O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 646 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PAVIENIŲ DOKUMENTŲ KOLEKCIJĄ NR. 646

2009-12-          Nr. SA-

Vilnius

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekcijos dokumentus

 

Lietuvos valstybinis archyvas 1993-09-28 iš Jono Aničo perėmė K. J. Grigaičio 1954–1993 m. dokumentus – 3 saugojimo vienetus.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 1998-12-22 iš Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės perėmė (be dokumentų perdavimo akto) studiją „Lietuvos švietimas ir mokslas 1920–1940 m.“.

Lietuvos Respublikos Prezidentas 1998-12-29 Lietuvos centriniam valstybės archyvui padovanojo nuotrauką „Baltijos valstybių konferencija Kaune 1924-05-19–24“.

1999 metais, aprašius priimtus dokumentus ir iš Vilniaus žydų geto fondo Nr. R-1421 atkeltą bylą, buvo sudaryta Pavienių dokumentų kolekcija Nr. 646. Buvo sudarytos 4 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

2000–2001 m. į apyrašą Nr. 1 buvo papildomai įrašytos 3 bylos.

2003-03-26 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 1 byla, kuri 1997-07-09 buvo priimta Lietuvos valstybės istorijos archyvo.

Dokumentai kataloguoti teminėje ,,Katalogo“ duomenų bazėje.

Iš viso kolekcijoje Nr. 646 yra 1 apyrašas, 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1945 m., 1962–1993 m. Dokumentai lietuvių, jidiš, hebrajų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, rankraštis, mašinraštis, nuotrauka.

 

Pavienių dokumentų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Kęstučio J. Grigaičio atsiminimai ir susirašinėjimo dokumentai, Baltijos valstybių konferencijos Kaune 1924 m. nuotrauka, studija „Lietuvos švietimas ir mokslas 1924–1940 m.“, karui Vietname skirtas plakatas, Vilniaus valstybinio technikumo komjaunimo organizacijos narių posėdžio protokolas, darbo planai, Partijos istorijos instituto prie Lietuvos KP CK Partinio archyvo fondo 3377 apyrašai 55 ir 58, buvusio Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio sveikinimai inžinieriui Karoliui Tursai, Valstybinių Strėvininkų invalidų namų vedėjo ir kapeliono susirašinėjimo su Kaišiadorių vyskupijos kurija, Žiežmarių dekanu, Šv. Vincento a Paulo draugijos centro valdyba religiniais bei invalidų namų finansavimo, tarnautojų atlyginimo, labdaros rinkliavų klausimais dokumentai, Kaišiadorių vyskupijos kurijos aplinkraščiai.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant sisteminimo tvarkos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1945 m., 1962–1993 m. Dokumentai lietuvių, jidiš, hebrajų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – spaudinys, mašinraštis, nuotrauka, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PAVIENIŲ DOKUMENTŲ KOLEKCIJOS FONDO NR. 646 PAPILDYMĄ

2013-11-20 Nr. SA-74

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Pavienių dokumentų kolekcijos fondo Nr. 646 dokumentus buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2009-12-11 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-374.

Pasikeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekcijos dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Albino Prano Janausko 2013-07-03 Dokumentų perdavimo aktu Nr. GF-28 perėmė neaprašytus dokumentus – 1 saugojimo vienetą.

2013 m. dokumentai sutvarkyti, sudaryta 1 byla, kuri įrašyta į Pavienių dokumentų kolekcijos fondo Nr. 646 apyrašo Nr. 1 tęsinį (bylos Nr. 9).

Iš viso fonde Nr. 646 yra 1 apyrašas, 9 apskaitos vienetai.

 

Pavienių dokumentų bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti nenustatyto asmens iš [Lukiškių] kalėjimo ant audinio rašyti laiškai.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 apskaitos vienetas, dokumentų chronologinės ribos [1941–1942 m.]. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, audinys, spalvotas pieštukas. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis.

Iš viso fondo Nr. 646 apyraše Nr. 1 įrašyti 9 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1945 m., 1962–1993 m.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Alicija Cybulskienė

 

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PAVIENIŲ DOKUMENTŲ KOLEKCIJOS NR. 646 PAPILDYMĄ

2015-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Pavienių dokumentų kolekcijos Nr. 646 dokumentus buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2009-12-11 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-374. Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekcijos dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-09-12 Bylų (dokumentų) perėmimo aktu Nr. GF-42/I-17 perėmė tremtinio Kazio Preibio asmens dokumentus, kuriuos Lietuvos archyvų departamentui 2002-08-05 perdavė S. ir G. Tamašauskai. Perduota 1 dėžutė neaprašytų dokumentų.

2015 m. gegužės mėn. dokumentai buvo aprašyti, sudarytos 4 bylos įrašytos į apyrašo Nr. 1 tęsinį.

Sudarytas fondo tvarkymo aktas.

Iš viso kolekcijoje Nr. 646 yra 1 apyrašas, 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1945, 1962–1993 m. Dokumentai lietuvių, jidiš, hebrajų, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, audinys, fotografija, spalvotas pieštukas, spaudinys.

 

Pavienių dokumentų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti K. Preibio ir jo žmonos F. Rekštytės-Preibienės asmens dokumentai, K. Preibio laiškai šeimos nariams ir giminėms, šeimos narių, giminių, draugų laiškai K. Preibiui ir jo žmonai.

Bylos į apyrašo tęsinį įrašytos pagal bylos pabaigos datą.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 4 (keturi) apskaitos vienetai Nr. 10–13. Dokumentų chronologinės ribos 1931–1943 m.

