O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 654 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KUPIŠKIO NOTARO FONDĄ NR. 654

2011-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kupiškio notarai:

Jonas Pulkauninkas ([1929 m.]–1939-03-01)

Henrikas Kmita (1939-03-01–1940-08-31)

Juzefa Gasiūnaitė (1941-08-02–nenustatyta)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1919-01-16 Laikinuoju Lietuvos notariato sutvarkymo įstatymu1pradėtos steigti notarų kontoros. Notarų kontorų skaičių bei jų vietą nustatė, notarus skyrė ir atleido teisingumo ministras, o veiklą prižiūrėjo apygardų teismai.

Tiksli data, kada Jonas Pulkauninkas buvo paskirtas Kupiškio notaru, nenustatyta. 1929 m. J. Pulkauninkas jau dirbo.

Teisingumo ministro 1939-02-15 įsakymu Nr. 104 nuo 1939-03-01 notaras J. Pulkauninkas buvo atleistas iš Kupiškio notaro pareigų.2

Teisingumo ministro 1939-02-15 įsakymu Nr. 105 nuo 1939-03-01 Kupiškio notaru buvo paskirtas Henrikas Kmita.3

Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisaro 1940-08-31 įsakymu Nr. 595 Kupiškio notaras Henrikas Kmita buvo atleistas iš pareigų, o įsakymu Nr. 596 nuo 1940-09-01 notaro darbą pavedė atlikti Kupiškio apylinkės teisėjui.4

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino visus Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo teisminės santvarkos įstatymus ir įsakus ir atkūrė iki sovietų okupacijos veikusias teismines įstaigas.5 Teisingumo ministras 1941-07-16 išleido aplinkraštį Nr. 1, kuriame nurodoma, kad atkuriamos iki 1940-06-15 veikusios notarinės įstaigos.6

Teisingumo ministro 1941-08-02 įsakymu Nr. 259 Kupiškio notare buvo paskirta Juzefa Gasiūnaitė.7

Tiksli data, kada Kupiškio notarė Juzefa Gasiūnaitė baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Notarai tvirtino sandorius (pirkimo-pardavimo, įkeitimo, paskolos ir kt. sutartis, įgaliojimus, testamentus), dokumentų nuorašus, atliko kitus notarinius veiksmus. Tvarkėaktų, protestų, liudijimų, patikrintų skolos pasižadėjimų ir sutarčių rejestrus, abėcėlines šių dokumentų rodykles, pavestų saugoti dokumentų sąrašus, abėcėlinius bankrutavusių asmenų ir nepilnamečių, kuriems pripažinta globa ir atimta teisė valdyti turtą, sąrašus, įkeisto nekilnojamojo turto draudimo ir jo panaikinimo liudijimų rinkinius.

Notarai apie jų surašytus nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą įtvirtinimo, perleidimo ar suvaržymo aktus informavo Kauno vyresnįjį notarą. Kauno vyresnysis notaras, kuris vadovavo Kauno notariato archyvui, tvirtino ir registravo atitinkamų aktų išrašus iš notaro knygų.

1938-01-01 įsigaliojus Hipotekos įstatymui,8 vyresniojo notaro įstaiga buvo panaikinta, jos funkcijas turėjo perimti hipotekos įstaigos. Kauno notariato archyvo bylos, knygos ir registrai buvo perduoti apskričių hipotekos įstaigoms.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos archyvų generalinė direkcija 1994-03-08 perdavė Lietuvos centriniamvalstybės archyvui 16 Kupiškio notarų neaprašytų bylų, nupirktų iš Valdo Putrimo.

Dokumentai 1994-05-23 sutvarkyti: buvo sudarytos 27 bylos ir įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 654 yra 1 apyrašas, 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti teisingumo bei finansų ministerijų, Kauno ir Panevėžio apygardų teismų, Vyresniojo notaro, Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariato nutarimai, aplinkraščiai ir nurodymai teisės ir finansų klausimais, notarinių aktų pripažinimo rejestrai, vekselių, turto pirkimo-pardavimo, protestavimo aktai, patvirtinti testamentai, nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pirkėjų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 654 apyraše Nr.1 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 2 - 3, p. 5.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 385, ap. 2, b. 70, l. 22.

3 LCVA, F. 385, ap. 2, b. 70, l. 22;

4 LCVA. F. R-761, ap. 1a, b. 1, l. 60.

5 LCVA, F. R-624. ap. 2, b. 49, l. 1.

6 LCVA, F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 5.

7 LCVA. F. R- 624, ap. 2, b. 1, l. 143.

8 Vyriausybės žinios, 1936 m. Nr. 560-3892.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-08 15:50