O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1369 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS NOTARŲ FONDĄ NR. 1369

2011-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Aleksoto notaras Simonas Žukauskas (1919-02-15–[1924 m.])

2. Grinkiškio notarai:

Jurgis Masaitis ([1936–1939 m.])

Balys Klova (1939-10-01–1940-02-20)

3. Jonavos notaras Antanas Ragauskas (1929-11-01–[1930 m.])

4. Kauno notarai:

Ipolitas Barauskas (1919-01-15–[1924 m.])

Kazimieras Škėma (1920-07-01–[1927 m.])

Juozas Jesaitis (1927-11-01–1938-10-18)

5. Kelmės notaras Jonas Dikinis (1927-02-10–[1929 m.])

6. Kėdainių notarai:

Kazys (Kazimieras) Merkevičius (1921-12-01–1936-01-10)

EleonoraGečiauskaitė (Garezienė) (1935-12-14–1940-08-01)

Alfonsas Gineitis (1939-09-20–1940-08-05)

Mečislovas Šimkus (1941 m.–1942-09-01)

Stasys Miežinis (1942-10-01–[1944 m.])

7. Naumiesčio notaras Steponas Lapušinskas (1925-05-14–1940-08-31)

8. Raseinių notarai:

Ildefonsas Vrubliauskas (1919-01-15–1930 m.)

Jonas Dikinis (1930-02-20–1939-01-05)

9. Rokiškio notarai:

Balys Urbonavičius (1921-09-01–[1926 m.])

Petras Oželis ([1940 m.]–1940-09-01)

10. Seinų notaras Boleslovas Jucevičius (1919-01-15–[1939 m.])

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1919-01-16 Laikinuoju Lietuvos notariato sutvarkymo įstatymu1pradėtos steigti notarų kontoros. Notarų kontorų skaičių bei jų vietą nustatė, notarus skyrė ir atleido teisingumo ministras, veiklą prižiūrėjo apygardų teismai.

Sovietų Sąjungai 1940 m. okupavus Lietuvą, kurį laiką dar buvo palikta sena notarų kontorų sistema, pakeisti tik notarai. Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Taryba 1941-04-11 nutarimu Nr. 326 patvirtino ir įvedė Lietuvos TSR valstybinio notariato nuostatus.2Pagal šiuos nuostatus notariniams veiksmams atlikti miestuose, miesteliuose ir rajonų centruose buvo steigiamos valstybinės notarinės kontoros. Valstybinės notarinės kontoros veiklos teritorija apėmė vieno arba kelių liaudies teismų apylinkes.

Valstybinei notarinei kontorai vadovavo notaras. Notarus ir jų pavaduotojus skyrė, perkėlė ir atleido teisingumo liaudies komisaras. Notarinių kontorų veiklą prižiūrėjo ir kontroliavo Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariatas.3

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino visus Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo teisminės santvarkos įstatymus bei įsakus ir atkūrė iki sovietų okupacijos veikusias teismines įstaigas.4 Teisingumo ministras 1941-07-16 išleido aplinkraštį Nr. 1, kuriame nurodoma, kad atkuriamos iki 1940-06-15 veikusios notarinės įstaigos.5

1. Aleksoto notaras

Aleksoto notaru nuo 1919-02-15 dirbo Simonas Žukauskas.6 Tiksli data, kada notaras buvo atleistas iš pareigų, nenustatyta. 1924 m. notaras dar dirbo.

2. Grinkiškio notarai

Grinkiškio notaro darbą 1936–1939 m. atliko apylinkės teisėjas Jurgis Masaitis.7Tikslios datos, kada teisėjui J. Masaičiui buvo pavestas notaro darbas ir kada jis baigė šį darbą, nenustatytos.

