O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-22 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS IR BALTARUSIJOS TSR KARINIŲ IR CIVILINIŲ ĮSTAIGŲ DOKUMENTŲ KOLEKCIJĄ NR. R-22

2010-11-     Nr. SA-

Vilnius

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekcijos dokumentus

 

LTSR centrinis valstybinis archyvas 1957-06-21 iš Centrinio valstybinio Raudonosios armijos archyvo perėmė Švenčionių apskrities karinio komisariato fondą Nr. 26590, 7 bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 1–4. Archyve fondui duotas numeris 1323.

1966 m. prie fondo  Nr. 1323 prijungus rastas neaprašytas bylas, sudarytas Tarybinių karinių ir civilinių įstaigų jungtinis fondas Nr. R-22. Į apyrašą Nr. 1 įrašytas 1, į apyrašą Nr. 2 – 17, į apyrašą Nr. 3 –14 apskaitos vienetų. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

1968 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytos 2 bylos, į apyrašą Nr. 3 – 4 bylos.

LTSR centrinis valstybinis archyvas 1973-07-11 iš Centrinio valstybinio Tarybinės armijos archyvo perėmė Novoaleksandrovsko (Zarasų) apskrities karinio komisariato fondą Nr. 26486, 2 bylas su apyrašu. Šios bylos buvo papildomai įrašytos į apyrašo Nr. 2 tęsinį.

1980 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 6, 1981 m. į apyrašą Nr. 3 – 1, 2001 m. į apyrašą Nr. 2 – 1, į apyrašą Nr. 3 – 8 bylos.

2000 m. fondas pavadintas Lietuvos ir Baltarusijos TSR karinių ir civilinių įstaigų kolekcija.

Iš viso kolekcijoje Nr. R-22 yra 3 apyrašai, 56 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1920 m. Dokumentai rusų , lietuvių kalbomis.

Kolekcijos bylos sovietmečiu kataloguotos, mikrofilmuotos.

Kolekcijoje yra RTFSR įstaigų veiklos dokumentų.

 

Švenčionių apskrities karinio komisariato veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti RTFSR karo reikalų komisaro, RTFSR karinės revoliucinės tarybos, Vilniaus gubernijos karinio komisariato ir kitų vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai,

Švenčionių apskrities karinio komisaro įsakymai, Piliečių judėjimo pafrontės zonoje stebėjimo ir jų registracijos instrukcija,

pranešimai apie pasiruošimą mobilizacijai, Svyrių valsčiaus karinio komisariato organizavimą,

susirašinėjimo atleidimo nuo karinės prievolės, karinių dalių komplektavimo, sargybinės kopos formavimo, disciplinos karinėse dalyse, sukilimo Svyriuose, Cirkliškio palivarko naikinimo, personalo, aprūpinimo, evakuacijos ir kitais klausimais dokumentai,

produktų pirkimo ir rekvizicijų mandatai, prašymai priimti į darbą, darbo pažymėjimai,

Švenčionių apskrities karinio komisariato, Švenčionių apskrities revoliucinio komiteto Karo skyriaus tarnautojų, kareivių sąrašai,

Švenčionių apskrities sveikatos apsaugos skyriaus Ypatingosios sanitarinės komisijos posėdžių ir apžiūros protokolai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 7 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1920 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Karinių įstaigų ir dalių veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti:

Baltarusijos-Lietuvos armijos tiekimo viršininko įsakymai,

Lietuvių šaulių divizijos vado įsakymai, paraiškos pinigams,

2-osios pasienio apygardos 3-iojo rajono viršininko susirašinėjimo finansų klausimais dokumentai,

Vakarų šaulių divizijos finansų dokumentai,

Vilniaus gubernijos karinio komisariato dokumentai: komisaro įsakymai, apskrities karinio komisariato nuostatai, Vilniaus gubernijos karinio komisariato Agitacijos ir švietimo skyriaus kursų tvarkaraštis, susirašinėjimo karinių dalių papildymo, pavaldumo, karių ir krovinių pervežimo, personalo, aprūpinimo ir kitais klausimais dokumentai, prašymai priimti į darbą, komisariato tarnautojų, karinių dalinių ir įstaigų, dislokuotų Vilniuje sąrašai,

Zarasų apskrities karinio komisariato dokumentai: valsčių karinių komisarų įsakymai, susirašinėjimo agitacijos, renginių, veiklos klausimais dokumentai,

Lietuvos ir Baltarusijos TSR karinių įstaigų atsišaukimai.

Yra RTFSR Vakarų fronto 4-osios armijos štabo veiklos dokumentų, RTFSR karinių dalių karių pažymėjimų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1920 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti:

Laikinosios Lietuvos darbininkų-valstiečių revoliucinės vyriausybės manifestai, apmokėjimo už telegramas apskaičiavimai,

Lietuvos ir Baltarusijos TSR Liaudies Komisarų Tarybos posėdžių protokolai, dekretas dėl mobilizacijos, liaudies komisariatų sąrašas,

Lietuvos ir Baltarusijos TSR Aukščiausiosios liaudies ūkio tarybos posėdžių protokolai, nutarimai, nuostatai,

Lietuvos ir Baltarusijos TSR maisto produktų liaudies komisariato dokumentai: žuvininkystės rajonų viršininkų veiklos ir žuvininkystės vystymo Lietuvoje instrukcijos, pažymėjimai gauti kompensaciją už rekvizuotus maisto produktus ir prekes,

Švenčionių apskrities Kobylniko revoliucinio komiteto nario liudijimas,

Vilniaus centrinio darbininkų kooperatyvo dokumentai: prašymai priimti į Vilniaus centrinį darbininkų kooperatyvą,

Lietuvos ir Baltarusijos TSR karinių įstaigų, komunistų partijos, RTFSR karinių ir civilinių įstaigų atsišaukimai.

Yra Lietuvos reikalų komisariato (RTFSR), Visos Rusijos ypatingosios evakuacijos komisijos dokumentų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal sudarytojus

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-18 11:34