O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 365 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BALTARUSIŲ VALSTIEČIŲ-DARBININKŲ PARTIJOS (HRAMADOS) IR

BALTARUSIŲ ATSTOVŲ LENKIJOS RESPUBLIKOS SEIME KLUBŲ FONDĄ NR. 365

2012-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Baltarusių atstovų klubas Lenkijos Respublikos Seime (Беларускi пасольскi клюб у Сойме Рэчы Паспалiтай Польскай, Białoruski Klub Poselski. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej) (1922-11-23–1927 m. lapkričio mėn.)

2. Baltarusių valstiečių-darbininkų partijos (hramados) Seimo (atstovų) klubas (Соймавы (пасольскi) клюб Беларускае сялянска-работнiцкае грамады, Klub Sejmowy (Poselski) Białoruskiej włosciańsko-robotniczej hromady) (1925-06-24–1927 m. sausio mėn.)

3. Baltarusių valstiečių-darbininkų atstovų klubas „Zmagane“ (Беларускi сялянска-работнiцкi пасольскi клюб „Змаганьне“. Cойм Польскае Рэспублiкi, Białoruski Chłopsko-Robotniczy Klub Poselski „Zmagane“. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej) (1928 m. kovo mėn.–1930-08-29)

4. Baltarusių valstiečių-darbininkų partija (hramada) (Беларускае сялянска-работнiцкае грамадa) (1925-06-24–1927-03-21)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Baltarusių atstovų klubas Lenkijos Respublikos Seime

1922-11-05 Lenkijoje vyko rinkimai į Lenkijos Respublikos Seimą. Nuo Nacionalinių mažumų bloko į Lenkijos Respublikos Seimą buvo išrinkta 11, į Senatą – 3 baltarusiai-deputatai (atstovai), kurie organizavo Baltarusių atstovų klubą.

Baltarusių atstovų klubo organizacinis susirinkimas įvyko 1922-11-23.1 Baltarusių atstovų klubo pirmininku buvo išrinktas Branislau Taraškevič. Susirinkime buvo išrinkti Baltarusių atstovų klubo Prezidiumas bei Sekretoriatas ir priimtas klubo statutas.

1925-06-24 įvyko Baltarusių atstovų klubo Lenkijos Respublikos Seime skilimas. Dalis atstovų organizavo Baltarusių valstiečių-darbininkų partijos (hramados) Seimo klubą, likusioji atstovų grupė tęsė klubo veiklą.

1927 m. lapkričio mėn. Lenkijos Respublikos Parlamentas buvo paleistas, Baltarusių atstovų klubas Lenkijos Respublikos Seime nutraukė veiklą.

2. Baltarusių valstiečių-darbininkų partijos (hramados) Seimo (atstovų) klubas

1925-06-24 skilus Baltarusių atstovų klubui Lenkijos Respublikos Seime, B. Taraškevič, S. Rak-Michajlouski, P. Valošyn ir P. Metla paskelbė, kad steigia Baltarusių valstiečių-darbininkų partiją (hramadą) bei Baltarusių valstiečių-darbininkų hramados Seimo klubą.2

1925-06-25 įvyko Baltarusių valstiečių-darbininkų partijos (hramados) Seimo klubo organizacinis posėdis.3 Klubo pirmininku buvo išrinktas B. Taraškevič.

1927 m. sausio mėn. Baltarusių valstiečių-darbininkų partijos (hramados) atstovus lenkų valdžia apkaltino antivalstybine veikla, atėmė deputatų neliečiamybę ir juos areštavo. Baltarusių valstiečių-darbininkų partijos (hramados) Seimo (atstovų) klubas baigė veiklą.

3. Baltarusių valstiečių-darbininkų atstovų klubas „Zmagane“ („Kova“)

1928 m. kovo mėn. Lenkijoje vyko nauji rinkimai į Lenkijos Respublikos Seimą.

Deputatai-baltarusiai, kurie buvo išrinkti į Lenkijos Respublikos Seimą, atkūrė Baltarusių atstovų klubo veiklą, o atstovai F. Valynec, I. Gavrilik, I. Grecki, J. Dvarčianin ir P. Krynčyk paskelbė, kad sudaro frakciją – Baltarusių valstiečių-darbininkų atstovų klubą „Zmagane“ („Kova“). Tiksli data, kada buvo sudarytas klubas „Zmagane“, nenustatyta.

