O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 582 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BALTARUSIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOS MINISTRŲ TARYBOS FONDĄ NR. 582

2010-04-  Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Baltarusijos Liaudies Sekretoriatas (1918-02-21–1918-10-10)

Baltarusijos Liaudies Respublikos Ministrų Taryba (Рада Народных Мiнiстрау Беларускай Народнай Рэспублiкi) (1918-10-11–1925-10-15)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1918-02-21 Minske visos Baltarusijos suvažiavime Baltarusijos tarybos (Rados) vykdomasis komitetas priėmė Statutą ir sudarė pirmąją Baltarusijos vyriausybę – Baltarusijos Liaudies Sekretoriatą.[1] Jos vadovu tapo Jozefas Voronko.

1918-03-09 buvo priimtas antrasis Statutas, Baltarusija paskelbta liaudies respublika.[2]

1918-03-25 buvo priimtas trečiasis Statutas, paskelbta Baltarusijos Liaudies Respublikos nepriklausomybė.[3]

1918-10-11 Baltarusijos Liaudies Respublikos Taryba patvirtino laikinąją Baltarusijos Liaudies Respublikos Konstituciją. Baltarusijos Liaudies Sekretoriatas buvo pavadintas Baltarusijos Liaudies Respublikos Ministrų Taryba.[4] Ministrų Taryba savo veikloje vadovavosi 1918-11-11 priimtu Baltarusijos Liaudies Respublikos Ministrų Tarybos teisių ir pareigų įstatymu.[5] Dokumentuose vartojamas Baltarusijos Liaudies Respublikos Liaudies Ministrų Tarybos (Рада Народных Мiнiстрау Беларускай Народнай Рэспублiкi) pavadinimas.

1918 m. gruodžio mėn. Baltarusiją užėmus sovietams, Baltarusijos Liaudies Respublikos Taryba ir Ministrų Taryba 1918-12-03 persikėlė į Vilnių, 1918-12-27 – į Gardiną, nuo 1919 m. kovo mėn. pabaigos veikė Berlyne.

1920 m. lapkričio mėn. Baltarusijos Liaudies Respublikos Taryba ir Ministrų Taryba persikėlė į Kauną, nuo 1923-11-01 veikė Prahoje.[6]

Baltarusijos Liaudies Respublikos Ministrų Taryba 1925-10-15 posėdyje Berlyne nutarė nutraukti savo veiklą.[7]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Baltarusijos Liaudies Respublikos Ministrų Taryba buvo vykdomosios valdžios institucija, tačiau jos veikla dėl susiklosčiusių istorinių aplinkybių buvo labai suvaržyta. Ministrų Taryba siekė Baltarusijos Liaudies Respublikos pripažinimo, atstovavo Baltarusijai užsienyje.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949-11-24 Baltarusijos Liaudies Respublikos Ministrų Tarybos fondas įrašytas Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose. Jame buvo 5 neaprašytos bylos ir 3 kg pabirų.

1953 m. buvo sudaryti apyrašai Nr. 1 – 2, į kuriuos įrašyti 135 apskaitos vienetai.[8]

2004 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Fondo dokumentai 1999 m. mikrofilmuoti.

Iš viso fonde Nr. 582 yra 2 apyrašai, 136 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1925 m., 1932 m. Dokumentai baltarusių, rusų, lenkų, lietuvių, prancūzų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Baltarusijos Liaudies Respublikos Ministrų Tarybos posėdžių protokolai, įsakymas, Ministrų Tarybos ir jos delegacijų užsienyje memorandumai, deklaracijos, rezoliucijos, protestai, kreipimaisi, pareiškimai dėl Baltarusijos Liaudies Respublikos pripažinimo ir tarptautinėse konferencijose priimtų sprendimų, atsišaukimas į baltarusių tautą, pranešimai apie Baltarusių misiją Paryžiuje, I visos Baltarusijos suvažiavimo tarybos vykdomojo komiteto potvarkiai, Baltarusijos Liaudies Respublikos Vyriausios tarybos memorialas, RSFSR ir Baltarusijos SSR 1921 m. sutartis,

susirašinėjimo organizaciniais, finansų, ūkio, paramos teikimo vyriausybei, palikto turto, baltarusių organizacijų, baltarusių pabėgėlių, diplomatinių derybų, spaudos klausimais dokumentai,

pranešimai, straipsniai apie politinę padėtį, žemės ūkį Baltarusijoje, Lenkijos ir Baltarusijos santykius ir kt., Baltarusių spaudos biuro Kaune biuleteniai,

Baltarusijos Liaudies Respublikos Tarybos narių, Baltarusijos Liaudies Sekretoriato tarnautojų, visos Baltarusijos suvažiavimo tarybos narių, baltarusių karinių dalinių Kaune karininkų ir karių, kariuomenėje tarnavusių Baltarusijos gyventojų sąrašai, baltarusių veikėjų vizitinės kortelės,

baltarusių organizacijų, draugijų įstatai, statutai, programos, narių anketos,

Atskiro baltgudžių bataliono vado įsakymai,

lenkų ir lietuvių spaudos apžvalgos.

