O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1614 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARALIAUČIAUS IR GUMBINĖS APYGARDŲ VALDYBŲ PREZIDENTŲ FONDĄ NR. 1614

2008-05-      Nr. SA

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Karališkoji Karaliaučiaus apygardos valdyba (Die Königliche Regierung zu Königsberg) ([1808–1881 m.])

Karaliaučiaus apygardos valdybos prezidentas (Der Regierungspräsident in Königsberg) ([1881]–1945 m.)

2. Karališkoji Gumbinės apygardos valdyba (Die Königliche Regierung zu Gumbinnen) ([1808–1897 m.])

Gumbinės apygardos valdybos prezidentas (Der Regierungspräsident in Gumbinnen) ([1897]–1945 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Karaliaučiaus karo ir domenų rūmų administruotas Prūsijos karalystės Rytų Prūsijos provincijos teritorinis administracinis vienetas Rytų Prūsijos departamentas 1808 m. buvo pavadintas Karaliaučiaus apygarda (administracine sritimi – Regierungsbezirk Königsberg). Karaliaučiaus karo ir domenų rūmai pertvarkyti į Karališkąją Karaliaučiaus apygardos valdybą.[1] Tiksli Karališkosios Karaliaučiaus apygardos valdybos veiklos pradžios data nenustatyta.

Karališkajai Karaliaučiaus apygardos valdybai vadovavo apygardos valdybos prezidentas (Regierungspräsident), kuris buvo tiesiogiai pavaldus Rytų Prūsijos provincijos (1829–1878 m. – Prūsijos provincijos) administracinės valdžios vadovui (Oberpräsident).

Dokumentuose įstaigos pavadinimas įvairuoja. Ji vadinama „Karališkoji Karaliaučiaus apygardos valdyba“, „Karaliaučiaus apygardos valdyba“, „Karališkasis Karaliaučiaus apygardos valdybos prezidentas“, o nuo 1881 m. – ir „Karaliaučiaus apygardos valdybos prezidentas“.[2] Tikslios įstaigos pavadinimo pasikeitimų datos nenustatytos. 

Apygarda buvo suskirstyta į apskritis. Karaliaučiaus apygardai iki 1920 m. priklausė ir Klaipėdos apskritis bei Klaipėdos miesto apskritis.

Karaliaučiaus apygarda likviduota 1945 m. Tiksli Karaliaučiaus apygardos valdybos prezidento veiklos pabaigos data nenustatyta.

2. Gumbinės karo ir domenų rūmų administruotas Prūsijos karalystės Rytų Prūsijos provincijos teritorinis administracinis vienetas Lietuvos departamentas 1808 m. buvo pavadintas Gumbinės apygarda (administracine sritimi – Regierungsbezirk Gumbinnen). Gumbinės karo ir domenų rūmai pertvarkyti į Karališkąją Gumbinės apygardos valdybą. Tiksli Karališkosios Gumbinės apygardos valdybos veiklos pradžios data nenustatyta.

Karališkajai Gumbinės apygardos valdybai vadovavo apygardos valdybos prezidentas (Regierungspräsident), kuris buvo tiesiogiai pavaldus Rytų Prūsijos provincijos (1829–1878 m. – Prūsijos provincijos) administracinės valdžios vadovui (Oberpräsident).

Dokumentuose įstaigos pavadinimas įvairuoja. Ji vadinama „Karališkoji Gumbinės apygardos valdyba“, „Prūsijos karališkoji Gumbinės apygardos valdyba“, „Gumbinės apygardos valdyba“, o nuo 1897 m. – ir „Gumbinės apygardos valdybos prezidentas“.[3] Tikslios įstaigos pavadinimo pasikeitimų datos nenustatytos.

Apygarda buvo suskirstyta į apskritis. Gumbinės apygardai iki 1920 m. priklausė ir Šilutės apskritis.