Iš viso fondo Nr. 646 apyraše Nr. 1 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1945, 1962–1993 m.Dokumentai lietuvių, jidiš, hebrajų, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, audinys, fotografija, spalvotas pieštukas, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus specialistė   Neringa Betingienė

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PAVIENIŲ DOKUMENTŲ KOLEKCIJOS NR. 646 PAPILDYMĄ

2018-01-31 Nr. SA-1

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie pavienių dokumentų kolekcijos Nr. 646 dokumentus buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2009-12-11 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-374. Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekcijos dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) iš Rimanto Morkvėno 2017-09-21 Dokumentų perdavimo aktu Nr. GF-22 perėmė 3 sąlyginius vienetus neaprašytų lietuvių išeivijos veikėjo Kazio Pauliaus Vilniškio (1907–1998 m.) dokumentų. LCVA Fotodokumentų skyriui perduoti 2 sąlyginiai vienetai fotografijų ir garso įrašų.

2018 m. rašytiniai dokumentai sutvarkyti, sudarytos 4 bylos, kurios įrašytos į apyrašo Nr. 1 tęsinį.

Iš viso kolekcijoje Nr. 646 yra 1 apyrašas, 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1945, 1962–1993 m. Dokumentai lietuvių, jidiš, hebrajų, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, audinys, fotografija, periodikos iškarpa, spalvotas pieštukas, spaudinys.

 

Pavienių dokumentų bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Kazio P. Vilniškio susirašinėjimo su šeimos nariais, giminėmis dokumentai, draugų ir kolegų laiškai, lietuvių išeivijos JAV įstaigų, organizacijų raštai Kaziui P. Vilniškiui, Lietuvos istorinis žemėlapis.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 4 (keturi) apskaitos vienetai nuo Nr. 14 iki Nr. 17. Dokumentų chronologinės ribos 1930–1992 m.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyta 17 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1945, 1962–1993 m. Dokumentai lietuvių, jidiš, hebrajų, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, audinys, fotografija, periodikos iškarpa, spalvotas pieštukas, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė  Ligija Augūnienė

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PAVIENIŲ DOKUMENTŲ KOLEKCIJOS NR. 646 PERTVARKYMĄ (PAPILDYMĄ)

2020-05-21 Nr. SA-24

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Pavienių dokumentų kolekcijos Nr. 646 dokumentus buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2009-12-11 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-374, 2013-11-20 Pažymoje apie fondo papildymą Nr. SA-74, 2015-05-25 Pažymoje apie fondo papildymą Nr. SA-66 ir 2018-01-31 Pažymoje apie fondo papildymą Nr. SA-1.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekcijos dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) paštu 2020-04-27 iš Dalios Bobelienės gavo 1 sąlyginį vienetą (6 lapus) neaprašytų lietuvių išeivijos veikėjų Mykolo ir Vaclovo Biržiškų 1948 m., 1952 m. dokumentų. Dokumentų priėmimas įformintas Dokumentų perdavimo raštu Nr. GF-9.

2020 m. dokumentai sutvarkyti, sudarytas 1 apskaitos vienetas, kuris įrašytas į apyrašo Nr. 1 tęsinį (bylos Nr. 18).

Iš viso kolekcijoje Nr. 646 yra 1 apyrašas, 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1952, 1962–1993 m. Dokumentai lietuvių, jidiš, hebrajų, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, audinys, fotografija, fotokopija, periodikos iškarpa, spalvotas pieštukas, spaudinys.

 

Pavienių dokumentų bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti J. Kaminsko laiškas Vaclovui Biržiškai ir Mykolo Biržiškos laiškas [I. Končiui].

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 (vienas) apskaitos vienetas Nr. 18. Dokumentų chronologinės ribos 1948 m., 1952 m.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1952, 1962–1993 m. Dokumentai lietuvių, jidiš, hebrajų, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, audinys, fotografija, fotokopija, periodikos iškarpa, spalvotas pieštukas, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus patarėja Neringa Betingienė

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PAVIENIŲ DOKUMENTŲ KOLEKCIJOS NR. 646 PERTVARKYMĄ (PAPILDYMĄ)

2022-01-19 Nr. SA-6

Vilnius

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekcijos dokumentus

 

2022 m. sutvarkyti ir aprašyti archyvo saugyklose rasti netvarkyti Vilniaus miesto ir srities piliečių komiteto 1941 m. veiklos dokumentai. Sudarytas 1 apskaitos vienetas, kuris įrašytas į apyrašo Nr. 1 tęsinį (bylos Nr. 19).

Iš viso kolekcijoje Nr. 646 yra 1 apyrašas, 19 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1952 m., 1962–1993 m. Dokumentai lietuvių, jidiš, hebrajų, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, audinys, fotografija, fotokopija, periodikos iškarpa, spaudinys.

 

Pavienių dokumentų bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęstinį įtraukimą Vilniaus miesto ir apskrities viršininko, policijos ir kitų įstaigų raštų Vilniaus miesto ir srities piliečių komiteto sąskaitų už paslaugas ir prekes siuntimo ir jų apmokėjimo klausimais byla.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 (vienas) apskaitos vienetas Nr. 19. Dokumentų chronologinės ribos 1941 m.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyta 19 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1952 m., 1962–1993 m. Dokumentai lietuvių, jidiš, hebrajų, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, audinys, fotografija, fotokopija, periodikos iškarpa, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus  vyriausioji archyvistė Ligija Augūnienė

 

 

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-02-08 14:03