O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 8 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIAULIŲ NOTARO VLADO KAVECKO FONDĄ NR. 8

2011-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šiaulių I notaras Vladas Kaveckas ([1928 m.]–1939-11-13)

Šiaulių notaras Vladas Kaveckas (1939-11-14–1940-06-25)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1919-01-16 Laikinuoju Lietuvos notariato sutvarkymo įstatymu1 pradėtos steigti notarų kontoros. Notarų kontorų skaičių bei jų vietą nustatė, notarus skyrė ir atleido teisingumo ministras, o veiklą prižiūrėjo apygardų teismai.

Šiaulių I notaru Vladas Kaveckas pradėjo dirbti nuo 1928 m. Tiksli data, kada V. Kaveckas buvo paskirtas Šiaulių I notaru, nenustatyta.

Teisingumo ministro 1939-11-14 įsakymu Nr. 564 Šiaulių I notaras Vladas Kaveckas pavadintas Šiaulių notaru Vladu Kavecku.2

Teisingumo ministro 1940-06-25 įsakymu Nr. 388 Vladas Kaveckas buvo atleistas iš Šiaulių notaro pareigų.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Notarai tvirtino sandorius (pirkimo-pardavimo, įkeitimo, paskolos ir kt. sutartis, įgaliojimus, testamentus), dokumentų nuorašus, atliko kitus notarinius veiksmus. Tvarkėaktų, protestų, liudijimų, patikrintų skolos pasižadėjimų ir sutarčių rejestrus, abėcėlines šių dokumentų rodykles, pavestų saugoti dokumentų sąrašus, abėcėlinius bankrutavusių asmenų ir nepilnamečių, kuriems pripažinta globa ir atimta teisė valdyti turtą, sąrašus, įkeisto nekilnojamojo turto draudimo ir jo panaikinimo liudijimų rinkinius.

Notarai apie jų surašytus nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą įtvirtinimo, perleidimo ar suvaržymo aktus informavo Kauno vyresnįjį notarą. Kauno vyresnysis notaras, kuris vadovavo Kauno notariato archyvui, tvirtino ir registravo atitinkamų aktų išrašus iš notaro knygų.

1938-01-01 įsigaliojus Hipotekos įstatymui,4 vyresniojo notaro įstaiga buvo panaikinta, jos funkcijas turėjo perimti hipotekos įstaigos. Kauno notariato archyvo bylos, knygos ir registrai buvo perduoti apskričių hipotekos įstaigoms.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1977-10-20 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filialo perėmė 70 Šiaulių notaro Vlado Kavecko bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

1994 m., 1999 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 8 yra 1 apyrašas, 72 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Fonde yra Šiaulių notarų P. Labanausko, E. Krėčkos, A. Švabinsko, J. Blinstrubo ir 1941 m. Šiaulių I rajono valstybinės notarinės kontoros notaro Vladislovo Domeikos veiklos dokumentų.

Notaro Vlado Kavecko veiklos dokumentų yra Biržų, Rokiškio ir Šiaulių notarų fonde Nr. 1512.

 

Aktų ir registrų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos aktų pripažinimo knygos, aktų priedai, aktų abėcėlinės knygos, notarinių veiksmų registrai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.8 apyraše Nr.1 įrašyti 72 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis. Yra žemės planų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova

 

1 Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 - 3, l. 5.

2 LCVA, F. 385, ap.2, b. 70, l. 73.

3 LCVA, F. R-761, ap. 1a, b. 1, l.39 a.p.

4 Vyriausybės žinios, 1936 m. Nr. 560-3892.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-08 15:53