Baltarusijos partijų ir organizacijų narių 1917 m. suvažiavimo posėdžių protokolai ir rezoliucijos, valstiečių suvažiavimo 1917-04-04 nutarimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 72 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1917–1925 m. Dokumentai baltarusių, rusų, lenkų, lietuvių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotrauka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Baltarusijos Liaudies Respublikos Ministrų Tarybos ir jos delegacijų posėdžių protokolai, sprendimai, deklaracijos, vyriausybės susitarimų su Lietuvos Respublikos Ministrų Kabinetu projektai, Baltarusijos Liaudies Respublikos statutai, 1918-11-11 Baltarusijos Liaudies Respublikos Ministrų Tarybos teisių ir pareigų įstatymas,

vyriausybės delegacijų, misijų užsienyje, okupantų padarytų nuostolių įvertinimo, baltarusių dalinių Rusijos armijoje, Gardino baltarusių nacionalinio komiteto dokumentai,

susirašinėjimo Baltarusijos pripažinimo, baltarusių organizacijų veiklos, baltarusių pabėgėlių, baltarusiškų mokyklų Lenkijoje organizavimo ir kitais klausimais dokumentai,

Baltarusijos Liaudies Respublikos žemėlapiai,

spaudos biurų biuleteniai, Baltarusijos spaudos biuro Prahoje 1932 m. dokumentai,

finansų dokumentai, gautų ir siųstų raštų registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 64 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1925 m., 1932 m. Dokumentai baltarusių, vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 383, ap. 7, b. 510, l. 108; F. 582, ap. 2, b. 12, l. 3; Visuotinė lietuvių enciklopedija, II t. Vilnius, 2002 m., psl. 529; http://www.byelarus.com/history.html; http://www.radabnr.org/index.html
[2] LCVA. F. 582, ap. 2, b. 12, l. 2; http://www.geopoltika.lt/?artc=1916; http://www.byelarus.com/history.html;
[3] LCVA. F. 582, ap. 1, b. 53, l. 1; ap. 2, b. 12, l. 7, l. 13; Visuotinė lietuvių enciklopedija, II t. Vilnius, 2002 m., psl. 529; http://lt.wikipedia.org/wiki/Baltarusijos_istorija; http://www.radabnr.org/index.html;
[4] LCVA. F. 383, ap. 7, b. 510, l. 108; http://www.byelarus.com/history.html
[5] LCVA. F. 582, ap. 2, b. 6, l. 4.
[6] LCVA. F. 383, ap. 7, b. 510, l. 110; http://www.byelarus.com/history.html; http://yabloko.ru/Themes/Belarus/belarus-31.html.; Visuotinė lietuvių enciklopedija, II t. Vilnius, 2002 m., psl. 544.
[7] LCVA. F. 582, ap. 2, b. 61, l. 3.
[8] LCVA. F. 582, fondo byla, l. 3.
  
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BALTARUSIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOS MINISTRŲ TARYBOS FONDO NR. 582 PAPILDYMĄ

2012-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Baltarusijos Liaudies Respublikos Ministrų Tarybos fondą Nr. 582 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2010-04-26 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-140.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2012 m. kovo mėn. sutvarkyti Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugyklose buvę neaprašyti baltarusių organizacijų ir įstaigų dokumentai. Dalis dokumentų priklausė Baltarusijos Liaudies Respublikos Ministrų Tarybai.

Buvo sudarytos 34 bylos ir įrašytos į apyrašo Nr. 2 tęsinį. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1920 m.

Iš viso fonde Nr. 582 yra 2 apyrašai, 170 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1917–1932 m. Dokumentai baltarusių, rusų, lenkų, prancūzų, čekų, lietuvių, vokiečių, danų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Baltarusijos Liaudies Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Liaudies Ministrų Tarybos susirinkimų protokolai, Baltarusijos Liaudies Respublikos Liaudies sekretoriato Derybų užsienio reikalų klausimais delegacijos veiklos dokumentai, Liaudies sekretoriato veiklos programa, susirašinėjimo veiklos, finansų, personalo, socialinio aprūpinimo klausimais dokumentai, Liaudies sekretoriato tarnautojų ir Tarybos narių asmens pažymėjimai, anketos ir sąrašai, dokumentai apie Baltarusijos Liaudies Respublikos Tarybos ir Liaudies sekretoriato reorganizaciją pagal 1918-10-09 įstatymą, Baltarusių spaudos biuro Kopenhagoje ir Baltarusių kariuomenės komisijos veiklos dokumentai, Baltarusijos Liaudies Respublikos Liaudies Ministrų Tarybos pirmininko Antono Luckevičiaus asmens dokumentai, dokumentai apie Baltarusijos Liaudies Respublikos Tarybos skilimą, finansų dokumentai, Baltarusijos gyventojams išduoti leidimai išvažiuoti už respublikos ribų ir grįžti atgal, asmenų prašymai priimti į darbą.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal struktūrinius padalinius ir chronologiją.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 34 apskaitos vienetai, dokumentų chronologinės ribos 1918–1920 m. Dokumentai baltarusių, rusų, lenkų, prancūzų, čekų, danų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis, spaudos iškarpos. Yra A. Luckevičiaus nuotrauka.

Iš viso fondo Nr. 582 apyraše Nr. 2 įrašyti 98 apskaitos vienetai. Dokumentai baltarusių, rusų, lenkų, prancūzų, čekų, lietuvių, vokiečių, danų kalbomis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 13:19