, b. 93.[6] LCVA. F. 1256, ap. 3, b. 57.[7] LCVA. F. 1256, ap. 5, b. 265, 114.[8] LCVA. F. 1256, ap. 2, b. 94, l. 23; b. 67.
[9] Unbekannte Quellen: „Massenakten“ des 20. Jahrhunderts. Untersuchungen. Anke Hönnig. Siedlungsakten. www.archive.nrw.de; LCVA. F. 1256, ap. 6, b. 962.


 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 13:28