Lenkijos Respublikos Prezidento 1930-08-30 dekretu Seimas buvo paleistas prieš terminą. Baltarusių valstiečių-darbininkų atstovų klubas „Zmagane“ baigė veiklą.

Nauji rinkimai į Lenkijos Respublikos Seimą ir Senatą buvo paskelbti 1930-11-16. Buvę atstovai organizavo Baltarusių valstiečių-darbininkų atstovų klubo „Zmagane“ Rinkimų komitetą, bet į Lenkijos Respublikos Seimą ir Senatą nei vienas jų nebuvo išrinktas.

4. Baltarusių valstiečių-darbininkų partija (hramada)

1925-06-24 skilus Baltarusių atstovų klubui, atstovai B. Taraškevič, S. Rak-Michajlouski, P. Valošyn ir P. Metla paskelbė, kad steigia Baltarusių valstiečių-darbininkų partiją (hramadą). Tą pačią dieną įvyko Baltarusių valstiečių-darbininkų partijos (hramados) organizacinis susirinkimas.4

Baltarusių valstiečių-darbininkų partijos (hramados) Tarybos (Rados) 1926-05-12 posėdyje buvo patvirtintas Baltarusių valstiečių-darbininkų partijos (hramados) organizacinis statutas ir priimta partijos programa.5

Aukščiausia partijos valdžia buvo visuotinis suvažiavimas. Partijos Centro komitetas vadovavo Seimo klubo, apskričių komitetų veiklai. Revizijos komisija kontroliavo partijos finansinę veiklą.

Baltarusių valstiečių-darbininkų partijai apskrityse vadovavo apskričių komitetai. Partijos žemiausia grandis buvo būrelis (гуртoк).

Partijos Centro komiteto pirmininku buvo išrinktas B. Taraškevič.

1927 m. sausio mėn. Baltarusių valstiečių-darbininkų partijos (hramados) atstovai Lenkijos Respublikos Seime, taip pat ir partijos aktyvistai buvo suimti.

Baltarusių valstiečių-darbininkų partijos (hramados) veiklą lenkų valdžia 1927-03-21 oficialiai uždraudė.

 

Sudarytojų veiklos sritis

 

Baltarusių atstovai Lenkijos Respublikos Seime gynė baltarusių gyventojų nacionalines ir socialines teises.

Baltarusių valstiečių-darbininkų partija (hramada) buvo masinė baltarusių politinė partija, veikusi Vakarų Baltarusijos teritorijoje. Partijos siekis buvo baltarusių tautos apsisprendimo teisė, darbininkų ir valstiečių sąjunga bei darbininkų-valstiečių vyriausybės sudarymas, žemės skyrimas valstiečiams be išpirkos, žemės ir mokesčių reforma, „asadnictvos“ likvidavimas („asadniki“ – buvę Lenkijos kariuomenės kariai, kurie gaudavo žemės Vakarų Baltarusijos teritorijoje), kooperacijos vystymas, socialinės teisės ir politinės laisvės.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo 1945 m. darbo ataskaitoje pažymėta, kad iš Baltarusių muziejaus gauti neaprašyti 1066 saugojimo vienetai. Dokumentų perdavimo akto nėra.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo fondų 1947 m. registracijos knygoje nurodyta, kad Baltarusių valstiečių-darbininkų partijos (hramados) Centro komiteto fonde Nr. 42s buvo 9 saugojimo vienetai neaprašytų dokumentų.

Data, kada dokumentai buvo aprašyti ir sudaryti apyrašai, nenustatyta.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1960-09-14 perdavė Baltarusijos TSR Spalio revoliucijos centriniam valstybiniam archyvui (dabar – Baltarusijos nacionalinis archyvas) 254 Baltarusių valstiečių-darbininkų hramados Centro komiteto bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2, fondo lapą ir fondo bylą.6

2012 m. vasario mėn. sutvarkyti Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugyklose buvę neaprašyti baltarusių organizacijų ir įstaigų dokumentai. Dalis dokumentų priklausė Baltarusių valstiečių-darbininkų partijai (hramadai) ir baltarusių atstovų klubams.

