O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1525 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MAŽEIKIŲ NOTARO FONDĄ NR. 1525

2011-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Mažeikių notarai:

Stanislovas Savrimavičius ([1919 m.]–nenustatyta)

Bronius Suruda (1924-04-05–1931-01-01)

Augustinas Paltarokas ([1931 m.]–1940-07-20)

Jonas Kutra (1939-09-20–1940-08-10)

Feliksas Tyška (1940-12-01–[1941 m.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1919-01-16 Laikinuoju Lietuvos notariato sutvarkymo įstatymu1pradėtos steigti notarų kontoros. Notarų kontorų skaičių bei jų vietą nustatė, notarus skyrė ir atleido teisingumo ministras, o veiklą prižiūrėjo apygardų teismai.

1919 m. Mažeikių notaru dirbo Stanislovas Savrimavičius.2 Tikslios datos, kada S. Savrimavičius buvo paskirtas Mažeikių notaru ir kada atleistas iš pareigų, nenustatytos.

Mažeikių notaru nuo 1924-04-05 dirbo Bronius Suruda.3 Teisingumo ministro 1930-12-17 įsakymu Nr. 463 nuo 1931-01-01 Mažeikių notaras B. Suruda atleistas iš pareigų ir paskirtas Jonavos notaru.4

1931 m. Mažekių notaru dirbo Augustinas Paltarokas.5 Tiksli data, kada A. Paltarokas buvo paskirtas Mažeikių notaru, nenustatyta. Teisingumo ministro 1940-07-24 įsakymu Nr. 445 notaras Augustinas Paltarokas nuo 1940-07-20 buvo atleistas iš pareigų.6

Teisingumo ministro 1939-08-30 įsakymu Nr. 438 Mažeikių notaru nuo 1939-09-20 buvo paskirtas Jonas Kutra.7 Teisingumo ministro 1940-08-21 įsakymu Nr. 552 notaras Jonas Kutra nuo 1940-08-10 atleistas iš pareigų.8

Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisaro 1940-11-27 įsakymu Nr. 853 Mažeikių notaru nuo 1940-12-01 paskirtas Feliksas Tyška.9 Tiksli data, kada notaras F. Tyška buvo atleistas iš pareigų, nenustatyta. 1941 m. notaras dar dirbo.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Notarai tvirtino sandorius (pirkimo-pardavimo, įkeitimo, paskolos ir kt. sutartis, įgaliojimus, testamentus), dokumentų nuorašus, atliko kitus notarinius veiksmus. Tvarkėaktų, protestų, liudijimų, patikrintų skolos pasižadėjimų ir sutarčių rejestrus, abėcėlines šių dokumentų rodykles, pavestų saugoti dokumentų sąrašus, abėcėlinius bankrutavusių asmenų ir nepilnamečių, kuriems pripažinta globa ir atimta teisė valdyti turtą, sąrašus, įkeisto nekilnojamojo turto draudimo ir jo panaikinimo liudijimų rinkinius.

Notarai apie jų surašytus nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą įtvirtinimo, perleidimo ar suvaržymo aktus informavo Kauno vyresnįjį notarą. Kauno vyresnysis notaras, kuris vadovavo Kauno notariato archyvui, tvirtino ir registravo atitinkamų aktų išrašus iš notaro knygų.

1938-01-01 įsigaliojus Hipotekos įstatymui,10 vyresniojo notaro įstaiga buvo panaikinta, jos funkcijas turėjo perimti hipotekos įstaigos. Kauno notariato archyvo bylos, knygos ir registrai buvo perduoti apskričių hipotekos įstaigoms.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistema data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1968-12-12 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Telšių filialo perėmė 318 Mažeikių notarų bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1525 yra 1 apyrašas, 318 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos žemės nuomos, nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo, dovanojimo, įkeitimo notarinės bylos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, bylos apie sutarčių sudarymą, nekilnojamojo turto pripažinimo aktų patvirtinimą, 1926 m. įkeisto nekilnojamojo turto draudimo ir jo panaikinimo liudijimų rinkinys, statistinės žinios apie protestuotus vekselius, notaro darbą, pajamas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Notarinės bylos įrašytos pagal buvusių nekilnojamojo turto savininkų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1525 apyraše Nr.1 įrašyta 318 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvystė   Liudmila Funikova

 

Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 2 - 3, p. 5.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1525, ap. 1, b. 307, l. 1, 6, 56.

LCVA. F. 385, ap. 2, b. 22, l. 136-141.

4 LCVA. F. 478, ap. 1, b. 328, l. 1.

LCVA. F. 1525, ap. 1, b. 61, l. 12.

6 LCVA. F. R-761, ap. 1a, b. 1, l. 50.

7 LCVA. F. 385, ap. 2, b. 70, l. 59 a.p.

8 LCVA. F. 488, ap. 1, b. 10, l. 12.

9 LCVA. F. 488, ap. 1, b. 10, l. 13.

10 Vyriausybės žinios, 1936 m. Nr. 560-3892.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-08 14:06