Teisingumo ministro 1939-08-31 įsakymu Nr. 450 Grinkiškio notaru nuo 1939-10-01 paskirtas Balys Klova. Teisingumo ministro 1940-02-15 įsakymu Nr. 123 nuo 1940-02-20 Grinkiškio notaras Balys Klova buvo atleistas iš pareigų ir paskirtas Telšių notaru.8

3. Jonavos notaras

Teisingumo ministro 1929-10-24 įsakymu Nr. 336 nuo 1929-11-01 Jonavoje buvo įsteigta notarų kontora, kurioje notaru paskirtas Antanas Ragauskas.9 Tiksli data, kada A. Ragauskas buvo atleistas iš pareigų, nenustatyta. 1930 m. notaras dar dirbo.

4. Kauno notarai

Teisingumo ministro 1919-01-11 įsakymu Nr. 40 Ipolitas Barauskas nuo 1919-01-15 paskirtas I Kauno notaru.10 Tiksli data, kada notaras atleistas iš pareigų, nenustatyta. 1924 m. notaras dar dirbo.

Teisingumo ministras 1920-06-25 įsakymu Nr. 101 įsteigė Kaune antrąją notaro kontorą,11 II Kauno notaru nuo 1920-07-01 paskirtas Kazimieras Škėma. Tiksli data, kada notaras atleistas iš pareigų, nenustatyta. 1927 m. notaras dar dirbo.

Teisingumo ministro 1927-11-02 įsakymu Nr. 253 Kauno notaru nuo 1927-11-01 paskirtas Juozas Jesaitis. Teisingumo ministro 1938-10-21 įsakymu Nr. 552 nuo 1938-10-18 notaras J. Jesaitis atleistas iš pareigų.12

5. Kelmės notaras

Teisingumo ministro 1927-02-10 įsakymu Nr. 24 Kelmės notaru paskirtas Jonas Dikinis.13 Tiksli data, kada J. Dikinis atleistas iš Kelmės notaro pareigų, nenustatyta. 1929 m. notaras dar dirbo.

6. Kėdainių notarai

Kėdainių notaru nuo 1921-12-01 dirbo Kazys (Kazimieras) Merkevičius. Teisingumo ministro 1936-01-08 įsakymu Nr. 1 nuo 1936-01-10 notaras K. Merkevičius atleistas iš pareigų.14

Kėdainių notaru nuo 1935-12-14 dirbo EleonoraGečiauskaitė (nuo 1936-01-27 – Garezienė). Teisingumo ministro 1940-08-05 įsakymu Nr. 483 nuo1940-08-01 notarė E. Garezienė atleista iš pareigų.15

Teisingumo ministras 1939-08-30 įsakymu Nr. 438 Kėdainiuose įsteigė dar vieną notaro kontorą,16 kurioje notaru nuo 1939-09-20 paskirtas Alfonsas Gineitis. Teisingumo ministro 1940-08-20 įsakymu Nr. 556 nuo 1940-08-05 A. Gineitis atleistas iš notaro pareigų.17

Kėdainių valstybinės notarinės kontoros notaru 1941 m. dirbo Mečislovas Šimkus.18Teisingumo ministro 1941-07-14 įsakymu Nr. 46 nuo 1941-07-10 M. Šimkus paskirtas Kėdainių notaru. Teisingumo generalinio tarėjo 1942-09-07 įsakymu Nr. 10 nuo 1942-09-01 notaras M. Šimkus atleistas iš pareigų.19

Teisingumo generalinio tarėjo 1942-09-26 įsakymu Nr. 549 nuo 1942-10-01 Kėdainių apylinkės teismo teisėjui Stasiui Miežiniui buvo pavesta laikinai eiti Kėdainių notaro pareigas.20 Tiksli data, kada S. Miežinis buvo atleistas iš Kėdainių notarų pareigų, nenustatyta. 1944 m. notaras dar dirbo.

7. Naumiesčio notaras

Naumiesčio notaru nuo 1925-05-14 dirbo Steponas Lapušinskas. Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisaro 1940-08-31 įsakymu Nr. 595 Naumiesčio notaras S. Lapušinskas buvo atleistas iš pareigų.21

8. Raseinių notarai

Teisingumo ministro 1919-01-11 įsakymu Nr. 40 Raseinių notaru nuo 1919-01-15 paskirtas Ildefonsas Vrubliauskas.22 Notaru dirbo iki mirties 1930 m.