Buvo sudarytas jungtinis Baltarusių valstiečių-darbininkų partijos (hramados) ir baltarusių atstovų Lenkijos Respublikos Seime klubų fondas Nr. 365.

Sudarytos 108 bylos: 64 bylos įrašytos į Baltarusių valstiečių-darbininkų partijos (hramados) veiklos bylų apyrašą Nr. 1, 44 – į Baltarusių atstovų Lenkijos Respublikos Seime klubų veiklos bylų apyrašą Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. 365 yra 2 apyrašai, 108 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1930 m. Dokumentai baltarusių, lenkų, vokiečių, rusų, prancūzų, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra Symono Rak-Michajlouskio, Baltarusių valstiečių-darbininkų partijos (hramados) Slanimo apskrities buvusių aktyvistų nuotraukos.

Fondas nepilnas.Baltarusių valstiečių-darbininkų partijos (hramados) dokumentai saugomi Baltarusijos nacionaliniame archyve.

 

Baltarusių valstiečių-darbininkų partijos (hramados) veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Baltarusių valstiečių-darbininkų partijos (hramados) programa ir organizacinis statutas, komunikatas, susirašinėjimo su asmenimis ir būreliais veiklos klausimais dokumentai, narių partiniai bilietai ir asmens pažymėjimai, patikėtinių sąrašai, Gardino apskrities komiteto veiklos dokumentai, būrelių sąrašai bei susirinkimų protokolai, daiktinių įrodymų apie asmenų priklausymą Baltarusių valstiečių-darbininkų partijai (hramadai) bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal partijos struktūrinius padalinius ir chronologiją. Partijos būrelių veiklos dokumentai įrašyti pagal apskričių pavadinimus abėcėlės tvarka. Daiktinių įrodymų apie asmenų priklausymą partijai bylos įrašytos pagal kaltintų asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 64 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1929 m. Dokumentai baltarusių, lenkų, rusų, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra Symono Rak-Michajlouskio, Baltarusių valstiečių-darbininkų partijos (hramados) Slanimo apskrities buvusių aktyvistų nuotraukos.

 

Baltarusių atstovų Lenkijos Respublikos Seime klubų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti rinkimų į Lenkijos Respublikos Seimą įstatai ir agitacijos dokumentai, Baltarusių atstovų Lenkijos Respublikos Seime klubo reguliaminas, komunikatai ir atsišaukimai, Baltarusių atstovų klubo susirinkimų ir posėdžių protokolai, Baltarusių atstovų kalbų Lenkijos Respublikos Seime planas, Lenkijos Respublikos Seimo Kalėjimų priežiūros komisijos protokolai, piliečių prašymai ir skundai pilietybės suteikimo, žemės tvarkymo bei nuosavybės teisių, baltarusių mokyklų atidarymo, mokytojų įdarbinimo ir kt. klausimais, susirašinėjimo su asmenimis ir įstaigomis veiklos klausimais dokumentai, dokumentai apie atstovų B. Taraškevičiaus, S. Rak-Michajlouskio, P. Metlos ir P. Valošyno pasitraukimą iš Baltarusių atstovų klubo ir Baltarusių valstiečių-darbininkų partijos (hramados) organizavimą, atstovų B. Taraškevičiaus, P. Valošyno, S. Rak-Michajlouskio, S. Sabaleuskio, I. Greckio, J.Gauryliko, I. Dvarčianino ir S. Vaitovičiaus kalbų Lenkijos Respublikos Seime tekstai, Baltarusių valstiečių-darbininkų partijos (hramados) atstovų interpeliacijos, Baltarusių valstiečių-darbininkų atstovų klubo „Zmagane“ Lydos apygardos rinkiminio komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal atstovų klubus ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 44 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1930 m. Dokumentai baltarusių, lenkų, vokiečių, rusų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova 1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 365, ap. 2, b. 11, l. 1.

2 LCVA. F. 365, ap. 2, b. 21, l. 1.

3 LCVA. F. 365, ap. 2, b. 21, l. 5.

4 LCVA. F.365, ap. 2, b. 21, l. 4.

5 LCVA. F. 365, ap. 1, b. 1, l. 9 ap.

6 LCVA. F. R-855, ap. 2, b. 180, l. 4.

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 13:17