O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 829 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKRAINOS LIAUDIES RESPUBLIKOS DIREKTORIJOS FONDĄ NR. 829

2010-07-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukrainos Liaudies Respublikos Direktorija (Директорія Української Народньої Республіки ) (1918-12-14–1920-11-20)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1918-12-14 buvo atkurta Ukrainos Liaudies Respublika ir Kijeve sudaryta Ukrainos Liaudies Respublikos Direktorija. Direktoriją sudarė 5 nariai, jos pirmininku tapo Vladimiras Vynyčenka, nuo 1919-02-10 – Simonas Petliūra.[1]

1919 m. pavasarį bolševikams nugalėjus Ukrainos Liaudies Respublikos armiją ir užėmus Kijevą, Direktorija persikėlė į Vinicą, vėliau – į Podolės Kamenecą.

1920 m. bolševikams užėmus Ukrainą, S. Petliūra su armijos likučiais emigravo į Lenkiją.[2]

1920-11-20 S. Petliūros įsakymu Direktorija buvo likviduota.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Ukrainos Liaudies Respublikos Direktorija buvo centrinės valdžios institucija. Naikino etmono P. Skoropadskio vyriausybės priimtus nutarimus darbo, socialinės apsaugos, žemės ūkio ir kitose srityse, pradėjo atkurti darbininkų ir valstiečių teises, kurias šiems buvo suteikusi Centrinė Rada. Pasirašė sutartį su Vakarų Ukrainos Liaudies Respublikos vyriausybe dėl susijungimo, siekė užmegzti santykius su Antantės valstybėmis dėl bendrų veiksmų prieš bolševikus.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1967-08-21 sutvarkius dokumentus, sudarytas Ukrainos Liaudies Respublikos Direktorijos fondo Nr. 829 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 829 yra 1 apyrašas, 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1920 m. Dokumentai ukrainiečių, rusų, prancūzų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Ukrainos Liaudies Respublikos Direktorijos dokumentų yra Diplomatinės ukrainiečių misijos Kaukaze fonde Nr. 307.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta žemės skyrimo kazokams įstatymas, Ukrainos Liaudies Respublikos Direktorijos posėdžių protokolai, memorandumas Lenkijos vyriausybei, Ukrainos, Baltarusijos, Dono ir Kubanės kreipimaisi į Antantės valstybes, Direktorijos pareiškimas Rusijos Liaudies Komisarų Tarybai dėl Tarybų Rusijos kariuomenės veiksmų, atsišaukimai,

Direktorijos ir Ukrainos darbininkų ir valstiečių vyriausybės derybų dokumentai,

Ukrainos eserų partijos Centro komiteto nutarimas,

Rusijos užsienio reikalų liaudies komisaro G. Čičerino telegramos,

Direktorijos narių biografijos, leidinys „Ukrainos Liaudies Respublikos žinios“.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1920 m. Dokumentai ukrainiečių, rusų, prancūzų, lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova[1] http://ru. wikipedia.org/wiki/Директория_Украинской_народной_республики; 
http://wikipedia.org/wiki/Ukrainos_istorija#
Ukrainos_Liaudies-Respublikos_Direktorija;http://www.hronos.km.ru/organ/ru19170100.html; 
http://ukraine-history.com.ua/history_r/index.html;
http://ukrtaine-history.com.ua/history_r/21_1917_1918.html;
[2] http://lt.wikipedia.org/wiki/Simonas_Petliūra
[3] Большая советская энциклопедия, Т. 8, 1972 г., Москва, 295.


 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 13:21