Gumbinės apygarda likviduota 1945 m. Tiksli Gumbinės apygardos valdybos prezidento veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1, 2. Karališkosios Karaliaučiaus ir Gumbinės apygardų valdybos buvo aukščiausios valstybinės valdžios institucijos Karaliaučiaus ir Gumbinės apygardose. Valdybos administravo apygardas, kontroliavo apskričių viršininkus, prižiūrėjo savivaldos institucijų veiklą.

Karaliaučiaus ir Gumbinės apygardų valdybų prezidentai buvo aukščiausi valstybinės valdžios pareigūnai Karaliaučiaus ir Gumbinės apygardose.

Keičiantis įstaigų pavadinimams, jų funkcijos iš esmės nesikeitė.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose nurodyta fondo gavimo data – 1958 m.

1967 m., sutvarkius dokumentus, sudaryti Karaliaučiaus karališkosios vyriausybės fondo Nr. 1614 bylų apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2, į kuriuos įrašyti 57 apskaitos vienetai.

2008 m. pakeistas fondo pavadinimas. Karaliaučiaus karališkosios vyriausybės fondas Nr. 1614 pavadintas Karaliaučiaus ir Gumbinės apygardų valdybų prezidentų fondu.

Iš viso fonde Nr. 1614 yra 2 apyrašai, 57 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1809–1925 m. Dokumentai vokiečių kalba.

Apyraše Nr. 1 įrašytose bylose yra Klaipėdos krašto direktorijos 1920–1925 m. veiklos dokumentų, apyraše Nr. 2 yra įrašyta Karališkosios domenų valdybos Klaipėdoje (Die Königliche Local-Domänen-Verwaltung in Memel) veiklos byla.

Karališkųjų Karaliaučiaus ir Gumbinės apygardų valdybų veiklos dokumentų yra fonde Nr. 1256.

 

Karaliaučiaus apygardos valdybos prezidento veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti valdžios ir valdymo institucijų, Karališkosios Karaliaučiaus apygardos valdybos, Karaliaučiaus apygardos valdybos prezidento tvarkomieji dokumentai, Klaipėdos vandentiekio nuostatai ir patikrinimo aktai, susirašinėjimo kanalizacijos Klaipėdos mieste tvarkymo, tiltų statybos, remonto ir priežiūros, kelių, geležinkelių tiesimo, žandarmerijos namų, kalėjimo ir kitų pastatų statybos Klaipėdos apskrityje, bendruomenių administravimo, Klaipėdos amatininkų cechų veiklos, privačios klinikos Klaipėdoje atidarymo, Smiltynės kurhauzo pardavimo Klaipėdos miesto magistratui, valstybinių žemės plotų pardavimo, išnuomojimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, administracinių ginčų dėl kelių, tiltų priežiūros ir kt. sprendimo dokumentai, statybos darbų, žemės nuomos ir pirkimo sutartys, gyventojų ir įstaigų skundai.

Klaipėdos krašto direktorijos susirašinėjimo žandarmerijos namų statybos klausimais dokumentai.

Iš viso fondo Nr. 1614 apyraše Nr. 1 įrašyti 53 apskaitos vienetai.

Bylos susistemintos pagal įstaigos struktūrą ir pagal chronologiją. Dokumentų chronologinės ribos 1809–1925 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Gumbinės apygardos valdybos prezidento veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti valdymo institucijų, Gumbinės apygardos valdybos prezidento tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo geležinkelio tiesimo, žemės sklypų perleidimo, mokesčių ir kitais veiklos klausimais dokumentai,

Karališkosios domenų valdybos Klaipėdoje tvarkomieji ir susirašinėjimo žemės mokesčių klausimu dokumentai.

Iš viso fondo Nr. 1614 apyraše Nr. 2 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Bylos susistemintos pagal chronologiją. Dokumentų chronologinės ribos 1882–1915 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė


[1] www.territorial.de

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1614, ap. 1, b. 10.

[3] LCVA. F. 1577, ap. 1, b.1; F. 1614, ap. 2, b.2.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 13:29