Teisingumo ministro 1930-02-19 įsakymu Nr. 47 nuo 1930-02-20 Raseinių notaru buvo paskirtas Jonas Dikinis. Teisingumo ministro 1938-12-31 įsakymu Nr. 664 nuo 1939-01-05 notaras atleistas iš pareigų ir paskirtas Kauno III notaru.23

9. Rokiškio notarai

Rokiškio notaru nuo 1921-09-01 dirboBalys Urbonavičius.24 Tiksli data, kada B. Urbanavičius buvo atleistas iš Rokiškio notaro pareigų, nenustatyta. 1926 m. notaras dar dirbo.

Rokiškio notaru 1940 m. dirbo Petras Oželis. Tiksli data, kada P. Oželis buvo paskirtas Rokiškio notaru, nenustatyta. Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisaro 1940-08-31 įsakymu Nr. 594 notaras P. Oželis nuo 1940-09-01 atleistas iš pareigų, jo kontora uždaryta.25

10. Seinų notaras

Teisingumo ministro 1919-01-11 įsakymu Nr. 40 Seinų notaru nuo 1919-01-15 paskirtas Boleslovas Jucevičius.26 Tiksli data, kada notaras buvo atleistas iš pareigų, nenustatyta. 1939 m. notaras dar dirbo.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Notarai tvirtino sandorius (pirkimo-pardavimo, įkeitimo, paskolos ir kt. sutartis, įgaliojimus, testamentus), dokumentų nuorašus, atliko kitus notarinius veiksmus. Tvarkėaktų, protestų, liudijimų, patikrintų skolos pasižadėjimų ir sutarčių rejestrus, abėcėlines šių dokumentų rodykles, pavestų saugoti dokumentų sąrašus, abėcėlinius bankrutavusių asmenų ir nepilnamečių, kuriems pripažinta globa ir atimta teisė valdyti turtą, sąrašus, įkeisto nekilnojamojo turto draudimo ir jo panaikinimo liudijimų rinkinius.

Notarai apie jų surašytus nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą įtvirtinimo, perleidimo ar suvaržymo aktus informavo Kauno vyresnįjį notarą. Kauno vyresnysis notaras, kuris vadovavo Kauno notariato archyvui, tvirtino ir registravo atitinkamų aktų išrašus iš notaro knygų.

1938-01-01 įsigaliojus Hipotekos įstatymui,27 vyresniojo notaro įstaiga buvo panaikinta, jos funkcijas turėjo perimti hipotekos įstaigos. Kauno notariato archyvo bylos, knygos ir registrai buvo perduoti apskričių hipotekos įstaigoms.

Valstybinės notarinės kontoros notarai tvirtino įstatymui neprieštaraujančius sandorius, liudijo dokumentų nuorašų ir ištraukų iš notarinių knygų bei dokumentų tikrumą, išduodavo paveldėjimo teisės liudijimus, liudijimus apie piliečio pripažinimą nežinia kur esančiu ir mirus, paliudydavo užsienio kalbomis rašytų dokumentų, vertimų ir nuorašų tikrumą ir kt.28

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – Archyvas) 1959-11-26 iš Kėdainių rajono valstybinio archyvo perėmė 668 Kėdainių notarų bylas, įrašytas apyraše Nr. 1. Archyve fondui duotas Nr. 1369.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965–1966 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 72 apskaitos vienetai. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

Sutvarkius neaprašytus Aleksoto, Grinkiškio, Jonavos, Kauno, Kelmės, Naumiesčio, Raseinių, Rokiškio ir Seinų notarų dokumentus, 1965-10-20 buvo sudaryti nauji apyrašai Nr. 2 ir Nr. 3: į apyrašą Nr. 2 įrašyti 47, į apyrašą Nr. 3 – 12 apskaitos vienetų.

1967-05-05 į apyrašą Nr. 3 papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Nuo 2000 m. fondas vadinamas Notarų jungtiniu fondu.

