O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 307 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DIPLOMATINĖS UKRAINIEČIŲ MISIJOS KAUKAZE FONDĄ NR. 307

2010-09-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Diplomatinė ukrainiečių misija Kaukaze (Украiнська дипльоматична мiсiя на Кавказi) (1919 m.–1920 m. lapkričio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Tiksli data, kada 1919 m. Diplomatinė ukrainiečių misija Kaukaze pradėjo veiklą, nenustatyta.

Ukrainos Liaudies Respublikos Direktorija 1919-01-26 įsakymu Nr. 76 Diplomatinės ukrainiečių misijos Gruzijoje vadovu paskyrė Ivaną Kraskovskį.[1] Misijos būstinė buvo Tbilisyje.

Dokumentuose misija vadinama Diplomatine ukrainiečių misija Kaukaze.

Diplomatinė ukrainiečių misija Kaukaze veiklą baigė 1920 m. lapkričio mėn.[2] Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Diplomatinė ukrainiečių misija Kaukaze atstovavo Ukrainos Liaudies Respublikai Kaukaze, gynė iš Tarybų Ukrainos pasitraukusių ukrainiečių interesus, teikė jiems pagalbą.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Diplomatinės ukrainiečių misijos Kaukaze fondas Nr. 307 įrašytas 1951-11-14. Sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį buvo įrašyti 54 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 307 yra 1 apyrašas, 54 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1920 m. Dokumentai ukrainiečių, rusų, prancūzų, gruzinų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Ukrainos Liaudies Respublikos Direktorijos dokumentų yra Ukrainos Liaudies Respublikos Direktorijos fonde Nr. 829.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Ukrainos Liaudies Respublikos direktorijos deklaracijos, memorandumai, misijos pranešimai apie Gruzijos ekonominę padėtį, santykius su Gruzijos, Armėnijos vyriausybėmis, susirašinėjimo su Ukrainos Liaudies Respublikos, Gruzijos, Azerbaidžano ir Armėnijos užsienio reikalų ministerijomis, ukrainiečių misijomis Rumunijoje bei Turkijoje, įvairų šalių diplomatinėmis atstovybėmis, veiksmų prieš Raudonąją Armiją, pagalbos pabėgėliams iš Tarybų Ukrainos suteikimo, padėties Kaukazo regione, misijos personalo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, finansų dokumentai, Ukrainos Liaudies Respublikos pasų blankai, spaudos iškarpos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 54 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1920 m. Dokumentai ukrainiečių, rusų, prancūzų, gruzinų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 307, ap. 1, b. 20, l. 1.
[2] LCVA. F. 307, ap. 1, b. 40, l. 1-2.
  
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DIPLOMATINĖS UKRAINIEČIŲ MISIJOS KAUKAZE FONDO NR. 307 PERTVARKYMĄ

2022-03-21 Nr. SA-30

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Informacija apie Diplomatinės ukrainiečių misijos Kaukaze fondo Nr. 307 sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2010-09-14 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-289.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 307 buvo 1 apyrašas, 55 apskaitos vienetai.

2022 m. buvo tobulinamos fondo Nr. 307 apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, tikslinamos datos.

Į patobulintą apyrašą Nr. 1 įrašyta 1 byla – Nr. 55 (senas fondo Nr. 307 apyrašas Nr. 1).

Iš viso fonde Nr. 307 yra 1 apyrašas, 56 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1921 m., 1951 m. Dokumentai ukrainiečių, rusų, prancūzų ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, periodikos iškarpa, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyta Ukrainos Liaudies Respublikos Direktorijos deklaracijos, memorandumai, Diplomatinės ukrainiečių misijos Kaukaze pranešimai apie ekonominę ir politinę padėtį Ukrainoje, Kaukazo regione, Japonijoje, susirašinėjimo su Ukrainos Liaudies Respublikos, Armėnijos, Azerbaidžano, Gruzijos užsienio reikalų ministerijomis, Ukrainos konsulatais, kitų šalių diplomatinėmis ir karinėmis misijomis, atstovybėmis Kaukaze keitimosi informacija, bendradarbiavimo, kovos prieš bolševikus, Sovietų Rusijos kariuomenę, pagalbos pabėgėliams ukrainiečiams suteikimo, ukrainiečių organizacijų Kaukaze veiklos, misijos personalo, finansų, aprūpinimo, kitais veiklos klausimais dokumentai, Ukrainos Liaudies Respublikos pasų blankai, Ukrainos pilietybės ir žemės įstatymai, straipsnių apie padėtį Kaukazo valstybėse iškarpos, senas fondo Nr. 307 apyrašas Nr. 1.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 56 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1921 m., 1951 m. Dokumentai ukrainiečių, rusų, prancūzų ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, periodikos iškarpa, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vedėja Inga Klypšienė

 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-03-24 12:15