O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1708 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS NOTARO JUOZO GONČIO FONDĄ NR. 1708

2011-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės notaras Juozas Gontis (1939-07-05–[1940 m.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1919-01-16 Laikinuoju Lietuvos notariato sutvarkymo įstatymu1pradėtos steigti notarų kontoros. Notarų kontorų skaičių bei jų vietą nustatė, notarus skyrė ir atleido teisingumo ministras, o veiklą prižiūrėjo apygardų teismai.

Teisingumo ministro 1939-07-03 įsakymu Nr. 355 Ukmergėjeįsteigus dar vieną notaro kontorą, Ukmergės notaru nuo 1939-07-05 buvo paskirtas Juozas Gontis.2

Tiksli data, kada notaras J. Gontis baigė veiklą, nenustatyta. 1940 m. notaras dar dirbo.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Notarai tvirtino sandorius (pirkimo-pardavimo, įkeitimo, paskolos ir kt. sutartis, įgaliojimus, testamentus), dokumentų nuorašus, atliko kitus notarinius veiksmus. Tvarkėaktų, protestų, liudijimų, patikrintų skolos pasižadėjimų ir sutarčių rejestrus, abėcėlines šių dokumentų rodykles, pavestų saugoti dokumentų sąrašus, abėcėlinius bankrutavusių asmenų ir nepilnamečių, kuriems pripažinta globa ir atimta teisė valdyti turtą, sąrašus, įkeisto nekilnojamojo turto draudimo ir jo panaikinimo liudijimų rinkinius.

Notarai apie jų surašytus nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą įtvirtinimo, perleidimo ar suvaržymo aktus informavo Kauno vyresnįjį notarą. Kauno vyresnysis notaras, kuris vadovavo Kauno notariato archyvui, tvirtino ir registravo atitinkamų aktų išrašus iš notaro knygų.

1938-01-01 įsigaliojus Hipotekos įstatymui,3 vyresniojo notaro įstaiga buvo panaikinta, jos funkcijas turėjo perimti hipotekos įstaigos. Kauno notariato archyvo bylos, knygos ir registrai buvo perduoti apskričių hipotekos įstaigoms.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistema data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1965-03-23 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialo perėmė 2 Ukmergės notaro Juozo Gončio bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

2011 m. patikslintas fondo pavadinimas – Ukmergės notaras Juozas Gontis.

Iš viso fonde Nr. 1708 yra 1 apyrašas, 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Ukmergės notaro Juozo Gončio 1940 m. dokumentų yra Ukmergės valstybinės notarinės kontoros fonde Nr. R-172.

 

Aktų rejestrų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos notarinių aktų rejestrų knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.1708 apyraše Nr.1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 2 - 3, p. 5.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 385, ap. 2, b. 70, l. 52 a.p.

3 Vyriausybės žinios, 1936 m. Nr. 560-3892.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-08 14:04