2003-12-19 į apyrašą Nr.1 papildomai įrašytos 33 bylos.

2003 m. patikslintas fondo pavadinimas – Lietuvos notarai.

Iš viso fonde Nr. 1369 yra 3 apyrašai, 836 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Kėdainių notarų veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti teisingumo ministro, Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisaro, teisingumo generalinio tarėjo įsakymai ir aplinkraščiai, aktų, testamentų knygos, pajamų žiniaraščiai, vedamų ir užbaigtų bylų sąrašai, bylų raidynai, susirašinėjimo veiklos, finansų, ūkio klausimais dokumentai, Kėdainių apskrities nekilnojamojo turto aktų pripažinimo rejestrai, piliečių paveldėjimo teisių, sutarčių patvirtinimo ir kt. bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Piliečių notarinės bylos įrašytos pagal pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1369 apyraše Nr.1 įrašyti 773 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis. Yra žemės planų.

 

Kėdainių notarų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti nekilnojamojo turto pirkimo, įkeitimo, apdraudimo ir kitų aktų pripažinimo rejestrai, Alytaus ir Kėdainių apskričių įkeisto nekilnojamojo turto draudimų ir jų panaikinimo liudijimų rinkiniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal apskritis ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1369 apyraše Nr. 2 įrašyti 47 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1937 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Notarų veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Aleksoto, Grinkiškio, Jonavos, Kauno, Kelmės, Naumiesčio, Raseinių, Rokiškio, Seinų notarų dokumentai: teisingumo ministro aplinkraščiai, pirkimo-pardavimo, palikimo, nekilnojamojo turto įkeitimo, sutarčių ir kitų aktų knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal notarų kontoras.

Iš viso fondo Nr. 1369 apyraše Nr. 3 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau-LVŽ). 1919 m., Nr. 2 - 3, l. 5.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 7, l. 158.

3 LCVA. F. R-761, ap. 1, b. 2, l. 99, 100.

4 LCVA. F. 654, ap. 1, b. 1, l. 3, 58.

5 LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 1.

6 LCVA. F. 385, ap. 2, b. 22, l. 5-12.

7 LCVA. F. 1369, ap. 3, b. 1, 13-15.

8 LCVA. F. 385, ap. 2, b. 70, l. 60; F. R-761, ap 1a, b. 1, l. 13 a.p.

9LCVA. F. 478, ap. 1, b. 82, l. 7; F. 1369, ap. 3, b. 2.

10 LVŽ. 1919-01-16, Nr.2-3, l. 11.

11 Vyriausybės žinios (toliu – VŽ). 1920-08-03, Nr.42-440.

12 LCVA. F. 478, ap. 1, b. 128, l. 1, 116

13 LCVA. F. 478, ap. 1, b. 66, l. 1.

14 LCVA. F. 385, ap. 2, b. 22, l. 95; F. 478, ap. 1, b. 185, l. 78.

15 LCVA. F. 478, ap. 1, b. 185, l. 12; b. 89, l. 49, 56.

16 LCVA. F. 385, ap. 2, b. 70, l. 59.

17 LCVA. F. R-761, ap. 1a, b. 1, l. 57.

18 LCVA. F. 1369, ap. 1, b. 718.

19 LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 1, l. 166, 397.

20 LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 1, l. 375.

21 LCVA. F. 385, ap. 2, b. 22, l. 133; F. R-761, ap. 1a, b. 1, l. 60.

22 LVŽ. 1919-01-16, Nr. 2-3, l. 11.

23 LCVA. F. 478, ap. 1, b. 66, l. 26, 27, 136.

24 LCVA. F. 385, ap. 2, b. 22, l. 192.

25 LCVA. F. R-761, ap. 1a, b. 1, l. 60.

26 LVŽ, 1919-01-16, Nr. 2-3, l. 11.

27 VŽ. 1936 m. Nr. 560-3892.

28 LCVA. F. R-761, ap. 1, b. 2, l. 99, 100.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-08 15:05