O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1706 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS NOTARŲ FONDĄ NR. 1706

2011-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės notarai:

Aleksandras Švabinskas (1919-07-15–1926 m.)

Pranas Rimša (1926-04-21–1940-08-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1919-01-16 Laikinuoju Lietuvos notariato sutvarkymo įstatymu1pradėtos steigti notarų kontoros. Notarų kontorų skaičių bei jų vietą nustatė, notarus skyrė ir atleido teisingumo ministras, veiklą prižiūrėjo apygardų teismai.

Nuo 1919-07-15 Ukmergės notaru pradėjo dirbti Aleksandras Švabinskas.2 Tiksli data, kada 1926 m. Ukmergės notaras A. Švabinskas buvo atleistas iš pareigų, nenustatyta.

Teisingumo ministro 1926-04-21 įsakymu Nr. 64 Ukmergės notaru buvo paskirtas Pranas Rimša.

Teisingumo ministro 1940-08-05 įsakymu Nr. 481 nuo 1940-08-01 notaras P. Rimša buvo atleistas iš pareigų.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Notarai tvirtino sandorius (pirkimo-pardavimo, įkeitimo, paskolos ir kt. sutartis, įgaliojimus, testamentus), dokumentų nuorašus, atliko kitus notarinius veiksmus. Tvarkė aktų, protestų, liudijimų, patikrintų skolos pasižadėjimų ir sutarčių rejestrus, abėcėlines šių dokumentų rodykles, pavestų saugoti dokumentų sąrašus, abėcėlinius bankrutavusių asmenų ir nepilnamečių, kuriems pripažinta globa ir atimta teisė valdyti turtą, sąrašus, įkeisto nekilnojamojo turto draudimo ir jo panaikinimo liudijimų rinkinius.

Notarai apie jų surašytus nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą įtvirtinimo, perleidimo ar suvaržymo aktus informavo Kauno vyresnįjį notarą. Kauno vyresnysis notaras, kuris vadovavo Kauno notariato archyvui, tvirtino ir registravo atitinkamų aktų išrašus iš notaro knygų.

1938-01-01 įsigaliojus Hipotekos įstatymui,4 vyresniojo notaro įstaiga buvo panaikinta, jos funkcijas turėjo perimti hipotekos įstaigos. Kauno notariato archyvo bylos, knygos ir registrai buvo perduoti apskričių hipotekos įstaigoms.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyta.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1965-03-23 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialo perėmė 68 Ukmergės notarų bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 1706 yra 1 apyrašas, 68 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Notaro P. Rimšos 1936–1943 m. dokumentų yra Ukmergės notaro Prano Rimšos fonde Nr. 1709.

 

Notarinių aktų, rejestrųir draudimo rinkinių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti pirkimo, pardavimo, dovanojimo, įkeitimo sutarčių, testamentų ir jų panaikinimo, sutarčių patvirtinimo ir kt. aktų bei jų išrašų bylos, nekilnojamojo turto aktų pripažinimo rejestrai, įkeisto nekilnojamojo turto draudimo ir jo panaikinimo liudijimų rinkiniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1706 apyraše Nr. 1 įrašyti 68 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 2 - 3, p. 5.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 478, ap. 1, b. 349, l. 1.

3 LCVA. F. 478, ap. 1, b. 271, l. 1, 109.

Vyriausybės žinios, 1936 m. Nr. 560-3892.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-08 14:05