O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1709 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS NOTARO PRANO RIMŠOS FONDĄ NR. 1709

2011-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės notaras Pranas Rimša (1926-04-21–1940-08-01, 1941-07-18–[1943 m.])

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1919-01-16 Laikinuoju Lietuvos notariato sutvarkymo įstatymu1pradėtos steigti notarų kontoros. Notarų kontorų skaičių bei jų vietą nustatė, notarus skyrė ir atleido teisingumo ministras, veiklą prižiūrėjo apygardų teismai.

Teisingumo ministro 1926-04-21 įsakymu Nr. 64 Ukmergės notaru buvo paskirtas Pranas Rimša.2

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, kurį laiką dar buvo palikta sena notarų kontorų sistema, pakeisti tik notarai. Teisingumo ministro 1940-08-05 įsakymu Nr. 481 nuo 1940-08-01 notaras P. Rimša buvo atleistas iš pareigų.3

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino visus Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo teisminės santvarkos įstatymus ir įsakus ir atkūrė iki sovietų okupacijos veikusias teismines įstaigas.4 Teisingumo ministras 1941-07-16 išleido aplinkraštį Nr. 1, kuriame nurodoma, kad atkuriamos iki 1940-06-15 veikusios notarinės įstaigos.5

Teisingumo ministro 1941-07-18 įsakymu Nr. 105 Pranas Rimša paskirtas Ukmergės notaru.6

Tiksli data, kada notaras P. Rimša baigė veiklą, nenustatyta. 1943 m. notaras dar dirbo.

Sudarytojo funkcijos

Notarai tvirtino sandorius (pirkimo-pardavimo, įkeitimo, paskolos ir kt. sutartis, įgaliojimus, testamentus), dokumentų nuorašus, atliko kitus notarinius veiksmus. Tvarkėaktų, protestų, liudijimų, patikrintų skolos pasižadėjimų ir sutarčių rejestrus, abėcėlines šių dokumentų rodykles, pavestų saugoti dokumentų sąrašus, abėcėlinius bankrutavusių asmenų ir nepilnamečių, kuriems pripažinta globa ir atimta teisė valdyti turtą, sąrašus, įkeisto nekilnojamojo turto draudimo ir jo panaikinimo liudijimų rinkinius.

Notarai apie jų surašytus nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą įtvirtinimo, perleidimo ar suvaržymo aktus informavo Kauno vyresnįjį notarą. Kauno vyresnysis notaras, kuris vadovavo Kauno notariato archyvui, tvirtino ir registravo atitinkamų aktų išrašus iš notaro knygų.

1938-01-01 įsigaliojus Hipotekos įstatymui,7 vyresniojo notaro įstaiga buvo panaikinta, jos funkcijas turėjo perimti hipotekos įstaigos. Kauno notariato archyvo bylos, knygos ir registrai buvo perduoti apskričių hipotekos įstaigoms.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistema data nenustatyta.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1965-03-23 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialo perėmė 12 Ukmergės notaro Prano Rimšos bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

1994 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 1 byla, atkelta iš fondo Nr. 1706.

Iš viso fonde Nr.1709 yra 1 apyrašas, 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Ukmergės notaro Prano Rimšos 1926–1940 m. dokumentų yra Ukmergės notarų fonde Nr. 1706.

 

Notarinių aktų ir rejestrų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti notariniai aktai ir rejestrai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr.1709 apyraše Nr.1 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1936–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 2 - 3, p. 5.

2 LCVA. F. 478, ap. 1, b. 271, l. 1.

3 LCVA. F. 478, ap. 1, b. 271, l. 109.

4 LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 1.

5 LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 5.

6 LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 1, l. 218.

7 Vyriausybės žinios, 1936 m. Nr. 560-3892.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-08 14:02