O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 824 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TELŠIŲ NOTARO FONDĄ NR. 824

2011-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Telšių notarai:

Feliksas Mitkevičius (1919-01-15–1940-08-01, 1941-07-01–nenustatyta)

Antanas Šlapkauskas (Šlapkonis) (1939-09-20–1940-02-01)

Balys Klova (1940-02-20–1940-09-12)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1919-01-16 Laikinuoju Lietuvos notariato sutvarkymo įstatymu1pradėtos steigti notarų kontoros. Notarų kontorų skaičių bei jų vietą nustatė, notarus skyrė ir atleido teisingumo ministras, o veiklą prižiūrėjo apygardų teismai.

Teisingumo ministro 1919-01-11 įsakymu Nr. 40 nuo 1919-01-15 Telšių notaru paskirtas Feliksas Mitkevičius.2

Teisingumo ministro 1940-08-05 įsakymu Nr. 480 nuo 1940-08-01 notaras F. Mitkevičius buvo atleistas iš pareigų.3

Teisingumo ministro 1939-08-30 įsakymu Nr. 438 Telšiuose nuo 1939-09-20 įsteigta dar viena notaro kontora, kurioje notaru paskirtas Antanas Šlapkauskas (nuo1939-08-30 pavardę pakeitė į Šlapkonis).4

Teisingumo ministro 1940-01-23 įsakymu Nr. 79 nuo 1940-02-01 Telšių notaras A. Šlapkonis buvo atleistas iš pareigų ir paskirtas Vilniaus notaru.5

Teisingumo ministro 1940-02-15 įsakymu Nr. 123 nuo 1940-02-20 Telšių notaru buvo paskirtas Balys Klova, kuris dirbo iki 1940-09-12.6

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino visus Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo teisminės santvarkos įstatymus ir įsakus ir atkūrė iki sovietų okupacijos veikusias teismines įstaigas.7 Teisingumo ministras 1941-07-16 išleido aplinkraštį Nr. 1, kuriame nurodoma, kad atkuriamos iki 1940-06-15 veikusios notarinės įstaigos.8

Nuo 1941-07-01 Telšių notaru vėl buvo paskirtas Feliksas Mitkevičius.9 Tiksli data, kada notaras Feliksas Mitkevičius baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Notarai tvirtino sandorius (pirkimo-pardavimo, įkeitimo, paskolos ir kt. sutartis, įgaliojimus, testamentus), dokumentų nuorašus, atliko kitus notarinius veiksmus. Tvarkėaktų, protestų, liudijimų, patikrintų skolos pasižadėjimų ir sutarčių rejestrus, abėcėlines šių dokumentų rodykles, pavestų saugoti dokumentų sąrašus, abėcėlinius bankrutavusių asmenų ir nepilnamečių, kuriems pripažinta globa ir atimta teisė valdyti turtą, sąrašus, įkeisto nekilnojamojo turto draudimo ir jo panaikinimo liudijimų rinkinius.

Notarai apie jų surašytus nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą įtvirtinimo, perleidimo ar suvaržymo aktus informavo Kauno vyresnįjį notarą. Kauno vyresnysis notaras, kuris vadovavo Kauno notariato archyvui, tvirtino ir registravo atitinkamų aktų išrašus iš notaro knygų.

1938-01-01 įsigaliojus Hipotekos įstatymui,10 vyresniojo notaro įstaiga buvo panaikinta, jos funkcijas turėjo perimti hipotekos įstaigos. Kauno notariato archyvo bylos, knygos ir registrai buvo perduoti apskričių hipotekos įstaigoms.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1967-10-31 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Telšių filialo perėmė 166 Telšių notaro bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2: į apyrašą Nr. 1 įrašyti 162, į apyrašą Nr. 2 – 4 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 824 yra 2 apyrašai, 166 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1884 m., 1889–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Fonde yra Kauno notarinio archyvo, Telšių apygardos taikos teisėjo 1884 m., 1889–1915 m. dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytinekilnojamojo turto aktų pripažinimo rejestrai, pirkimo-pardavimo, dovanojimo, įkeitimo sutarčių, testamentų ir jų panaikinimo, sutarčių patvirtinimo, vekselių protesto aktų bei jų išrašų bylos, įkeisto nekilnojamojo turto draudimo ir jo panaikinimo liudijimų rinkiniai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, surinktų mokesčių apyskaitos, statistinės žinios apie notaro darbą, protestuotus vekselius, notarinių aktų registracijos žurnalai.

Yra Kauno notarinio archyvo, Telšių apygardos taikos teisėjo 1884 m., 1889–1915 m. dokumentų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 824 apyraše Nr. 1 įrašyti 162 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rejestrų knygų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Telšių notaro F. Mitkevičiaus rejestrų knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 824 apyraše Nr. 2 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 2 - 3, p. 5.

2 LVŽ. 1919-01-16, Nr. 2 - 3, l. 11.

3 LCVA. F. R-761, ap. 1a, b. 1, l. 52.

4 LCVA. F. 385, ap. 2, b. 70, l. 59 a. p., l. 61a. p.

5 LCVA. F. R-761, ap. 1a, b. 1, l. 8 a.p.

6 LCVA. F. R-761, ap. 1a, b. 1, l. 13 a.p.; F. 488, ap. 1, b. 10, l. 52, 53.

7 LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 1.

8 LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 5.

9 LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 135, l. 50.

10 Vyriausybės žinios, 1936 m. Nr. 560-3892.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-08 15:49