O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-172 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS VALSTYBINĖS NOTARINĖS KONTOROS FONDĄ NR. R-172

2011-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės valstybinė notarinė kontora (1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Taryba 1941-04-11 nutarimu Nr.326 patvirtino ir įvedė Lietuvos TSR valstybinio notariato nuostatus.1 Pagal šiuos nuostatus notariniams veiksmams atlikti miestuose, miesteliuose ir rajoniniuose centruose buvo steigiamos valstybinės notarinės kontoros. Valstybinės notarinės kontoros veiklos teritorija apėmė vieno arba kelių liaudies teismų apylinkes.

Valstybinei notarinei kontorai vadovavo notaras. Notarus ir jų pavaduotojus skyrė, perkėlė ir atleido teisingumo liaudies komisaras. Notarinių kontorų veiklą prižiūrėjo ir kontroliavo Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariatas.2

Ukmergės valstybinės notarinės kontoros notaru 1941 m. dirbo Juozas Gontis.

Tikslios datos, kada 1941 m. Ukmergės valstybinė notarinė kontora pradėjo ir kada baigė veiklą, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinės notarinės kontoros notarai tvirtino įstatymui neprieštaraujančius sandorius, liudijo dokumentų nuorašų ir ištraukų iš notarinių knygų bei dokumentų tikrumą, išduodavo paveldėjimo teisės liudijimus, sudarydavo įstatymu numatytus protestus, išduodavo liudijimus apie piliečio pripažinimą nežinia kur esančiu ir mirus, paliudydavo užsienio kalbomis rašytų dokumentų, vertimų ir nuorašų tikrumą ir kt.3

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistema data nenustatyta.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1965-03-23 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialo perėmė 1 Ukmergės valstybinės notarinės kontoros bylą, įrašytą apyraše Nr. 1.

1986 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 3 bylos, atkeltos iš Ukmergės liaudies teismo fondo Nr. R-824.

Iš viso fonde Nr. R-172 yra 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Notaro J. Gončio 1939–1940 m. dokumentai įrašyti Ukmergės notaro Juozo Gončio fonde Nr. 1708.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta rejestrų knyga, TSRS valstybinio banko Ukmergės skyriaus, Ukmergės lenkų smulkaus kredito draugijos, Ukmergės valstybinės prekybos dokumentai dėl skolų išieškojimo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-172 apyraše Nr. 1 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 7, l. 158.

2 LCVA. F. R-761, ap. 1, b. 2, l. 99, 100.

3 LCVA. F. R-761, ap. 1, b. 2, l. 99, 100.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-08 15:52